Lifestyle

Regulamin akcji „Jaki jest twój sekret pięknych włosów?”

Redakcja
Redakcja
5 kwietnia 2017
Akcja "Jaki jest twój sekret pięknych włosów?"
Fot. iStock
 

Regulamin akcji „Jaki jest twój sekret pięknych włosów?”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Jaki jest twój sekret pięknych włosów?”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą Konkurs „Jaki jest twój sekret pięknych włosów?” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od od 05.04.2017 do 24.04.2017 roku. Wyniki akcji zostaną opublikowane do dnia 03.05.2017 roku na stronie ohme.pl.
 3. Sponsorami nagród w Konkursie jest L’biotica- zwani dalej Sponsorami.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE

  Co trzeba zrobić?

  Być z nami! Przez najbliższe tygodnie będzie zachęcać was do pielęgnowania swoich włosów. Podpowiemy, co robić, czego unikać i jaką pielęgnację dobrać na dobry początek. Zdradzimy, jak to robią „włosomaniaczki” i jak się przy tej pielęgnacji za bardzo nie zmęczyć. Bądźcie w tym czasie z nami i pod artykułami komentujcie, czy podjęliście „włosowe” wyzwanie i jaki jest wasz sekret pięknych włosów.

  Najfajniejsze komentarze nagrodzimy świetnymi kosmetykami do włosów BIOVAX Opuntia Oil & Mango. Oczywiście podczas oceny będziemy brały pod uwagę waszą kreatywność i aktywność w wyzwaniach.
  Wyzwanie #1

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 03.05.2017 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie jest L’biotica-  – zwany dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 6 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   6 x zestaw kosmetyków do włosów BIOVAX Opuntia Oil & Mango,

   BIOVAX Opuntia Oil & Mango, to lipidowa rewolucja w pielęgnacji zniszczonych włosów. Włosy, podobnie jak skóra, składają się z warstw lipidowych, gwarantujących im niezbędną ochronę. Niedobór lipidów powoduje, że nasze włosy stają się suche i wyjątkowo podatne na uszkodzenia. Aby dostarczyć osłabionym pasmom odpowiednią ilość lipidów, L’biotica wprowadziła nową serię BIOVAX Opuntia Oil & Mango, opartą na unikalnym kompleksie LipidFX i zawierającą 87% składników pochodzenia naturalnego.

   Każdy zestaw składa się z:

   BIOVAX MASECZKA OLEJ Z OPUNCJI & MANGO

   BIOVAX INTENSYWNIE REGENERUJĄCY SZAMPON OLEJ Z OPUNCJI & MANGO

   BIOVAX BALSAM OLEJ Z OPUNCJI & MANGO

   BIOVAX ODŻYWKA 7 W 1 OLEJ Z OPUNCJI & MANGO

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Szczęśliwy związek składa się z wielu drobnych rzeczy. Warto sobie o nich od czasu do czasu przypomnieć

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
5 kwietnia 2017
Fot. iStock/teksomolika
 

Ile razy mówimy: „Po co nam drugi człowiek, dobrze nam ze sobą”. Oj tak, wmawiamy sobie, że życie w pojedynkę jest lepsze, bo przecież najważniejsze to być szczęśliwym ze sobą. Bywa, ze patrzymy na naszego partnera zastanawiając się, co on wnosi do naszego życia, kim jest i dlaczego siedzi obok.

Tymczasem bycie z drugim człowiekiem to wiele korzyści, z których często nie zdajemy sobie sprawy, bo są tak oczywiste, że o nich zupełnie zapominamy oczekując w zamian wielkich fajerwerków. A przecież szczęśliwy związek to:

Śmiech

Nawet jeśli macie zupełnie inne poczucie humoru, to dzięki niemu się śmiejesz, a przynajmniej uśmiechasz, kiedy robi głupie żarty, albo opowiada zabawne historie.

Przygoda

Bo nieustannie się czegoś od siebie uczycie, bo nawzajem siebie inspirujecie, bo każde z was ma swoje marzenia, w których realizację wciąga tę drugą osobę i dzięki temu wasze życie pełne jest wspólnej ciekawości.

Bezpieczeństwo

Ważna część szczęśliwego związku to poleganie na sobie nawzajem. Gdy masz zły dzień, kiedy jesteś zdenerwowana, pełna wątpliwości, wiesz, że zawsze przy nim poczujesz się bezpiecznie…, bo możesz na niego liczyć.

Ekscytacja

Jasne, że po kilku latach związku brak już motyli w brzuchu, ale to nie znaczy, że nie lubicie ze sobą spędzać czasu, wręcz przeciwnie. Każde plany na wspólny weekend, wyjazd, wieczór sprawiają, że jesteś szczęśliwa.

