Go to content

Trzy rodzaje umysłów, który charakteryzuje ciebie?

Fot. iStock / wildpixel

Mówienie o umyśle to mówienie o nieco abstrakcyjnym pojęciu, które obejmuje procesy zachodzących w naszym mózgu: myśli, świadomość, percepcję, przekonania, pragnienia, doznania. Pamiętajmy, że umysł jest miejscem, gdzie zachodzą zarówno świadome, nieświadome i funkcjonalne procesy.

To, co kryje nasz umysł znajduje odzwierciedlenie w ideach, działaniach i różnych przejawach aktywności mózgu. Wszystko to powstaje z ustrukturyzowanych procesów. Innymi słowy, cała nasza aktywność umysłowa nie jest przypadkowa, lecz zgodna z wzorcami lub planami, których uczymy się przez całe życie. Nie oznacza to jednak, że jest niezmienna. W mózgu wszystko jest podatne na zmiany.

Na podstawie tego, jakie w naszym mózgu zachodzą procesy, wyróżnia się istnienie trzech typów umysłu: sztywnego, płynnego i elastycznego. Każdy z nich ma swoje własne cechy. Który z typów charakteryzuje ciebie?

Sztywny umysł: opór przed przyjęciem nowych perspektyw

Edukacja jest czynnikiem, który najbardziej wpływa na konfigurację naszych umysłów. Naturalną rzeczą jest, że ludzie o sztywnych umysłach są dziećmi rodziców, którzy także charakteryzują się tym typem. Warto wiedzieć, że ta sztywność jest w zasadzie mechanizmem obronnym, daje poczucie większej kontroli i chroni przez poczuciem niepewności. Osoby o sztywnym umyśle świetnie sprawdzają się w bardzo w bardzo zdyscyplinowanych zawodach. Z drugiej jednak strony mogą być nieco powierzchowni. Nie przestają analizować ani oceniać zasadności pomysłów lub działań. Zakładają, że wszystko musi się wydarzyć w sposób uporządkowany, który jest również z góry określony.

Niestety taki sposób myślenia prowadzi to do ich wielkich trudności w byciu kreatywnym, dlatego ogranicza często do powtarzania stałych zachowań i procesów. Ci, których cechuje sztywny umysł mogą czuć się zdezorientowani i bezradni, kiedy ktoś lub coś wyprowadza ich ze strefy komfortu.

Płynne umysły: perspektywa kameleona

Przeciwieństwem sztywnych umysłów są umysły płynne. To charakterystyczne dla tych, którzy nie potrafią być konsekwentni, dlatego dostosowują się do tego, co się wokół nich dzieje. Mówią metaforycznie: przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, rezygnują z jakiejkolwiek kontroli nad tym, co sami myślą, mówią, robią.

Ten rodzaj umysłu jest reprezentatywny dla tych, którzy potrzebują kogoś, kto nimi pokieruje. Trudno im podejmować decyzje i, co więcej, zajmować stanowiska w różnych sprawach. Nie wiedzą, co myśleć. A ponieważ nie wiedzą, przekazują to zadanie innym, którzy uważają, że mają pewność, której im brakuje. Łatwo im narzucać cele. Takie osoby świetnie sprawdzają się w zadaniach, które wymagają dużego podporządkowania.

Elastyczne umysły: punkt równowagi

Elastyczne umysły charakteryzują się ogromną możliwością adaptacji. Bycie zdolnym do adaptacji nie oznacza, że ​​podobnie jak płynne umysły, pasywnie akceptują to, co się dzieje. Ta adaptacja jest przemyślana i twórcza. Osoby, których cechuje elastyczny umysł wiedzą, jak sytuować się w rzeczywistości bez narzucania swojej woli, ale także bez ulegania akceptacji innych.

W tym przypadku myśli kierują działaniami. Rzeczywistość jest obiektem, który jest przetwarzany i dla którego istnieje analiza i ekspansja. Otwartość na dyskusje oznacza, że umiejętność zmieniania opinii i dostosowywania się do pomysłów innych. W pewnym sensie umysł płynny jest umysłem skromnym. Nie wierzy w swoją siłę, ale też nie poddaje się irracjonalnym lub błędnym opiniom, ponieważ posiada swoje własne kryteria oceny rzeczywistości.

To wszystko sprawia, że relacje takich osób ze światem są bardziej przyjazne i konstruktywne. Ten rodzaj umysłu stwarza warunki do rozwoju. Życie jest zmianą, a zmiana jest pozytywna, ponieważ rzuca nam wyzwanie i jednocześnie pomaga nam wzrastać.

I jak? Jesteście w stanie dopasować się do jednego typu umysłu? Jeśli nie, nie ma co powodów do zmartwień. Prawda jest taka, że niewielu z nas nie ma jednego z tych typów umysłu. Każdego z nas cechują elementy jednego lub drugiego typu. Poza tym nie można powiedzieć, że istnieją „złe” lub „dobre” umysły. Warto jednak zrozumieć, że istnieją sposoby myślenia, które pomagają nam być szczęśliwszymi, podczas gdy inni sprawiają, że zostajemy w stagnacji lub jesteśmy zdominowani przez innych.