Go to content

Rusza trzecia edycja kampanii społeczno-edukacyjnej „Położna na medal”

Prowadzona od 2014 roku kampania „Położna na medal” o profilu edukacyjnym ma na celu podnoszenie świadomości roli, jaką położne odgrywają dzisiaj w opiece okołoporodowej. Kampania i towarzyszący jej konkurs skierowane są zarówno do położnych, jak również do przyszłych
i młodych matek oraz ich rodzin. W tegorocznej edycji konkursu położne można nominować od 1 kwietnia do 31 lipca, a samo głosowanie trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia. Zgłoszenia i głosy przyjmowane są na nowej stronie kampanii www.poloznanamedal2016.pl

 Obecnie położne to nie tylko troskliwość i opiekuńczość, ale także coraz wyższe kompetencje medyczne i związana z nimi odpowiedzialność. Poprzez „Położną na medal” chcemy promować nowoczesne standardy opieki okołoporodowej. Standardy – co warto podkreślić – zgodnych zarówno z przyjętymi przez środowisko położnicze
i medyczne wymaganiami jak i oczekiwaniami pacjentów 
– mówi Iwona Barańska z Akademii Malucha Alantan, pomysłodawcy i organizatora kampanii.

Projekt promuje również wśród kobiet w ciąży możliwość korzystania z bezpłatnych porad – raz tygodniowo od 21. tygodnia ciąży i dwa razy od 32. tygodnia – przygotowujących do porodu.

Częścią kampanii „Położna na medal” jest ogólnopolski plebiscyt w którym wyłonione zostaną 3 najlepsze położne w kraju, a także najlepsze położne w poszczególnych województwach. – Od wielu osób słyszymy, że nominacja albo oddanie głosu na swoją położną do dobry sposób na podziękowanie za włożony trud i wsparcie – dodaje Iwona Barańska.

Pierwsza i druga edycja konkursu okazały się wielkim sukcesem. Łącznie wzięło w nich udział 938 położnych z całej Polski, na które oddano ponad 52 tysiące głosów. Najlepszą położną w Polsce w 2014 roku okazała się Edyta Szumska
z Wrocławia. Z kolei zwyciężczynią ubiegłorocznej edycji plebiscytu została Martyna Mączka, położna na co dzień pracująca w Katowicach.

W tegorocznej edycji konkursu położne można nominować od 1 kwietnia do 31 lipca, a samo głosowanie trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia. Zgłoszenia i głosy przyjmowane są na stronie www.poloznanamedal2016.pl

Trzecia edycja kampanii Położna na medal_Partnerzy merytoryczni