Lifestyle

Regulamin akcji „Szybki kurs czerpania przyjemności z życia”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
26 marca 2019
 

Regulamin akcji „Szybki kurs czerpania przyjemności z życia”

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE „Szybki kurs czerpania przyjemności z życia”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Szybki kurs czerpania przyjemności z życia” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 26.03.2019 do 23.04.2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 10.05.2019 roku
 2. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Grana sp. z o.o. – zwana dalej Sponsorem.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE
  Skąd się bierze szczęście i czy można je gdzieś znaleźć? Absolutnie nie! Jeżeli chcesz szczęścia, pora pozbyć się błędnych schematów i powtarzanych od dziesięcioleci sloganów. Jeśli chcesz szczęścia – musisz je sobie zrobić! A może jeszcze lepiej – co wiesz, jeśli powiemy ci, że już je masz? Serdecznie zapraszamy was do udziału w naszej akcji. Dwa razy w tygodniu będziemy publikować dla was wyzwania. A wy pochylcie się nad nimi, spróbujcie się z nimi zmierzyć. Znajdźcie czas na celebrowanie własnego życia. Obiecujemy, że ten czas będzie wyjątkowy. Że każdy z was odkryje wiele dobrego. Zajrzy tam, gdzie zazwyczaj nie zagląda i na pewno nie raz uśmiechnie się do siebie. Jeśli znajdziecie w sobie odrobinę otwartości, odkryjecie, że nasze życie zazwyczaj jest o niebo lepsze niż myślimy!Odkryj najlepszą wersję siebie! I bądź wdzięczny, bo życie, jest często lepsze niż nam się wydaje. Pora nauczyć się to dostrzegać!Podejmujcie nasze zadania i piszcie w komentarzach, co udało wam się wykonać (lub nie) i jak się z tym czujecie! Jak zawsze będziemy premiować wasze zaangażowanie. Najfajniejsze komentarze nagrodzimy bardzo pozytywnymi nagrodami od INKA. Bo szczęście zaczyna się od małych chwil i drobnych przyjemności. Bądźcie z nami!Szukajcie wyzwań na naszej stronie i na Facebooku – w każdy wtorek i czwartek! W weekendy będziemy mieli dla was kilka pysznych inspiracji, jak zrobić sobie małą przyjemność.

  Po zakończeniu akcji jury wybierze zwycięzców wśród najciekawszych odpowiedzi i  najbardziej aktywnych uczestników.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania.
 3. W czasie trwania konkursu można dodawać wiele komentarzy. Organizator weźmie również pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu aktywność uczestników podczas wszystkich wyzwań.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 10 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Oh!me do dnia 10.05.2019 roku

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Grana sp. z o.o.  – zwana dalej Sponsorem.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 1o osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3. Nagrody:

   Nagrody:

   I stopnia:

   3 x zestaw INKA składający się z:

   • 1 x torba filcowa
   • 1 x termokubek
   • 1 x Inka karmelowa
   • 1 x Inka czekoladowa
   • 1 x Inka mleczna
   • 1 x Inka miodowa
   • 1 x Inka Klasyczna
   • 1 x Inka Błonnik
   • 1 x Inka Wapń
   • 1 x Inka Magne
   9483967-04-Inka-karmelowa-200g 9483941-06-Inka-czekoladowa-200g 9483939-05-Inka-mleczna-200g

    

   9960957-10-Inka-puszka-2014

   II stopnia:

   3 x zestaw INKA składający się z:

   • 1 x termokubek
   • 1 x Inka karmelowa
   • 1 x Inka czekoladowa
   • 1 x Inka mleczna
   • 1 x Inka miodowa
   • 1 x Inka Klasyczna

   III stopnia:

   4 x zestaw INKA składający się z:

   • 1 x Inka karmelowa
   • 1 x Inka czekoladowa
   • 1 x Inka mleczna
   • 1 x Inka miodowa

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Lifestyle

Sześć podstępnych przestępców, którzy powodują wahania wagi

Redakcja
Redakcja
26 marca 2019
Fot. iStock/ereidveto
 

Te przeklęte wahania wagi. Są tacy, którzy codziennie wchodzą na wagę, zwłaszcza, gdy przed wiosną chcą schudnąć, a już najlepiej do lata. I jest radość, gdy widzimy nawet pół kilograma mniej, a załamanie, gdy nagle okazuje się, że pomimo dbania o to, co jemy, zwiększonej aktywności, na wadze mamy 1,5 kg więcej. Co wtedy? Rzucić tę cholerną dietę, mieć w nosie starania, pogrzebać motywację? A może lepiej dowiedzieć się, co powoduje wahania wagi, wtedy łatwiej się żyje.

