Go to content

Jak twoja osobowość wpływa na twoją miłość. O pięciu cechach, które determinują relacje w twoim związku

To, co składa się na naszą osobowość, determinuje nasze relacje z innymi ludźmi, a także nasze podejście do miłości, to jakimi jesteśmy partnerami i kochankami. Teoria osobowości mówi o pięciu, podstawowych cechach, których mieszankę ma w sobie każdy z nas. To, które z nich posiadamy może pomóc nam przewidzieć jak będą wyglądały nasze miłosne relacje.

Wielka piątka – cechy osobowości, które wpływają najbardziej na nasz związek

1. Neurotyczność

niepokój i zmienność lub zaufanie i stałość emocjonalna (stabilność)

2. Ekstrawersja

umiejętność głębokiego doświadczania pozytywnych emocji lub introwersja i wycofanie oraz ścisła samokontrola

3. Otwartość na doświadczenie

pozytywne wartościowanie doświadczeń życiowych,akceptacja „nowości” i ciekawość poznawcza lub nietolerancja i „sztywny” styl bycia

4. Ugodowość i życzliwość

skłonność do akceptacji  lub wrogość i nieufność

5. Sumienność, wytrwałość

motywacja i cierpliwość lub lenistwo i bierność

Te właśnie cechy krystalizują się w okresie wczesnej dorosłości i pozostają mniej lub bardziej stabilne. Oczywiście, nasza osobowość nie jest jedynym czynnikiem kształtującym nasze przeznaczenie, ale w niektórych sferach takich jak miłość, jej wpływ jest szczególnie znamienny.

1/5 Neurotyzm

Neurotyzm zazwyczaj nie idzie w parze z poczuciem satysfakcji ze swojego związku. Co więcej, badania pokazuję, że jeśli jedno z was jest neurotykiem, szanse na rozpad relacji, czy rozwód wrastają.  Skłonność do neurotyzmu oznacza również niską odporność psychiczną na stres związany z ewentualnym rozwodem. Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że nasz neurotyzm rzutuje na partnera i koliduje z udanym życiem seksualnym.

Fot. iStock/svetikd

2/5 Sumienność i wytrwałość

Jak można było się spodziewać, wysoki poziom sumienności i wytrwałości predysponuje nas do odczuwania satysfakcji związku, częściowo dlatego, że te cechy oznaczają niską impulsywność i wysoki poziom zaufania do partnera. Niska wytrwałość i sumienność oznaczają natomiast większe skłonności do zdrady i… uprawiania seksu bez zabezpieczenia.

3/5 Otwartość na doświadczenia

Choć może wydaje nam się, że nasza otwartość lub jej brak nie powinna odgrywać aż tak istotnej roli w miłosnych relacjach (wszak miłość jest ślepa), sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Naukowcy, którzy przeanalizowali zachowanie ponad 3000 par, doszli do wniosku, że bardziej „otwarte” i skłonne do tolerancji kobiety uprawiają seks częściej, natomiast „otwarci” mężczyźni trudniej osiągają satysfakcję w kontaktach seksualnych ze swoją partnerką (wymagają więcej).

4/5 Ekstrawersja

Wysoki poziom ekstrawersji może być w związku, w pewnym sensie, mieczem obosiecznym. O ile ekstrawertycy wydają się głębiej i mocniej przeżywać swoje szczęście w relacji miłosnej z drugą osobą i są bardziej skłonni do dopasowywania się do swojego partnera w seksie, to jednak zbyt wysoka ekstrawersja może doprowadzić do pogorszenia stosunków z ukochanym, jeśli przejawia się awanturnictwem.

Fot.

5/5 Życzliwość

Tu sprawa jest dość prosta. Życzliwy stosunek do partnera, czy partnerki sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni do kompromisów, chcemy zrozumieć drugą stronę. Naszym priorytetem w momencie konfliktu staje się szukanie rozwiązań, najchętniej wspólnie. Niska skłonność do ugodowości i brak życzliwości nie rokuje dobrze – z taką osobą nie będzie łatwo stworzyć partnerskiego związku, jedynie taki, który opiera się na dominacji jednej ze stron.