Zdrowie

Bezpłatne testy genetyczne BRCA1! Daj sobie szansę!

Redakcja
Redakcja
9 października 2017
Fot. iStock / PALMIHELP
 

Wszystkie choroby, w tym również choroby nowotworowe, mają tło genetyczne. Duża część elementów genetycznych wynika z tzw. predyspozycji rodzinnych i coraz więcej mutacji odpowiada za przekazy rodzinne. Pośród czynników zwiększonego ryzyka zachorowania na raka jajnika znajduje się dziedziczenie mutacji w genie BRCA1 i BRCA2, wcześniej przebyty rak piersi, występowanie raka jajnika i/lub raka piersi w bliskiej rodzinie. To około 15% przypadków.

Mężczyźni również mogą być nosicielami genu BRCA1, który z kolei mogą przekazać córce.

Wywiad rodzinny jest podstawową metodą oceny ryzyka wystąpienia raka jajnika. Wykrycie mutacji w tym genie jest również bardzo ważne z uwagi na określenie rokowania i wyboru leczenia. Rozpoznanie typu raka jajnika następuje na podstawie histopatologicznego badania materiału uzyskanego w czasie zabiegu operacyjnego.

Jeśli w rodzinie były odnotowane zachorowania nowotworowe, powinno się niezwłocznie wykonać badania w kierunku mutacji w genie BRCA1 i BRCA2 oraz test ROMA (stężenie markera nowotworowego CA 125).

Nasz portal, wspólnie z organizatorem III edycji Ogólnopolskiej Kampanii Diagnostyka Jajnika – KWIATEM KOBIECOŚCI, ma dla Was 30 bezpłatnych badań:

kupon-2017_diagnostyka

poziom-logosy-RGB_EDIT


Regulamin

Regulamin konkursu ORGANIZACJI KWIAT KOBIECOŚCI i PORTALU OHME.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Organizatorem konkursu (dalej zwanego „Konkursem”) jest  Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości z siedzibą w Warszawie (01-883) przy ul. Perzyńskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000315362, NIP 118 20 59 702,  REGON 14284121 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.    Regulamin Konkursu jest dostępny  na stronie internetowej  Organizatora www.kwiatkobiecosci.pl .

1.4.    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu.

 • Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest:
 • Test genetyczny w kierunku wykrycia obecności zmutowanego genu BRCA1
  • Organizator powoła 2. osobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na stronie www.ohme.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się na stronie www.ohme.pl oraz na stronie www.kwiatkobiecosci.pl. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie www.kwiatkobiecosci.pl oraz na FB Kwiatu Kobiecości.

2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 10.10.2017 do 30.10.2017 r.

2.3     O nagrodzie zostaną poinformowani zwycięzcy konkursu drogą email (wiadomość e-mail).

 1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 • Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach, jak również wskaże adres strony internetowej Organizatora, na której zamieszczony jest Regulamin.
 • Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora i Realizatora na podstawie przysłanych odpowiedzi na pytanie w formie wiadomości e-mail na adres [email protected]
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie następuję poprzez przesłanie odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe w formie wiadomości e – mail na adres: [email protected]
 • Wykonanie zadania konkursowego polega na opisaniu w kilku zdaniach – „Jak dbasz o zdrowie swoich najbliższych„ i wysłaniu odpowiedzi (wiadomości e-mail) na adres [email protected]
 • Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe Komisja wybierze 30 najciekawszych. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 • Jedna osoba może wziąć udział tylko raz w Konkursie, tj. Laureaci będą identyfikowani przez Organizatora na podstawie adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz po wskazaniu miasta w którym chce wykonać badanie.
 • Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
  • Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 05.11.2017 r.
  • Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wysłanie do nich wiadomości e-mail najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Wiadomość e-mail będzie zawierała wszelkie niezbędne informacje o możliwości zrealizowania bezpłatnego badania.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: [email protected]
  • Reklamacje należy wysłać emailem. Decyduje data wysłania maila.
  • Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.
  • Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.

 

 

                       


Zdrowie

Jak wyciągnąć naukę z własnych błędów? To wcale nie takie proste…

Ewelina Celejewska
Ewelina Celejewska
9 października 2017
Fot. iStock/piskunov
 

Ileż to razy myślałam sobie: „Nigdy więcej tak nie zrobię”? Aż trudno policzyć. Tak się zarzekałam, by za jakiś czas znów, nieświadomie popełnić te same błędy. Masz podobnie? Okazuje się, że większość z nas nieustannie, pod wpływem chwilowych przemyśleń, składa sobie obietnice, których z różnych powodów później nie dotrzymuje. Złość? Frustracja? Poczucie wstydu i zażenowania? Tak, ja też to znam.

