Go to content

10 najbardziej śmiertelnych rodzajów nowotworu. One zbierają największe żniwo

Diagnoza nowotworu złośliwego jest ciosem. Trudno w takim momencie zachować spokój, gdy wydaje się, że w jednej chwili runął dotychczas uporządkowany świat. Tym bardziej, że najczęściej skojarzenia są bardzo złe, choć szanse na wyzdrowienie zależą od rodzaju nowotworu, stopnia zaawansowania oraz innych, indywidualnych cech chorej osoby.

Dopiero po ochłonięciu, gdy pojawia się świadomość rodzaju zagrożenia, można z pomocą lekarzy przygotować się na konieczne działania.

Czym właściwie jest nowotwór?

Przyczyn powstawania nowotworów jest wiele i pewne z nich są niezależne od naszej woli i działań. Nowotwór rozwija się w momencie, gdy komórki organizmu zaczynają w niekontrolowany sposób rosną, namnażają się i  rozprzestrzeniają. Zazwyczaj układ odpornościowy skutecznie rozpoznaje je, izoluje je i niszczy, zanim zdążą się rozprzestrzenić. Jednak w pewnych przypadkach grupa patologicznych komórek nadal się rozwija i nowotwór atakuje. Bez prawidłowego rozpoznania i dobranego leczenia, złośliwe zmiany zajmują kolejne komórki i mogą dawać przerzuty do innych organów. Wtedy na skuteczną walkę z chorobą bywa zbyt późno.

Niestety są takie rodzaje nowotworów, nazywane cichymi zabójcami, które zbierają szczególne żniwo. W ich przypadku szanse na wyzdrowienie są niewielkie, bo i sam nowotwór rozwija się szybko, odbierając szanse na wyzdrowienie.

Poznaj 10 najbardziej śmiertelnych rodzajów nowotworów.


 

źródło: www.biomedical.pl, hematologia.mp.plonkologia.mp.plwww.onkonet.pl, www.medonet.pl

Fot. iStock / blueringmedia

1/10 Nowotwory płuc i oskrzeli

Rak płuc jest najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie, a w Polsce zabija więcej kobiet, niż rak piersi. Ten rodzaj nowotworu rozwija się długo, najczęściej przez 20 — 30 lat palenia papierosów, z tego powodu ma czas na pustoszenie organizmu. Ale nie tylko palacze są na niego narażeni. Bierni palacze, osoby narażone na styczność z radonem i azbestem, metalami ciężkimi, niektórymi substancjami chemicznymi i przemysłowym zanieczyszczeniem powietrza, z nieleczonymi infekcjami oskrzeli i płuc oraz predyspozycjami genetycznymi, mogą również zachorować. Objawy tych nowotworów nie są oczywiste, a choroby diagnozowane są w zaawansowanym stadium. Zarówno rak drobnokomórkowy SCLC, który rozwija się szybko i dokonuje przerzutów do innych narządów, oraz niedrobnokomórkowy NSCLC, który jest oporny na chemioterapię, dają złe rokowania.

Fot. iStock / Ben-Schonewille

2/10 Rak jelita grubego

Najczęściej występuje u mężczyzn, rzadko przed 40. rokiem życia, a szczyt zachorowalności przypada powyżej 70. roku życia. W Polsce jest drugą w kolejności przyczyną zgonów nowotworowych. Nowotwór jelita grubego może rozwijać się w obrębie jednej z części jelita grubego (kątnicy, wstępnicy, poprzecznicy, zstępnicy lub odbytnicy). Objawy nowotworów poszczególnych części jelita grubego mogą się istotnie różnić.

rak trzustki Fot. iStock/magicmine

3/10 Rak trzustki 

Nowotwór trzustki pojawia się najczęściej u osób powyżej 60. roku życia, ale może dotykać również młodsze. Zbiera śmiertelne żniwo ze względu na niespecyficzne objawy, które mogą być mylone ze zwykłą niestrawnością, więc chorzy zbyt późno trafiają pod opiekę lekarską. Warto wiedzieć, jakie nieoczywiste objawy daje rak trzustki.

Fot. iStock

4/10 Rak prostaty

Rak prostaty (gruczołu krokowego) stanowi 9% zgonów z powodu nowotworu u mężczyzn. Im mężczyzna jest starszy, tym bardziej rośnie ryzyko zachorowania — powyżej 75. roku życia stwierdza się go w aż 80% przypadków. Prawdopodobnie związane jest to z procesami starzenia się i zmianami w gospodarce hormonalnej. Mogą chorować na niego także młodsi mężczyźni, u których nowotwór przebiega bardziej złośliwie, co zmniejsza szanse na wyzdrowienie.

