Go to content

7 najczęstszych przyczyn lęku i depresji

Fot. iStock / Martin Dimitrov

Większość osób, które cierpią z powodu lęku, czy depresji nie jest w stanie podać dokładnej, bezpośredniej przyczyny swoich dolegliwości. Jeśli nie są to oczywiste przeżycia, takie jak traumatyczne wydarzenie (wojna, śmierć bliskiej osoby), często daremnie próbujemy dociec, skąd biorą się te wszystkie niepokojące uczucia. Zazwyczaj ani depresja, ani lęk nie mają jednej, dominującej przyczyny, są mieszanką takich czynników jak na przykład skłonności genetyczne, doświadczenia z przeszłości, okoliczności.

7 najczęstszych przyczyn lęku i depresji

1. Nadużywanie używek/uzależnienie

Nadużywanie alkoholu czy narkotyków to nawyk, który zakłóca komunikację między naszymi neuroprzekaźnikami w mózgu, odpowiedzialnymi za kontrolowanie każdego doświadczenia: fizycznego i psychicznego. Osoby zażywające narkotyki i podatne na depresję oraz stany lękowe są bardziej narażone na rozwój choroby psychicznej.

2. Przepracowanie

Stan wyczerpania związany z przepracowaniem powoduje narastający stres. Większość z nas otwarcie przyznaje, że odczuwa co najmniej umiarkowany wpływ stresu spowodowanego pracą, na swoje życie, to normalne doświadczenie. Kiedy jednak nasz mózg jest narażony na przewlekły stres, to jego delikatna równowaga chemiczna zostaje zakłócona.

3. Smutek i trauma

Stres pourazowy pojawia się wtedy, kiedy jesteśmy świadkiem lub ofiarą przemocy. Uczucie żalu po śmierci bliskiej osoby lub znajomego, choć bardzo przykre, może ostatecznie przysłużyć się naszej psychice. Ale długotrwały smutek u osób podatnych na stany lękowe i depresje może powodować problemy ze zdrowiem psychicznym.

4. Stan zdrowia

Ludzie, u których zdiagnozowano nieuleczalne schorzenie, mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji. Także choroby związane z wiekiem i choroby przewlekłe, takie jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroby układu krążenia czy nowotwory często wywołują uczucia paniki i bezsilności, które mogą objawiać się niepokojem i depresją.

5. Nagłe i stresujące zmiany

Podczas pamiętnego krachu na amerykańskim Wall Street w 1929 roku, 23 tysiące osób, które straciły olbrzymie majątki, popełniło samobójstwo – zanotowano wówczas największą liczbę samobójstw w ciągu jednego roku.

6. Małe poczucie wartości

Warto tutaj wspomnieć, że kobiety są bardziej niż mężczyźni, narażone na depresję spowodowaną problemami z niską samooceną. I nie można zapominać, że istnieje korelacja pomiędzy negatywnym obrazem siebie, a skłonnością do podejmowania prób samobójczych. Stale negatywny obraz samego siebie może również prowadzić do obsesyjnych wzorców myślowych dotyczących naszego wyglądu, sytuacji materialnej, reputacji itp.

7. Izolacja lub odrzucenie

Jako istoty społeczne potrzebujemy naturalnych interakcji z innymi, dla naszego dobrego zdrowia psychicznego. Izolacja, zamierzona lub niezamierzona, a także odrzucenie, odmowa akceptacji, są sprzeczne z naszą intuicją i mogą prowadzić do neurochemicznej nierównowagi, która przejawia się lękiem i depresją.

Bądzmy uważni na siebie i innych, nie pozwólmy by depresja zniszczyła życie nam i naszym bliskim.


Na podstawie: powerofpositivity.com