Popełnianie wciąż tych samych błędów może być kosztowne. Na przykład wtedy, gdy po raz kolejny skusiłaś się na inwestycję pieniędzy w coś, co miało szybko przynieść zyski, a okazało się oszustwem. Albo wtedy, gdy obiecałaś sobie nie umawiać się na randkę z facetem, który już od początku zdaje się być wulgarny i prostacki. A może obiecałaś sobie, że ostatni raz zgodziłaś się pójść na imprezę do przyjaciółki w niedzielny wieczór, a potem znów, mimo przykrej nauczki, spóźniłaś się w poniedziałek do pracy i zawaliłaś prezentację przed zarządem.

Tak, wciąż i wciąż popełniamy błędy, z których nie wyciągamy żadnych lekcji. Tylko na początku jesteśmy rozemocjonowani nauczką, którą otrzymaliśmy. Z biegiem czasu zapominamy jednak o konsekwencjach naszych działań, wyborów i decyzji. W efekcie znów popełniamy te same błędy i schemat się powtarza. „Czy ja nigdy nie zmądrzeję?” – myślimy. Brzmi strasznie, prawda?

Dobra wiadomość jest taka, że każda z nas może podjąć pewne kroki, by nauczyć się wyciągać wnioski ze swoich błędów i znacznie zredukować ich powtarzalność. To pewna mądrość życiowa, która daje niesamowity komfort.

Po pierwsze: przyznaj się do błędu

To chyba najtrudniejsza sztuka. Większość z nas nie chce brać na siebie takiej odpowiedzialności i woli zwalić winę na kogoś innego, na niesprzyjające warunki, na pogodę. „Gdyby on tak nie powiedział, ja na pewno bym tego nie zrobiła” albo „Przecież tak mnie namawiał. Nie potrafiłam odmówić”. A może „Przykro mi, że tak się czujesz, ale ja nie chciałam źle. To nie moja wina”.

Dopóki nie potrafimy otwarcie przyznać się do błędu (choćby przed samą sobą), nie pójdziemy dalej. „Ok, schrzaniłam” – to punkt wyjścia.

Po drugie: zadaj sobie trudne pytania

Nie lubimy zastanawiać się nad naszymi błędami, a już na pewno nie chcemy dokładnie ich analizować. Warto jednak zadać sobie kilka ważnych pytań. Co poszło nie tak? Co następnym razem mogę zrobić lepiej? Czego się nauczyłam? Najlepiej będzie, jeśli zapiszesz odpowiedzi na kartce. Wtedy znacznie łatwiej będzie ci je ocenić, wyłączając emocje.

Po trzecie: stwórz plan

To może być trudne, ponieważ chodzi o plan, który jednocześnie będzie bardzo szczegółowy, ale i elastyczny. Schemat działania powinien pasować do wielu różnych sytuacji i skupiać się na tych błędach, które popełniasz najczęściej. Może dotyczyć relacji międzyludzkich, złych decyzji, nierozsądnych zakupów, korzystania z używek. Zastanów się, jak powinnaś działać w momencie, gdy przydarzy ci coś, co już wcześniej zawaliłaś.

Po czwarte: utrudniaj sobie popełnianie błędów

Jeżeli wciąż popełniasz te same, z pewnością jesteś w stanie wskazać okoliczności sprzyjające tym nierozsądnym decyzjom czy niewłaściwym zachowaniom. Jeżeli trwonisz pieniądze bez sensu i potem żałujesz, przestań nosić przy sobie kartę. Może twój zapał ochłonie, gdy będziesz musiała najpierw udać się po gotówkę.

Po piąte: pamiętaj, dlaczego chcesz się zmienić

Moja przyjaciółka ma bardzo toksyczną matkę. Chociaż doskonale wie, że nigdy nie sprosta jej oczekiwaniom, wciąż stara się zrobić na niej wrażenie – pochwalić się jakimś swoim sukcesem czy opowiedzieć o czymś miłym, co ją spotkało. Każda rozmowa kończy się jednak dla mojej przyjaciółki nadszarpnięciem poczucia własnej wartości. Zdecydowała się więc napisać listę powodów, przez które nie powinna zabiegać o uwagę ze strony matki. Czyta ją za każdym razem, gdy chce zadzwonić i się pochwalić lub ponarzekać na swojego męża czy pracę. Wie, że ze strony matki nie uzyska aprobaty, więc robi wszystko, by nie popełnić tego samego błędu i znów się nie rozczarować, słysząc przykre słowa.

Przygotuj sobie listę powodów, dla których chcesz się zmienić. Jak czujesz się po tym, gdy znów popełnisz ten sam błąd? Jeśli jesteś rozczarowana sobą, napisz o tym. Jeśli czujesz wtedy frustrację lub złość, również to zrób.