Dużo wody

Spożycie wystarczającej ilości wody, jest dla naszego organizmy niezwykle istotne. Prawda jest jednak taka, że na początku diety pijemy więcej, chcąc oszukać głód, co w rzeczywistości przenosi się na zwiększenie masy naszego ciała. Kiedy jesteśmy odwodnieni – ważymy mniej, ale to nie znaczy, że jesteśmy zdrowsi. To woda, nie tłuszcz wskazuje nam ciut więcej kilogramów. Nie ma co się tym przejmować. A najlepiej ważyć się zawsze z samego rana na czczo.

Dużo mięśni

Musimy pamiętać, że mięśnie ważą więcej niż tłuszcz. Jeśli postanowiliśmy zadbać o swoją kondycję, zwiększyć częstotliwość aktywności fizycznej, musimy liczyć się z tym, że będzie nam przybywać tkanki mięśniowej, ale ubywać tłuszczu. W takim przypadku lepiej postawić na sprawdzanie, ile centymetrów mamy mnie w biodrach, udach czy talii, niż ile ważmy.

Za dużo soli

Nie jest tajemnicą, że niektóre rodzaje żywności wpływają na naszą wagę, a sól może mieć natychmiastowy (choć tymczasowy) wpływ. Sól zatrzymuje wodę w jelitach, nierzadko powoduje, że mamy wydęty brzuch. Na szczęście te objawy szybko mijają.

Za dużo węglowodanów

Przechodząc na dietę, często zaczynamy spożywać więcej niż zazwyczaj złożonych węglowodanów. Ciemne pieczywo, owsianka, poza tym więcej owoców. Te produkty ponownie powodują zbieranie się wody w organizmie. Ale uwaga – jeśli zrezygnujesz z węglowodanów lub ograniczysz je do minimum, owszem – szybko schudniesz, ale też o wiele łatwiej wówczas o efekt jo jo.

Zbliżająca się miesiączka

Większość kobiet wie, że cykl menstruacyjny może mieć wpływ na ich masę ciała, ale stając na wadze o tym zapominamy. Tak, przez hormony możemy zyskać nawet kilka kilogramów, przez zatrzymanie wody. Nie ma jednak powody do paniki, bo wszystko wróci do normy.

Wszystko przez weekend

Czy wiecie, że nasza waga ma tendencję spadkową podczas tygodnia pracy? Najmniej ważymy w piątek rano, za to w weekend zawsze przybywa nam na wadze. Także lepiej nie ważcie się w poniedziałek rano. Zaplanujecie sprawdzenie efektów odchudzania na piątek rano, przed pracą.

Pamiętajcie, że waga nie zawsze odzwierciedla efekty naszych starań. Warto zastanowić się, jak inaczej śledzić zmiany w naszym wyglądzie – może zdjęcia, pomiary cotygodniowe. Nie wchodźcie codziennie na wagę, bo bardzo szybko stracicie ochotę do zmian.


Lifestyle

Małe przyjemności mają moc! Akcja: Szybki kurs czerpania przyjemności z życia #1

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
26 marca 2019

Każdy z nas ma zalety (zupełnie jak i wady). Każdy z nas jest niepowtarzalny, wartościowy. Każdy z nas wzbogaca świat samym swoim istnieniem. Tak samo  każdy drobiazg, który przewija się w naszym życia – od kubka ulubionej zbożówki na śniadanie po fajne wakacje – każda mała przyjemność, może być powodem do szczęścia i do wdzięczności?

Dlaczego wdzięczność jest taka ważna? Kilka dni temu moja przyjaciółka powiedziała coś niezwykle ważnego, o tym jak odrobiła lekcje z wdzięczności. Bardzo długo uważała wdzięczność za negatywne uczucie – świadczące o zależności i słabości. W kilka dni po swoich urodzinach dostrzegła w tej wdzięczności coś zupełnie nowego. Powiedziała: „wdzięczność to najwyższa forma uczucia, jakie może okazać człowiek”. Jest pełne zgody, pokory i umiejętności dostrzegania ludzi wokół. Ta wdzięczność to gotowość do brania. Bardzo często chcemy obdarować cały świat, wspaniałe osoby, ale nie potrafimy otwarcie przyjąć nic w zamian. Utracić na chwilę kontrolę i szczerze cieszyć się tym, co zostało stworzone specjalnie dla nas. Tylko dla nas. Obecność. Dobre chwile. Małe przyjemności. Gdy już nauczymy się brać to, co każdego dnia daje nam życie, o wiele łatwiej o uśmiech.

