Go to content

Nie tylko 500 plus. Jakie świadczenia na dziecko przysługują rodzicom w 2023 roku?

fot. evgenyatamanenko/iStock

W Polsce dostępnych jest kilka świadczeń finansowych, z których mogą skorzystać rodziny wychowujące dzieci. Zdarza się, że rodzice nie są świadomi o jakie świadczenia na dziecko mogą się starać na danym etapie jego rozwoju. Sprawdź, kto i ile może otrzymać na dziecko w 2023 roku.

Świadczenia na dziecko

500 plus na każde dziecko

Świadczenie Rodzina 500 plus to główna forma rządowego wsparcia dla rodzin posiadających co najmniej jedno dziecko. Kwota 500 zł wypłacana jest na każde dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18. roku życia. Nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Nowy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca 2023 roku, jednak już od 1 lutego można składać wnioski o 500 plus. Wnioski należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wniosek o 500 plus w 2023 roku można złożyć za pomogą jednego z poniższych narzędzi:

  • aplikacja mobilna mZUS,
  • portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portal [email protected],
  • bankowość elektroniczna.

Becikowe

Becikowe to jednorazowe świadczenie wypłacane w wysokości 1000 zł. Mogą się o nie ubiegać rodzice, których dochód rodzinny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1922 zł. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

12 tysięcy złotych na drugie dziecko

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to rządowy program obowiązujący od początku 2022 roku. Świadczenie nie jest zależne od dochodu rodziny, a w sumie jego wartość może wynieść 12 tys. złotych. RKO otrzymują rodzice na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy.


„Świadczenie wypłacane jest według preferencji wnioskujących – po 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub po 1000 zł co miesiąc przez rok. Co ważne, w trakcie otrzymywania tego świadczenia można wystąpić o zmianę wysokości wybierając drugi z możliwych wariantów.” – wyjaśnia mec. Monika Wieczorek, radca prawny z kancelarii Wieczorek.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacany jest przez okres 52 tygodni. Przysługuje osobom opłacającym składkę chorobową. Do wyliczenia jego wysokości brane są pod uwagę zarobki przed ciążą. Zasiłek macierzyński może być wypłacany przez 52 tygodnie w wysokości 80 proc. wartości wynagrodzenia lub w wysokości 100 proc. podstawy przez 26 tygodni, a potem w wysokości 60 proc.

Kosiniakowe

Kosiniakowe jest alternatywą dla zasiłku macierzyńskiego. Przysługuje osobom nie mającym prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego np. bezrobotnym, studentom czy osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło. Świadczenie – w przypadku urodzenia jednego dziecka – wypłacane jest przez 52 tygodnie, w przypadku urodzenia bliźniąt przez 65 tygodni, a trojaczków 67 tygodni.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia, w wieku powyżej 18 lat do 21 lat pod warunkiem, że dziecko kontynuuje naukę w szkole lub do 24 roku życia jeśli dziecko kontynuuje naukę – pod warunkiem orzeczenia umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Wysokość zasiłku rodzinnego w 2023 roku wynosi:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

To świadczenie, które można otrzymać razem z zasiłkiem rodzinnym.

„Dodatek jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym w wysokości 1000 zł. Przysługuje, gdy matka dziecka była pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Należy pamiętać, że o ten dodatek mogą starać się także rodzice adopcyjni.” – dodaje mec. Monika Wieczorek.

Zobacz również: Tylko 1 proc. par w Polsce dzieli się urlopem rodzicielskim. Kobiety są przemęczone, czas to zmienić. Ale jak?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

To dodatek przysługującym osobom samotnie wychowującym dziecko, którym nie przysługują świadczenia alimentacyjne. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, dodatek wzrasta o 80 zł na jedno dziecko. Maksymalna wartość to 160 zł na wszystkie dzieci.

Dobry Start

Rządowy program Dobry Start jest inwestycją w wyposażenie niezbędne do edukacji dzieci. To jednorazowa wypłata 300 zł przysługująca uczniom rozpoczynającym rok szkolny. ZUS wypłaca świadczenie raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje dzieciom kontynuującym naukę w szkole do ukończenia 20 roku życia lub w przypadku młodzieży z niepełnosprawnością – do 24 lat.

Bon na wakacje

Bon turystyczny to jednorazowa wypłata 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, a także jedno dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności. Bonem możemy płacić za usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne. Termin dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego został wydłużony do końca marca 2023.