Lifestyle

Wygraj drukarkę! Mamy dla was wyjątkowy konkurs – zainspirujmy się nawzajem

Redakcja
Redakcja
11 stycznia 2021
Fot. iStock/AleksandarNakic
 

Marzyliście kiedyś o pracy z domu? Home office jawił się wam, jako idealne rozwiązanie na ciągłe życie w biegu? Cóż, ktoś kiedyś powiedział, że lepiej niektórych marzeń nie wypowiadać na głos, bo mogą się spełnić – taki żart w sytuacji tego, co nas spotkało.

Wychodzę jednak z założenia, że nie ma co załamywać rąk. Miniony rok nas zaskoczył, przyniósł nieoczekiwane rozwiązania, o których myśleliśmy, że nie można ich wprowadzić w życie.

Jedną z tych zmian stała się praca zdalna, wiele firm zdecydowało się wysłać swoich pracowników do domu, by ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Część z nas pracuje na home office już od wielu miesięcy, inni w systemie zmianowym co jakiś czas wracają do biura. I pewnie ta sytuacja nie byłaby dla nas męcząca, gdyby nie fakt, że w domach zostały także nasze dzieci, które z krótką jedynie przerwą powróciły do szkół.

Doświadczyliśmy tego, jak trudno jest wraz z upływem mijających tygodni koegzystować razem w domu przez 24 godziny na dobę, gdzie oprócz przyjemnością, czasu spędzanego wspólnie, należy wypełnić obowiązki zawodowe i też te szkolne. Do tego dochodzą oczywiście wszystkie około domowe sprawy, które przecież nie zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a wręcz przeciwnie, przez to, że jesteśmy cały czas w domu, tych zadań także przybywa.

W tym czasie musimy się wykazywać ogromną kreatywnością, żeby zapewnić sobie i naszym dzieciom choć chwilę wytchnienia, poczucie, że istnieje jakaś “normalność”, a przynajmniej taka, którą próbujemy stworzyć  w tych nowych warunkach.

Jeśli chodzi o kreatywność, mamy dla was propozycję. Podzielcie się z nami swoim sposobami na to, jakie pomysły narodziły się wam przez ostatnie miesiące na wspólne spędzanie czasu. Zainspirujmy się nawzajem, podpowiedzmy sobie, jak można wykorzystać okres, gdy pomimo zmęczenia i nierzadko frustracji staramy się, by jednak nie zwariować. Wasze propozycje zamieścicie w komentarzach pod tym tekstem.

Oczywiście mamy dla autorów najciekawszych, najbardziej kreatywnych pomysłów wyjątkowe nagrody. Firma Epson, która specjalizuje się w produkcji drukarek, podpowiada, w jaki sposób można spędzić wspólnie czas – choćby spędzając go na wyszukiwaniu i drukowaniu zdjęć, a później tworzeniu albumów rodzinnych. Pamiętajcie, że wspominanie dobrych chwil z waszego życia nastraja pozytywnie, co obecnie bywa nie do przecenienia. Zajrzyjcie też na instagramową stronę marki Epson, może tam odnajdziecie nowe inspiracje, bo przecież drukować można wszystko: zadania domowe, planery, kolorowanki, które zajmą czas naszym dzieciom, a nawet rysunki do gry w memory, czy inne kreatywne narzędzia do zabawy i do pracy. Podpowiadamy również, że jeśli dołączycie do fanów marki na ich Instagramie (TUTAJ), z pewnością zostanie to docenione.

 

UWAGA KONKURS

W komentarzach pod tym tekstem podzielcie się z nami swoimi sposobami na to, jakie pomysły narodziły się wam przez ostatnie miesiące na wspólne spędzanie czasu. Dla autorów najciekawszych, najbardziej kreatywnych pomysłów mamy wyjątkowe nagrody od marki Epson.

NAGRODY

I miejsce

Dla autora najciekawszego pomysł być może inspirowanego produktami marki Epson, mamy:

Drukarkę EcoTank 3150 oraz papier fotograficzny w formacie foto A4

II miejsce

Wyjątkowy zestaw składający się z:

 • papieru fotograficznego A4,

 • eleganckiego długopisu Mercedes – Epson,

 • kubka termicznego,

 

 • torby materiałowej eco na zakupy,

 • książki Kabaret Hrabi.

III miejsce

Autor trzeciego najciekawszego pomysłu otrzyma zestaw składający się z:

 • papieru fotograficznego w formacie pocztówki,

 • kubka Mercedes,

 • torby materiałowej eco na zakupy, 
 • książki Kabaret Hrabi.

Konkurs trwa od 11.01.2021 do  26.01.2021 roku, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ohme.pl do  06.02.2021 roku. Regulamin konkursu jest dostępny jest tutaj.


Lifestyle

Regulamin konkursu „Zainspirujmy się nawzajem”

Redakcja
Redakcja
11 stycznia 2021
Fot. iStock/AleksandarNakic
 

Regulamin konkursu „Zainspirujmy się nawzajem”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE: „Zainspirujmy się nawzajem”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zainspirujmy się nawzajem”” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 11.01.2021 do 26.01.2021 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 06.02.2021 roku.
 2. Sponsorami nagród w Konkursie jest: producent marki Epson – zwany dalej Sponsorem.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.

  Zadanie konkursowe:

  W komentarzach po tym tekstem należy podzielić się swoim sposobami na to, jakie pomysły narodziły się uczestnikom konkursu przez ostatnie miesiące na wspólne spędzanie czasu. 