Zatrzymany czas

Z kim, jeśli nie z człowiekiem, którego kochasz możesz leżeć i gapić się w gwiazdy? Albo siedzieć na ławce w parku bez słowa słuchając ptaków. Brzmi banalnie? Ale przecież na tym tez polega bycie razem – na tych chwilach kiedy nam zwyczajnie ze sobą dobrze, kiedy nie czujemy się osamotnieni.

Małe gesty

To banał kolejny na temat związku, ale pomyśl o tym, kiedy on robi ci rano kawę, gdy kupuje ulubione ciastko, albo dzwoni spytać, jak mija ci dzień. Na co dzień przestajemy na to zwracać uwagę, ale gdyby nam tego zabrakło…

Akceptacja

Komu jeśli nie tej najbliższej osobie wypłaczesz się w ramię, przy kim możesz bez problemu popłakać się na komedii romantycznej? Kto cię przytuli, kiedy płaczesz… właściwie nie wiesz dlaczego? Za to wiesz, że on cię akceptuje z tymi twoimi różnym wariacjami.

Wygłupy

Każdy, kto jest w szczęśliwym związku zna to – wygłupy w kuchni, tańce i śpiewanie na całe gardło, choć żadne z was raczej nie zostałoby wokalistą, spontaniczne wypady na imprezy, gdzie bawicie się w najlepsze w swoim towarzystwie.

Wsparcie

Kiedy cały świat mówi: „Nie rób tego, to głupie, nie uda ci się”, on będzie tym, który powie: „Jeśli to czujesz, jeśli ci zależy, próbuj”, a ty wiesz, że on będzie przy tobie, że będzie cię wspierał nawet wtedy, gdy się potkniesz, nawet, gdy ci się nie uda, nigdy nie usłyszysz: „A nie mówiłem”.

Szacunek

W szczęśliwym związku szanujemy siebie nawzajem. Nasze decyzje, opinie i wartości. Możemy się nie zgadzać, spierać, ale zawsze traktujemy się z szacunkiem.

Wolność

To jest niesamowite, że będąc w związku, szczęśliwym związku każdy ma swoją przestrzeń do realizacji swoich celów i marzeń, do rozwijania swojej pasji. Nikt nie traktuje związku jak klatki, z której nie może się wyrwać.

Opieka

Bo wiesz, że on wstanie, kiedy ty nie masz siły, że gdy jesteś chora, zrobi ci herbatę, zaopiekuje się tobą. Nie musisz się martwić, że w chwili słabości będziesz sama.

Uwaga

Możesz mu wszystko powiedzieć: o nowych butach koleżanki z pracy, o tym, że wkurza cię jedna mama z przedszkola, że szef zachował się nieodpowiednio – i wiesz, że on ciebie słucha, że pozwala ci się wygadać, żebyś poczuła się lepiej.

Przyjaźń

Masz świadomość, że nie jesteście tylko kochankami, dwojgiem osób, które ze sobą tylko mieszkają. W szczęśliwym związku jesteście także przyjaciółmi, którzy mogą na sobie polegać, którzy sobie ufają, którzy siebie po prostu lubią.


Lifestyle

10 najczęstszych błędów w pielęgnacji włosów. Sprawdź, czy też je popełniasz. Akcja „Jaki jest twój sekret pięknych włosów?”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
5 kwietnia 2017
Akcja "Jaki jest twój sekret pięknych włosów?"
Fot. iStock

„Daj spokój, to tylko włosy”, „Z takim kołtunem nie można się pieścić”, „Jak zepniesz, to nie będzie widać…”. Brzmi znajomo?

Ile razy oberwało się twoim włosom „za nic”? A ile razy miałaś ochotę je udusić (gdyby tylko było to możliwe), bo:

 • są „nie takie” (za długie, za krótkie, za proste, zbyt pofalowane, matowe, problemowe… można wymieniać w nieskończoność),
 • brzydko się układają,
 • są zniszczone,
 • są niesforne (czasem można by pomyśleć, że wręcz złośliwe)?

Dlaczego ONE nam to robią? Zazwyczaj odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – same to sobie robimy. Razem z ekspertem w pielęgnacji włosów – firmą L’biotica, serdecznie zapraszamy was do wzięcia udziału w naszej nowej akcji! Czy jesteście gotowe podjąć wyzwania dla pięknych włosów? Zaczynamy!

Sprawdź, czy nie popełniasz najczęstszych pielęgnacyjnych błędów.

banner_Lbiotica_BIOVAX_Opuntia_Oil_Mango

10 najczęstszych błędów w pielęgnacji włosów

1.Mycie głowy gorącą wodą 

Gorąca woda powoduje otwieranie łusek włosa, w ten sposób robimy pierwszy krok do zmatowienia włosów. Najlepiej myć je letnią wodą, przyjemną, ale nie gorącą. Taka temperatura ułatwi również spłukanie z włosów produktów kosmetycznych.

