Go to content

Ptasi test osobowości. Jesteś gołębiem, sową, pawiem, a może orłem?

Fot. iStock/THEPALMER

Uwielbiamy testy osobowości. Nawet jeśli to tylko zabawa, zawsze pozwalają nam na chwilkę zajrzeć troszkę głębiej, dowiedzieć się o sobie czegoś niespodziewanego, zastanowić się, czy tkwi w tym choć ziarnko prawdy. Poniższy test dzieli ludzi na cztery typy ptaków, tj. „neutralne gołębie”, „analityczne sowy”, „uspołecznione pawie” i „podejmujące decyzje orły „. Te grupy ptaków reprezentują różne osobowości. Wszystkie ptaki mają swoje podstawowe pragnienia, potrzeby emocjonalne, czynniki „kontrolujące” i cechy charakterystyczne.

Przeczytaj opis każdego z ptaków i zastanów, się do której grupy należysz

Gołąb

Gołębie cechują się wysoką inteligencją emocjonalną, ale jednocześnie bardzo pasywną komunikacją.

Pozytywne cechy ludzi o osobowości gołębia

cierpliwy, hojny, godny zaufania, pełen szacunku dla innych, szczery, niezawodny, spokojny

Cechy mogące sprawiać kłopot:

zamknięty w sobie, unikający ryzyka, przewidywalny

Negatywne cechy ludzi o osobowości gołębia

zależny od innych, konformista, łatwowierny,

Fot. iStock/meweinreb

Fot. iStock/meweinreb

Sowa

Sowy cechuje wysoka inteligencja, a jednocześnie bardzo pasywna komunikacja.

Pozytywne cechy ludzi o osobowości sowy

spokojny, skrupulatny, dokładny, obowiązkowy, ostrożny, ciekawy,

Cechy mogące sprawiać kłopot:

Pamiętliwy, konserwatywny, przywiązany do szczegółów,

Negatywne cechy ludzi o osobowości sowy

nieufność, krytyczna postawa wobec samego siebie, mściwość, krótkowzroczność

Fot. iStock/mckenna71

Fot. iStock/mckenna71

Paw

Pawia wyróżnia duża inteligencja emocjonalna, a jednocześnie bardzo aktywna komunikacja.

Pozytywne cechy ludzi o osobowości pawia

gadatliwy, otwarty umysł, energetyczny, charyzmatyczny, „społecznik”, entuzjasta,

Cechy mogące sprawiać kłopot:

Emocjonalny, ryzykant

Negatywne cechy ludzi o osobowości pawia

rozkojarzony, samolubny, kontrolujący, dominujący, łasy na władzę

Fot. iStock/AnkDesign

Fot. iStock/AnkDesign

Orzeł

Orzeł posiada dużą inteligencję oraz zdolność aktywnej komunikacji.

Pozytywne cechy ludzi o osobowości orła

charyzmatyczny, szczery, podejmuje inicjatywę, niezależny, zmotywowany, czarujący, nieustraszony

Cechy mogące sprawiać kłopot:

agresywny

Negatywne cechy ludzi o osobowości orła

tępy, nieżyczliwy, egoistyczny, uparty, niecierpliwy, kontrowersyjny

Fot. iStock/HEPALMER

Fot. iStock/HEPALMER