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy zapisany komentarz na platformie do komentowania pod artykułem:

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. Trzech laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do 27.01.2021 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie jest producent marki Epson- zwany dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostaną trzy osoby, które jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   1 miejsce: EcoTank 3150 (ok 1000zł więc kupa kasy) + papier foto A4.

   2 miejsce: papier foto A4, elegancki długopis Mercedes – Epson, kubek termiczny, torba materiałowa eco na zakupy,  książka Kabaret Hrabi

   3 miejsce: papier foto pocztówka, kubek Mercedes, torba materiałowa eco na zakupy, książka kabaret Hrabi

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

„List do mojej leniwej żony i do moich paskudnych dzieci”

Redakcja
Redakcja
11 stycznia 2021
Fot. Unsplash / Patrick Pilz / CC0 Public Domain

Kiedy czujemy się przytłoczeni oczekiwaniami najbliższych, kiedy jesteśmy zawiedzeni życiowymi wyborami najbliższych, a do tego uważamy, że partner nas nie wspiera, a raczej wykorzystuje, ogarnia nas frustracja i chęć ucieczki – byle dalej. Ten mężczyzna zdecydowanie znalazł się w takim punkcie życia, gdzie podejmuje się kluczowe decyzje. Postanowił o tym napisać do redakcji dziennika The Guardian. Przeczytajcie koniecznie i napiszcie, co myślicie o takiej postawie.

Byłem nastolatkiem, kiedy zacząłem pracować, prawie 42 lata temu. Wy nie musicie pracować, macie się tylko dobrze uczyć. Dla was życie powinno mieć jedynie słodki smak. Ale to bzdura.  Jestem przygnębiony i wyczerpany. Niedługo odejdę z pracy. Mam wszystkiego dosyć, a zwłaszcza was: moich dzieci i mojej żony.

Do mojej żony:

Pracowałaś latami, ale twierdzisz, że masz prawie zero oszczędności. Płacę rachunki, opłacam nasze wyjścia, finansuję wszystkie zakupy. Marzysz o drogiej kuchni, ale nie jesteś w stanie w żaden sposób się do niej dołożyć. Uważasz, że to mój obowiązek zapewnić ci wszystko, czego pragniesz. Nie mam pojęcia ile masz na koncie, ty kontrolujesz wszystkie wpływy na nasze wspólne konto. Chcesz wakacji w hotelu, bo jesteś zmęczona. Czy wiesz jak bardzo ja jestem zmęczony po latach samotnego dbania o nasze finanse?

Do naszej dwójki dzieci

Dlaczego nie pomagacie w domu, jeśli się was o to nie poprosi? Dlaczego muszę wracać do chlewu po 12-godzinnej zmianie w szpitalu? Dlaczego po sobie nie zmywacie? Dlaczego nie wynosicie śmieci z własnej woli?

Do naszego uzależnionego od narkotyków dziecka:

Utrzymujemy Ciebie i Twój wiecznie zepsuty samochód, karmimy cię. Karmimy twojego psa. Tego o którego cię nie prosiłem. Tego, o którym powiedziałeś,  że nie będzie żadnym kłopotem, bo będziesz zabierał go do pracy. Pracy, którą rzuciłeś.

Uporządkuj swoje życie. Zacznij od obwiniania siebie. To ty podjąłeś decyzję o paleniu trawki w wieku 14 lat i to ty wziąłeś się za mocniejsze rzeczy w wieku 17 lat. Zapisz się na terapię. Jesteś wykwalifikowanym handlowcem. Trzymaj się z dala od narkotyków, zdobądź w końcu pracę i utrzymaj ją. Przestań być pasożytem, wiecznym dzieckiem, które wciąż jeszcze „rokuje”… Tylko do kiedy?

Do naszego dziecka, które właśnie wybrało zawodówkę:

Masz tylko jedną pracę do wykonania – uczyć się i zdawać egzaminy. Teraz wybrałeś szkołę, która da ci nisko opłacany zawód i długie, ciężkie godziny pracy.  Myślę, że to zrobiłeś, ponieważ postrzegasz to, jako najłatwiejszą drogę, możesz w końcu udawać, że robisz coś ze swoim życiem. Jeśli naprawdę tak pasjonujesz się gotowaniem, dlaczego nigdy nie pokazałeś tego w domu?

Do naszego najstarszego dziecka:

W zeszłym tygodniu sam naprawiłem twój samochód, aby zaoszczędzić pieniądze. W tym tygodniu kupiłeś nowe auto. Nie zwróciłeś mi pieniędzy za naprawę, nie dokładasz się do rachunków. Co stało się z pieniędzmi, które dostałeś ode mnie na wkład władny do kredytu na mieszkanie?!

Do was wszystkich:

Czuję olbrzymi ciężar lat, które minęły. Kiedy umarł mój ojciec,  był niewiele starszy niż ja teraz. Wkrótce nie będę mógł pracować. Potem przestanę płacić rachunki, naprawiać samochody i sprzątać po was. Radźcie sobie sami, ja chcę w końcu trochę pożyć. Dla siebie.


Na podstawie: theguardian.com


Zobacz także

Moje okno naprzeciwko… Już ciebie w nim nie ma

Dlaczego nie jesteś szczęśliwa w związku? Kilka uczciwych odpowiedzi

Drogi „były”, patrzę jak układasz sobie życie i nie wiem, czy powinnam jej powiedzieć o nas