2. Zbyt częste mycie włosów 

Włosy naprawdę nie potrzebują codziennego mycia, zazwyczaj taki zabieg wynika z naszych przyzwyczajeń. Pamiętaj,  jeśli nie widzisz innego wyjścia, korzystaj z delikatnych i profesjonalnych produktów pielęgnacyjnych (np. serii Biovax). Pielęgnacja nie powinna być agresywna. Pora przestawić myślenie: włosy pielęgnujemy, nie myjemy.

Choć wydaje się nam, że to tylko zwykła, mechaniczna czynność oczyszczania, podczas mycia włosów rozpoczyna się ich pielęgnacja. To ważne, aby wybrać kosmetyki, które:

 • po pierwsze, zmyją wszystkie zanieczyszczenia i produkty stylizacyjne skutecznie,
 • po drugie, nie zniszczą naturalnej ochrony włosów i nie uszkodzą ich struktury czy nadmiernie nie obciążą ich
 • po trzecie, dadzą włosom idealne narzędzie do odbudowy i regeneracji.

3. Unikanie fryzjera

Największe grzechy kryją się za wymówkami: „mam długie włosy, nie chcę ich obcinać” oraz „zapuszczam”… Żeby włosy były piękne i zdrowe, oprócz dobrych nawyków właścicielki, przyda im się dobra „ręka fachowca”. Dobry fryzjer jest jak doktor dla włosów, podpowie nam czy pora podciąć końcówki lub wdrożyć plan awaryjny, pierwszy dostrzeże oznaki zbliżającej się fryzurowej katastrofy.

4. Agresywne suszenie

Oczywiście wszystko po to, by było szybciej. Łapiemy za nasze suszarki i podkręcamy na maksa. Raz, dwa, trzy i gotowe. Niestety gorące powietrze bardzo niszczy włosy. Podarujcie swoim włosom trochę cierpliwości, a na pewno się wam odwdzięczą.

5. Szarpanie szczotką

Kołtuny. Kto nie szarpał ich szczotką, ręka w górę. Każda z nas ma na sumieniu tzw. „szybkie czesanie”. Wyrywamy sobie w ten sposób wiele włosów. Zupełnie niepotrzebnie. Spróbujcie tzw. „magicznych szczotek”, są naprawdę świetne.

6. Suszenie włosów ręcznikiem

Turban, a po chwili tarmoszenie level ekspert. Dlaczego u fryzjera mokre włosy są „odciskane” w ręcznik? Odpowiedź brzmi: żeby ich nie niszczyć. Chcemy zaoszczędzić czas spędzony na suszeniu, a robimy sobie krzywdę.

7. Spanie z mokrą głową

To może być niespodzianka. Wiele razy wspaniałomyślnie rezygnowałyśmy z użycia suszarki dla zdrowia włosów. Okazuje się jednak, że najlepiej wysuszyć je chłodniejszym powietrzem niż położyć się spać z mokra głową. Mokre włosy podczas pocierania o poduszkę są o wiele bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne.

8. Wiercenie sobie dziury w głowie, czyli zbyt intensywne szorowanie i masowanie podczas mycia

Jak myć – to porządnie, a jak! Uwaga, oprócz uszkodzeń mechanicznych możesz zyskać coś jeszcze – mocno pobudzona skóra będzie produkowała więcej sebum i włosy będą się przetłuszczać. Więc znów będziesz je „porządnie” myć. I tak w kółko. 

9. Zbyt wiele zabiegów stylizacyjnych

Do zabiegów niszczących włosy najczęściej zaliczamy koloryzację oraz trwałą ondulację, ale… zapominamy (być może to zapominanie jest dla nasz wygodniejsze) o tym, że prostownica czy lokówka również wpływają na stan naszych włosów. Pamiętajcie, żeby nie przesadzać z kosmetykami utrwalającymi fryzurę, wybrać te, które dadzą nam pewność, że dodatkowo nie niszczą i nie obciążają naszych włosów; a po imprezie zakrapianej sporo porcją lakieru do włosów – umyjcie głowę. Włosy, tak jak skóra, potrzebują oddechu i czasu na regenerację, przecież to oczywiste, że zmywasz makijaż.

10. Nakładanie odżywki na skórę głowy

Jak sama nazwa wskazuje w twoje tubce, słoiczku czy butelce znajduje się odżywka do WŁOSÓW, nie do skóry. Odżywka czy maska mają działać na włosy, wygładzić je, wzmocnić. Pamiętaj, by po nałożeniu produktu przeczesać włosy grubym grzebieniem – wtedy go równomiernie rozprowadzisz.

Akcja „Jaki jest twój sekret pięknych włosów?”