Fot. iStock/FatCamera

5/10 Białaczka

Białaczka to grupa nowotworów związanych z patologią w układzie krwiotwórczym. Nie daje ona jednorodnych objawów chorobowych, po których rozpoznaniu od razu można postawić diagnozęRozpoznania można dokonać  po wykonaniu badania morfologicznego krwi obwodowej oraz bioptycznego badania szpiku kostnego. Spośród wszystkich rodzajów białaczki najbardziej szkodliwa jest ostra białaczka szpikowa, która w 80% dotyczy osób dorosłych, a w 20% przypadków choroby występuje u dzieci.

Fot. iStock/GeorgeRudy

6/10 Chłoniaki nieziarnicze

Chłoniaki nieziarnicze to grupa nowotworów złośliwych pochodzących z komórek krwi i tkanki limfatycznej. W obrębie układu limfatycznego komórki nowotworowe stopniowo się rozrastają, a w konsekwencji mogą rozsiewać się po całym organizmie i zajmować odległe narządy. Przyczyna powstania większości chłoniaków nieziarniczych nie jest znana, najczęściej dotykają one osoby w wieku 20–30 lat oraz osoby starsze, w wieku 60–70 lat. Wśród tego rodzaju nowotworu wyróżniamy chłoniaki, które rokują bardzo dobrze, ale istnieją także typy chłoniaka, których nie udaje się wyleczyć.

Fot. iStock/Nerthuz

7/10 Nowotwór wątroby

Najczęściej występuje rak wątrobowokomórkowy oraz rak wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych. Bywa on rozpoznawany późno, ponieważ wątroba nawet po uszkodzeniu jej znacznej części nadal może zachować swoją funkcję. Z tego powodu nowotwór może długo nie dawać żadnych objawów. Pierwotne nowotwory złośliwe wątroby (nie pochodzące z przerzutów) występują dość często — w Polsce w 2012 roku odnotowano około 1520 przypadków.

Fot. iStock/RyanKing999

8/10 Rak jajnika

Rak jajnika jest w skali świata trzecim pod względem częstości występowania nowotworem narządów rodnych kobiety, po raku szyjki macicy i trzonu macicy. W przypadku raka jajnika szczyt zachorowań przypada po 65. roku życia, a statystyki są zatrważające — w Polsce w 2010 r. zapadło nań 3587 kobiet, a umarło 2574.  Choroba jest trudna do zdiagnozowania, z powodu objawów, które w początkowym stadium choroby są niejasne i rzadko łączone z tym nowotworem. Co gorsze, wyróżnia się ponad 25 głównych typów nowotworów jajnika.

10 faktów na temat tarczycy, o których musisz wiedzieć Fot. iStock/ChesiireCat

9/10 Rak przełyku

Rak przełyku jest nowotworem złośliwym, który częściej dotyka mężczyzn, niż kobiety. Często daje przerzuty do węzłów chłonnych i innych narządów. Pierwsze objawy mogą wskazywać na inne, niezagrażające życiu dolegliwości, takie jak zgaga lub chrypka, dlatego pacjenci trafiają do lekarza zbyt późno.

Fot. iStock/Pradit_Ph

10/10 Rak piersi

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy rozpoznawany u kobiet. Ryzyko zachorowania na niego wzrasta po ukończeniu 35 roku życia, a apogeum zachorowań przypada między 50 a 70 rokiem życia. Szczególnie narażone są na niego kobiety, u których w rodzinie rodzinie występowały przypadki nowotworu piersi.

Niebezpieczeństwo wynika z mutacji genów, tak zwanych BRCA1/2. Kobiety, u których stwierdzono taką mutację, są narażone na ryzyko zachorowania wyższe o 50 do 90%.  Wcześnie wykryty rak piersi w stadium przedinwazyjnym daje szanse wyleczenia. Rak inwazyjny, z przerzutami do węzłów chłonnych obniża szansę na zwalczenie choroby. W ostatnich latach szanse na wyzdrowienie chorych na raka piersi bardzo wzrosły, jednak wszystko zależy od profilaktyki – czyli w przypadku raka piersi – częstych badań kontrolnych i samobadania piersi.