Go to content

Rak nie musi być być wyrokiem. 7 najlepiej rokujących nowotworów

Zachorowanie na nowotwór złośliwy niesie ze sobą strach i niepewność jutra. Pacjent, dopóki nie zgromadzi odpowiedniej wiedzy o swojej chorobie, często jest przerażony, pełen najgorszych myśli. A rak nie zawsze musi oznaczać wyrok śmierci. Są takie rodzaje nowotworów, które dają praktycznie 100% szans na przeżycie, dzięki odpowiedniemu leczeniu.

Przyczyniają się do tego lepsze możliwości leczenia i większa świadomość, jak ważne są badania profilaktyczne i zwracanie uwagi na sygnały płynące ze strony organizmu. Nie można jednak bagatelizować któregokolwiek typu nowotworu, bo nawet wśród „łagodniejszych” nowotworów złośliwych znajdą się przypadki choroby, która będzie silniejsza od pacjenta. Wiele zależy od stadium zaawansowania i przebiegu choroby, a także stanu chorego.

7 najlepiej rokujących nowotworów

źródło: onkologia.mp.pl, www.medonet.pl

Fot. iStock / damiangretka

1/7 Rak skóry

Raki skóry stanowią 8–10% wszystkich nowotworów złośliwych. Wśród nich 70–80% stanowią raki podstawnokomórkowe, a około 20% raki płaskonabłonkowe (dawniej kolczystokomórkowe). Każdy z nas ma aż 20%szans na to, że w ciągu życia rozwinie się ta choroba.

Rak podstawnokomórkowy nie daje praktycznie przerzutów, leczy się go poprzez chirurgiczne wycięcie zmiany. Odsetek przeżyć 5-letnich sięga w tym przypadku 100 %, co oznacza całkowitą wyleczalność.

Rak płaskonabłonkowy może dawać przerzuty odległe, co utrudnia leczenie. Mimo tego odsetek przeżyć 5-letnich wynosi ok. 90%.

Fot. iStock

2/7 Rak tarczycy

Rak tarczycy występuje rzadko; stanowi około 1 % wszystkich nowotworów złośliwych. Ten złośliwy nowotwór najczęściej wywodzi się z komórek pęcherzykowych tarczycy. Różne typy raka z komórek pęcherzykowych mają zwykle (90–95%) mają dobre rokowania. Najczęstszą postacią jest rak brodawkowaty, rzadszą rak pęcherzykowy.

Jeśli ognisko raka pęcherzykowego nie przekracza 1 cm i nie ma przerzutów do węzłów chłonnych, można go całkowicie wyleczyć. Odsetek 5-letnich przeżyć dla raków tarczycy ogółem w Polsce wynosi ok. 85%.

Fot. iStock

3/7 Rak jądra

Rak jądra, w przeciwieństwie do raka prostaty , daje większe szanse na wyzdrowienie. Wyróżniamy kilka rodzajów nowotworów jądra. Najczęstszym nowotworem złośliwym jest nasieniak, rzadziej stwierdza się raka zarodkowego, kosmówczaka i potworniaka. Ten typ nowotworów jest wrażliwy na chemioterapię i nawet w przypadku przerzutów wyniki leczenia są bardzo dobre. Odsetek przeżyć 5-letnich dla Polski wynosi ok. 84%.

Fot. iStock/Pradit_Ph

4/7 Rak piersi

Rak piersi to nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka gruczołu sutkowego i jest  najczęstszym nowotworem złośliwym rozpoznawanym u kobiet. W 2012 r. zarejestrowano w Polsce 17 000 nowych zachorowań na raka piersi. Im wcześniej wykryta choroba, tym lepsze rokowania daje. Podstawowym sposobem leczenia jest operacja, w zależności od zaawansowania choroby można oszczędzić pierś lub usunąć całą. Po operacji lekarze decydują, w jaki sposób dalej leczyć chorą. Wg danych europejskich EUROCARE-4 średni wskaźnik przeżyć 5-letnich wynosi ok. 82%, natomiast w Polsce 75%. Co roku na nowotwór piersi umiera ponad 5000 kobiet.

Fot. iStock/RyanKing999

5/7 Rak trzonu macicy (rak endometrium)

Rak trzonu szyjki macicy rozwija się w śluzówce wyściełającej wnętrze trzonu macicy (endometrium). W skali świata jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem narządów rodnych kobiety, po raku szyjki macicy. Istnieją dwa typy raka endometrium:

  • typ I, częstszy, występuje w wieku okołomenopauzalnym, rozwija się w związku ze stymulacją estrogenami, rokuje dobrze,
  • typ II, rzadszy, dotyczy kobiet w 6. i 7. dekadzie życia, nie ma związku ze stymulacją hormonalną, rokuje gorzej.

Ok. 20% krwawień z dróg rodnych po menopauzie związane jest z rakiem trzonu macicy, co przyspiesza prawidłową diagnozę. Odsetek przeżyć 5-letnich w Polsce u kobiet z rozpoznanym nowotworem wynosi ok. 77%, co jest bliskie średniej europejskiej.

Fot. iStock/hoozone

6/7 Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina)

Ziarnica złośliwa jest nowotworem zajmującym układ chłonny, najczęściej atakuje mężczyzn między 20. a 40. rokiem życia oraz powyżej 50. roku życia. Objawy ogólne choroby najczęściej przypominają zwykłe przeziębienie, pojawia się wysoka, niereagująca na leki gorączka,a  także ból i powiększenie węzłów chłonnych. Umieralność maleje dzięki szybkim metodom diagnozowania, a także nowoczesnej chemioterapii wraz z radioterapią. Nawet 90 % chorych przy szybkim zastosowaniu terapii zostaje wyleczonych.

Fot. iStock

7/7 Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)

U chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną dochodzi do produkcji dużej liczby nieprawidłowych, niedojrzałych limfocytów (limfoblastów), które nie wypełniają swoich funkcji.

Ostra białaczka limfoblastyczna jest najczęściej występującym nowotworem u dzieci (szczególnie między 4-5 r.ż), u których stanowi 25% wszystkich nowotworów i 75% białaczek. U dorosłych ten nowotwór rozwija się rzadko.

Choroba rozwija się bardzo szybko i nieleczona doprowadza do śmierci chorego w krótkim czasie. Ale wczesne wdrożenie leczenia dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną powoduje remisję w 70–90% przypadków. Im młodszy chory tym lepszy wynik obserwujemy. Odsetek 5-letnich przeżyć u wszystkich chorych z ALL wynosi 45–50%.