Wyzwanie #1

Bez względu na to, czy planujecie zmiany nawyków pielęgnacyjnych czy życiowo-duchową rewolucję, każda zmiana zaczyna się od szczerości. Tu, teraz, przed samą sobą. Przez najbliższe dni będziemy motywować was do rozpieszczania swoich włosów, ale bez was nic nie uda się zmienić. Dlatego, na dobry początek, odhaczcie na naszej liście grzeszki, które wobec swoich włosów popełniacie. Pierwsze wyzwanie – nigdy więcej nie rób tego swoim włosom! 🙂 Żegnamy te wszystkie błędy raz na zawsze.

Pamiętaj, że dobrze jest zawierzyć naturalnym składnikom, które włosy wręcz kochają. BIOVAX Opuntia Oil & Mango potrafią bardzo ułatwić wykonanie wyzwania 😉 . Olej z opuncji, masło mango i ceramidy – L’biotica wykorzystała te trzy cenne składniki w serii kosmetyków do włosów BIOVAX Opuntia Oil & Mango. Kosmetyki gwarantują lipidową odbudowę zniszczonym i bardzo zniszczonym włosom i co ciekawe, 87% składników jest pochodzenia naturalnego. Spróbujcie koniecznie, zobaczycie, jak wiele może zmienić odpowiedni szampon czy odżywka.

Jak działa LipidFX?

Zadaniem nowatorskiej formuły LipidFX jest odpowiednie oddziaływanie na poszczególne obszary włókna włosa, w zależności od stopnia jego uszkodzenia. Kompleks powstał z połączenia  trzech składników aktywnych: oleju z opuncji, masła mango oraz ceramidów  – wyjaśnia Olga Chrzanowska, specjalistka ds. chemii kosmetycznej L’biotica. Mamy nadzieję, że nowa seria zyska uznanie, szczególnie maska do włosów. Dotychczas ta kategoria kosmetyków BIOVAX cieszyła się dużym powodzeniem i została doceniona przez miliony Polek – podkreśla pani Olga.

Co trzeba zrobić?

Być z nami! Przez najbliższe tygodnie będzie zachęcać was do pielęgnowania swoich włosów. Podpowiemy, co robić, czego unikać i jaką pielęgnację dobrać na dobry początek. Zdradzimy, jak to robią „włosomaniaczki” i jak się przy tej pielęgnacji za bardzo nie zmęczyć. Bądźcie w tym czasie z nami i pod artykułami komentujcie, czy podjęliście „włosowe” wyzwanie i jaki jest wasz sekret pięknych włosów.

Najfajniejsze komentarze nagrodzimy świetnymi kosmetykami do włosów BIOVAX Opuntia Oil & Mango. Oczywiście podczas oceny będziemy brały pod uwagę waszą kreatywność i aktywność w wyzwaniach.

Akcja trwa od 05.04.2017 do 24.04.2017 roku. Wyniki akcji zostaną opublikowane do dnia 03.05.2017 roku na stronie ohme.pl.

Nagrody

6 x zestaw kosmetyków do włosów BIOVAX Opuntia Oil & Mango,

BIOVAX Opuntia Oil & Mango, to lipidowa rewolucja w pielęgnacji zniszczonych włosów. Włosy, podobnie jak skóra, składają się z warstw lipidowych, gwarantujących im niezbędną ochronę. Niedobór lipidów powoduje, że nasze włosy stają się suche i wyjątkowo podatne na uszkodzenia. Aby dostarczyć osłabionym pasmom odpowiednią ilość lipidów, L’biotica wprowadziła nową serię BIOVAX Opuntia Oil & Mango, opartą na unikalnym kompleksie LipidFX i zawierającą 87% składników pochodzenia naturalnego.

Każdy zestaw składa się z:

BIOVAX MASECZKA OLEJ Z OPUNCJI & MANGO

BIOVAX INTENSYWNIE REGENERUJĄCY SZAMPON OLEJ Z OPUNCJI & MANGO

BIOVAX BALSAM OLEJ Z OPUNCJI & MANGO

BIOVAX ODŻYWKA 7 W 1 OLEJ Z OPUNCJI & MANGO

 BIOVAX_maska_do_wlosow_opuncja_mango_250ml_2  BIOVAX_szampon_opuncja_mango_200ml_2
 odzywka_tuba_opuncja_kopia_2  balsam_100_opuncja2_2


Sponsorem nagród jest 

lbiotica z R

 

Ekspert skutecznej regeneracji włosów

 

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.


Zobacz także

8 typów ludzi, którzy zatruwają nasze życie i których powinniśmy unikać, żeby żyć szczęśliwie

KONKURS. Ostatnia szansa, by zobaczyć Krystynę Jandę w roli Marii Callas. Tylko u nas – ostatnie zaproszenie na spektakl!

Krótka historia o wyrzutach sumienia. Pieniądz jest pieniądz – musi się zgadzać