Kiedy jest się wdzięcznym, kiedy uda się wreszcie dostrzec to, co najważniejsze, na początku zaczynają się lać łzy wzruszenia. Bo aż trudno uwierzyć, że tak wiele dzieje się specjalnie dla ciebie…

Zaczęła się wiosna, wszędzie wokół pełno krzyków motywacyjnych, postanowień, ale i prawdziwej potrzeby zmian, rozwoju i zapału, by tej wiosny dokonać swoich prywatnych cudów. Wykorzystajmy ten czas dobrze, rozwińmy skrzydła o wiele szerzej niż dotychczas. Serdecznie zapraszamy was do przyłączenia się do naszej akcji. Szybki kurs czerpania przyjemności z życia niniejszym uważamy za otwarty!

Akcja: Szybki kurs czerpania przyjemności z życia

Skąd się bierze szczęście i czy można je gdzieś znaleźć? Absolutnie nie! Jeżeli chcesz szczęścia, pora pozbyć się błędnych schematów i powtarzanych od dziesięcioleci sloganów. Jeśli chcesz szczęścia – musisz je sobie zrobić! A może jeszcze lepiej – co wiesz, jeśli powiemy ci, że już je masz? Serdecznie zapraszamy was do udziału w naszej akcji. Dwa razy w tygodniu będziemy publikować dla was wyzwania. A wy pochylcie się nad nimi, spróbujcie się z nimi zmierzyć. Znajdźcie czas na celebrowanie własnego życia. Obiecujemy, że ten czas będzie wyjątkowy. Że każdy z was odkryje wiele dobrego. Zajrzy tam, gdzie zazwyczaj nie zagląda i na pewno nie raz uśmiechnie się do siebie. Jeśli znajdziecie w sobie odrobinę otwartości, odkryjecie, że nasze życie zazwyczaj jest o niebo lepsze niż myślimy!

Odkryj najlepszą wersję siebie! I bądź wdzięczny, bo życie, jest często lepsze niż nam się wydaje. Pora nauczyć się to dostrzegać!

Podejmujcie nasze zadania i piszcie w komentarzach, co udało wam się wykonać (lub nie) i jak się z tym czujecie! Jak zawsze będziemy premiować wasze zaangażowanie. Najfajniejsze komentarze nagrodzimy bardzo pozytywnymi nagrodami od INKA. Bo szczęście zaczyna się od małych chwil i drobnych przyjemności. Bądźcie z nami!

Szukajcie wyzwań na naszej stronie i na Facebooku – w każdy wtorek i czwartek! W weekendy będziemy mieli dla was kilka pysznych inspiracji, jak zrobić sobie małą przyjemność.

Zadanie na dziś:

Wdzięczność to niełatwe uczucie, dlatego zacznie od drobiazgów, które codziennie nam umykają! Zrób sobie dziś małą przyjemność. Sam wybierasz, jak spędzisz czas. To może być pyszna czekoladowa zbożówka, spacer po parku czy tulipan kupiony po drodze do pracy. A może długa kąpiel lub założenie ulubionej sukienki?

W komentarzach napiszcie, jaką przyjemność sobie zaserwowaliście dzisiejszego dnia i co poczuliście.

Partnerem akcji jest

Nagrody:

I stopnia:

3 x zestaw INKA składający się z:

 • 1 x torba filcowa
 • 1 x termokubek
 • 1 x Inka karmelowa
 • 1 x Inka czekoladowa
 • 1 x Inka mleczna
 • 1 x Inka miodowa
 • 1 x Inka Klasyczna
 • 1 x Inka Błonnik
 • 1 x Inka Wapń
 • 1 x Inka Magne
9483967-04-Inka-karmelowa-200g 9483941-06-Inka-czekoladowa-200g 9483939-05-Inka-mleczna-200g

 

9960957-10-Inka-puszka-2014

II stopnia:

3 x zestaw INKA składający się z:

 • 1 x termokubek
 • 1 x Inka karmelowa
 • 1 x Inka czekoladowa
 • 1 x Inka mleczna
 • 1 x Inka miodowa
 • 1 x Inka Klasyczna

III stopnia:

4 x zestaw INKA składający się z:

 • 1 x Inka karmelowa
 • 1 x Inka czekoladowa
 • 1 x Inka mleczna
 • 1 x Inka miodowa

Akcja trwa od 26.03.2019 do 23.04.2019 roku. Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

ZNAJDŹ SWÓJ ULUBIONY PRZEPIS NA INKA.PL

ZOBACZ WSZYSTKIE WPISY ZWIĄZANE Z AKCJĄ


Zobacz także

Jeżeli może być gorzej, to będzie. Jak to jest stracić i zyskać wszystko? „To nie są nawet małe kroki. Ja się czołgam do przodu”

Pół roku bez stanika. Poszłam w ślady Gillian Anderson i uwolniłam cycki – co za ulga!

15 myśli, które siedzą w głowie każdego narcyza