Nauka na własnych błędach wymaga pracy i samodyscypliny. Często trwa latami. Daje jednak ogromną satysfakcję i pozwala być dumną z samej siebie. Po prostu spróbuj.


 

Na podstawie: Psychology Today


Zdrowie

10 tematów dotyczących bezpieczeństwa, o których musisz porozmawiać z dzieckiem

Agnieszka Dyniakowska
Agnieszka Dyniakowska
9 października 2017
Jak wybrać rowerekbiegowy dla dziecka
Fot. iStock / Imgorthand

Bezpieczeństwo dziecka to bez wątpienia sprawa priorytetowa i pewnie każdy rodzic zapytany o to, czego pragnie dla swojej pociechy, wymieni je jednym tchem obok szczęścia i zdrowia. Nie warto jednak liczyć na to, że dzieci magicznym sposobem same nauczą się zasad bezpieczeństwa, dowiedzą się o nich w szkole, z Internetu lub telewizji – niezwykle istotne jest, by od najmłodszych lat wpajać dzieciakom odpowiednią wiedzę i umiejętności, pokazywać, wyrabiać w nich dobre nawyki i rozmawiać.

Nigdy nie jest za wcześnie na wdrażanie dzieciaków w tajniki bezpieczeństwa, ale jedna rozmowa to za mało – trzeba nieustannie powtarzać, przypominać i ćwiczyć z najmłodszymi właściwe sposoby postępowania i udzielania pierwszej pomocy. Poza rozmowami bardzo ważna jest praktyczna nauka, a dla najmłodszych „ubranie” jej w formę zabawy lub podniesienie do ranki superbohaterstwa – tak jak robi to np. marka Volkswagen we współpracy z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ich program „Mali Ratownicy” realizowany jest wszędzie tam gdzie są dzieci – w szkole, na plażach, w miastach – a najmłodsi otrzymują nie tylko dyplomy, ale też atrybuty superbohaterów: peleryny, koszulki, apteczki oraz komiksy, które pomagają w utrwaleniu zdobytej wiedzy. Od początku 2017 roku w programie wzięło już udział już blisko 6000 dzieci, a w ramach Projektu Plaża ponad 5000 małych ratowników nauczyło się zasad pierwszej pomocy.

10 tematów dotyczących bezpieczeństwa, które musisz poruszyć ze swoim dzieckiem

Zabawki i nie – zabawki

Czy wiecie, że najwięcej wypadków z maluchami zdarza się w ich środowisku domowym? Dzieci widza rzeczy inaczej – dla nich gaz, prąd, detergenty nie są groźne, są fascynujące i interesujące. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat maluchy wiedziały jakie grożą im niebezpieczeństwa i znały zasady. Wytłumaczcie, oznaczcie odpowiednio niebezpieczne miejsca lub przedmioty, w razie możliwości schowajcie je poza zasięg małych rączek. Z tym nie ma żartów!

Miejsca dobre i złe do zabawy

Zabawa daje dużo radości pod warunkiem, że odbywa się w bezpiecznym miejscu i nikomu nie dzieje się krzywda. Ruchliwa ulica, zamarznięte jezioro, plac budowy czy budynek przeznaczony do rozbiórki to złe miejsca na bieganie i harce z przyjaciółmi – upewnijcie się, że wasze dzieci mają tego świadomość i potrafią rozpoznać znaki ostrzegawcze. Zabierzcie je na spacer w okolicy, rozmawiajcie na ten temat lub zapytajcie w szkole waszego dziecka, czy znają program „Mali Ratownicy”.

Nie każdy obcy jest przyjacielem

Nie ma nic złego w poznawaniu nowych osób, ale nie każdy jest naszym przyjacielem. Dzieci są z natury ufne, a czasami wystarczy obietnica nagrody lub sympatyczny piesek, by zapomniały o powtarzanych ostrzeżeniach. Nie wolno oddalać się z kimś, kogo nie znamy, wychodzić z nim z przedszkola czy szkoły albo podawać nasze dane bez przyczyny. Nikt też nie ma prawa robić dzieciom krzywdy lub dotykać w intymne miejsca – a jeśli coś takiego się wydarzy to trzeba powiedzieć rodzicom.

Uważaj na drodze

Nauczmy dzieci, że przez ulicę przechodzimy tylko w miejscach do tego wyznaczonych, uważnie rozglądając się na boki lub „słuchając” sygnalizacji świetlnej. Szlaban na przejeździe kolejowym też mówi nam wyraźnie, kiedy jest bezpiecznie, a kiedy należy mieć się na baczności- czasami lepiej poczekać pięć minut niż ponosić konsekwencje złej decyzji do końca życia. A jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego, co musisz zrobić, kogo zawiadomić? Tego także uczą się dzieciaki biorące udział w programie „Mali Ratownicy”.

