Go to content

Kolejny rzadki typ osobowości – ma go zaledwie 3 proc. z nas – odnajdujesz tu siebie? [Osobowość INTP, Logik]

fot. fot. illustration/iStock

Carl Gustav Jung wyodrębnił aż 16 typów osobowości. To dużo bardziej szczegółowy podział, w którym dużo łatwiej się nam odnaleźć. Jakie to typy? ESTJ, ISTJ, ENTJ, INTJ, ESTP, ISTP, ENTP, INTP, ESFJ, ISFJ, ENFJ, INFJ, ESFP, ISFP, ENFP, INFP. Postaramy się przybliżyć Wam każdy z nich. Czas na INTP, czyli Logika.

Logik jest jednym z czterech typów osobowości w kategorii Analitycy. Pozostałe to Architekt, Dyskutant i Dowódca.

Mocne strony Logika

Umiejętność analizowania – Logicy analizują wszystko, z czym się spotykają, od danych badawczych po zachowanie otaczających ich ludzi. Daje im to umiejętność dostrzegania nieoczekiwanych wzorców i powiązań, które inne typy osobowości mogą przeoczyć.

Oryginalność – Dzięki swojej niezwykłej wyobraźni, Logicy mogą wymyślać kreatywne, sprzeczne z intuicją rzeczy, które nie przyszłyby do głowy większości ludzi. Oczywiście nie wszystkie są możliwe do zrealizowania, ale gotowość Logików do nieszablonowego myślenia może być przyczynkiem do niezwykłych innowacji.

Otwartość i ciekawość świata – Logikami kieruje ciekawość i ciągłe pragnienie nauczenia się… dosłownie wszystkiego. Osoby o tym typie osobowości są otwarte na nowe pomysły i innowacyjne działa – o ile jest to poparte zdrowym rozumowaniem, oczywiście. Zawsze szukają nowych zajęć, hobby i obszarów badań. Jednego tygodnia mogą mieć obsesję na punkcie geofizyki, a następnego mogą zatracić się w filmikach o budowaniu gitary. Kiedy pojawia się natchnienie, Logicy angażują się w swoje nowo odkryte zainteresowania, ucząc się wszystkiego, co mogą.

Słabe strony Logika

Niewrażliwy – Osoby o tym typie osobowości postrzegają racjonalność jako klucz do lepszego, szczęśliwszego świata. Czasami mogą nie doceniać znaczenia takich irracjonalnych (ich zdaniem) wartości, jak emocje, współczucie, etykieta i tradycja. W rezultacie mogą nieumyślnie wydawać się niewrażliwe lub nieuprzejme, nawet jeśli ich intencje są ogólnie dobre.

Niezadowolony – Logicy nie mogą się powstrzymać przed wyobrażaniem sobie, jak mogłoby być lepiej niż jest. Te osobowości nieustannie poszukują problemów do rozwiązania, tematów do nauczenia się i nowych sposobów podejścia do rzeczy. Posuwając się zbyt daleko, ten sposób myślenia może stać się przytłaczający, ponieważ logicy nieustannie próbują wymyślać koło na nowo, zamiast rzetelnie odpowiadać na swoje potrzeby i obowiązki.

Niecierpliwy – Jeśli ich rozmówca nie nadąża za nimi lub nie wydaje się wystarczająco zainteresowany, Logicy mogą zrezygnować z kontaktu z lekceważącym „nieważne”.

Perfekcjonista — Czasami mogą być tak zagubieni w analizie różnych opcji, że nigdy nie podejmą decyzji. Mogą również zrezygnować z projektów, które nie pasują do idealnej wizji w ich umyśle.