Go to content

Potrzeby – własna piramida

Piramida hierarchii potrzeb A. Maslowa stanowi przykład. Może być wskazówką, inspiracją, radą.  Jednak warto stworzyć sobie własną piramidę.

W sieci pojawiają się obrazki, na których to WIFI stanowi podstawę potrzeb, ważniejszą nawet od fizjologicznych. Modyfikowane z humorem przykłady powodują uśmiech, pokazują jednocześnie zmianę czasów. Hierarchiczna teoria potrzeb Maslowa powstała w latach 50-tych ub. wieku. Jestem zwolennikiem inspirowania się od znawców tematu, jednak uważam, że każdą metodę, zasadę, przepis czy radę trzeba prześwietlić swoim filtrem. Sprowadzić wzór do własnego podwórka i dostosować do własnych, aktualnych potrzeb.

Jeśli dla kogoś dostęp do internetu stanowi potrzebę fizjologiczną, bo to daje mu z kolei poczucie bezpieczeństwa, spokój i możliwość rozwoju to niech sobie wpisze u podstawy piramidy i dba o ciągły zasięg. Jeżeli dla kogoś innego muzyka jest inspiracją, bez której nawet się nie obudzi, nie mówiąc już o tworzeniu, zarabianiu i idąc dalej rozwoju to niech umiejscowi ją tam, gdzie wg niego powinna być. Jeżeli dla kogoś potrzeba samorealizacji w danym czasie jest równie ważna, co bezpieczeństwo niech umiejscowi je obok siebie. To bardzo indywidualna sprawa.

Jeśli relacje z bliskimi są dla kogoś ważne, bo karmiąc się nimi może swobodnie funkcjonować w obszarach wyższego szczebla, niech umieści je tam gdzie chce. Przecież nikt nie kazał nam stosować ślepo przepisów innych.

Zastanawiasz się, co jest ważne, ważne dla Ciebie, umiejscawiasz w hierarchii, która wcale nie musi mieć kształtu piramidy i działasz, tak jak chcesz, ucząc się na doświadczeniach.

Jest tylko jedno ograniczenie – czas. Każdy ma dostęp do 24h/dobę. Najważniejsze potrzeby muszą się w ten czas wpisać i zrobić jeszcze miejsce dla tych wyżej. Warto o tym pomyśleć, szczególnie żeby nasze online nie zabrało za dużo naszych baterii, które zwykle ładują się zbyt krótko.

Załóżmy, że w najbliższym czasie możesz spełniać jedynie 5 własnych potrzeb, zawsze lepiej własne niż cudze.  Które wskażesz jako najważniejsze/najpilniejsze/najbardziej wartościowe dla Ciebie i jak będziesz je realizować? Napisz, dla siebie.