Fot. iStock/AleksandarNakic

Fot. iStock/AleksandarNakic

Numery alarmowe

Nie raz to, że kilkulatek zapamiętał trzy cyferki uratowało życie członkowi jego rodziny. 112 – każdy przedszkolak jest w stanie zapamiętać ten numer, trzeba tylko go tego nauczyć. 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie. Oprócz nauki cyferek przyda się też ćwiczenie praktyczne z wybierania numeru i informowania o trudnej sytuacji – co trzeba powiedzieć, jakie dane podać, co ważnego przekazać. W ramach projektu „Mali Ratownicy” Instruktorzy Programu Edukacyjnego RUR (Ratujemy i Uczymy Ratować) korzystają z dziećmi z tekturowych telefonów, które najmłodsi zabierają do domu i wykorzystują do samodzielnych ćwiczeń. Jeśli nauka przybierze formę zabawy, maluchy szybko i chętnie wszystko zapamiętają i kto wie, może kiedyś dzięki temu uratują czyjeś życie.

Co robić, gdy się zgubimy?

Już przedszkolak powinien umieć się przedstawiać i znać imiona swoich rodziców – jeśli się zgubi będą to pierwsze rzeczy, o które zostanie zapytany. To rodzice są odpowiedzialni za nauczenie go komu może podawać takie dane i jak się zachować, gdy zgubi się na plaży, w centrum handlowym, dworcu czy autobusie. Powtarzajcie zasady do znudzenia przed każdym wyjściem, wycieczką i wyjazdem – bezpieczeństwo przede wszystkim!

Ewakuacja z miejsc zagrożonych

Kiedy robi się naprawdę niebezpiecznie, np. wybucha pożar, dzieci powinny wiedzieć, że trzeba uciekać i chronić się. Pokażcie im, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne, jak otwiera się drzwi, gdzie znajduje się przycisk alarmu. W stresie i ze strachu nawet dobrze znany szkolny korytarz może zamienić się w istny labirynt, dlatego tak ważna jest praktyka i powtarzanie konkretnych ćwiczeń i wiadomości. Uczestnicy programu „Mali Ratownicy” dobrze wiedzę, że najważniejsza jest troska o własne bezpieczeństwo, bo nawet superbohater nie ryzykuje niepotrzebnie!

Asertywność nie boli

Presja grupy rówieśniczej może być bardzo duża i dotkliwa – czy wasze coraz starsze dziecko jest asertywne i potrafi odmówić czegoś, na co nie ma ochoty? Chociażby rezygnując z telefonie, czy oglądanie filmików, na co namawiają go koledzy, na rzecz rozegrania meczu piłki nożnej, czy pobawienia się w chowanego. Czy jest na tyle pewny siebie, czuje się akceptowany i bezpieczny, że nie musi niczego udowadniać?

Odwaga, nie brawura

Brawura to chęć popisania się przed innymi, nierozważna zuchwałość i ryzykanctwo – nie ma nic wspólnego z odwagą! Często właśnie z powodu brawury dochodzi do wypadków, zwłaszcza wśród dorastającej młodzieży. Czasami większa odwagą jest powiedzenie kolegom „nie” niż podjęcie wyzwania. Prawdziwy superbohater nie musi niczego udowadniać, jest pewny swojej mocy i dba przede wszystkim o bezpieczeństwo – tego także, oprócz zasad pierwszej pomocy, uczą „Mali Ratownicy”.

Zdrowie i życie to nie temat do żartów

Upewnijcie się także, że wasze dzieci są świadome tego, iż nie należy żartować z wzywania pomocy – tutaj chodzi o zdrowie i życie ludzi! Telefony na pogotowie i fałszywe alarmy mogą mieć przykre konsekwencje – nie tylko dla tych, którzy dzwonili, ale tez dla tych, do których przez podobne dowcipy pomoc dotarła zbyt późno.


Artykuł powstał przy współpracy z marką Volkwagen

Zapisz


Zobacz także

earl grey

9 zaskakujących korzyści z picia herbaty Earl Grey

Orzechy nerkowca - wartości odżywcze i właściwości dla zdrowia

Orzechy nerkowca – wartości odżywcze i właściwości dla zdrowia

10 sygnałów, które wysyła twoje ciało, gdy zatruje się metalami ciężkimi

10 sygnałów, które wysyła twoje ciało, gdy zatruje się metalami ciężkimi