Go to content

„Naszym obowiązkiem jest publiczne wyrażanie sprzeciwu”. Deklaracja w sprawie ochrony praw kobiet w Polsce – informacja prasowa koalicji #MamPrawo

Fot. Screen z Facebook Koalicja Mam Prawo.

Podczas debaty „Kobiety Mówią Dość”, przedstawicielki środowisk kobiecych i zgromadzeni goście podpisali deklarację współpracy na rzecz ochrony praw kobiet w Polsce. W spotkaniu zorganizowanym przez Koalicję Mam Prawo udział wzięły działaczki społeczne, ekspertki i eksperci w zakresie ochrony zdrowia, prawa, socjologii oraz publicystki i przedstawicielki ugrupowań politycznych.

Debata „Kobiety Mówią Dość” została poświęcona problemowi przestrzegania praw kobiet w Polsce. Wśród ekspertów biorących udział w dyskusji znaleźli się m.in: Draginja Nadażdin, – Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International, prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – lekarz ginekolog, Monika Wielichowska – posłanka, Pełnomocniczka ds. Równego traktowania w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej, Monika Rosa – posłanka, .Nowoczesna, Marcelina Zawisza – Partia Razem, dr n. med. Krzysztof Gojdź – lekarz medycyny estetycznej, dr n. med. Grzegorz Południewski – lekarz ginekolog, Piotr Schramm – adwokat, Eliza Michalik – publicystka, Justyna Suchecka – publicystka, Sylwia Kubryńska – pisarka, Olga Kozierowska – publicystka, Magdalena Chorzewska – psycholożka, Marta van der Toolen – właścicielka jednej z warszawskich klinik leczenia niepłodności, Barbara Baran – Dziewuchy Dziewuchom, Kamila Ferenc – Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Joanna Pietrusiewicz, Fundacja Rodzić po Ludzku.

Debatę poprowadziła Paulina Młynarska, publicystka i działaczka społeczna.Zdaniem uczestniczek debaty polski rząd sukcesywnie, krok po kroku odbiera kobietom prawa do decydowania o swoim zdrowiu, życiu, rodzinie oraz godności. Jak wskazała Paulina Młynarska – „Polki nie musiały tak mocno walczyć o swoje prawa jak kobiety w innych krajach. Wiele z nic uznawałyśmy za oczywiste, mimo że daleko im do dostatecznej ochrony praw kobiet. Ostatni rok pokazał jednak, że w każdej chwili możliwy jest zamach nawet na te już posiadane, że można je nam odebrać lub bardzo mocno ograniczyć”.„To niebywałe, że w XXI w. w wykształconym społeczeństwie nadal trzeba publiczne dyskutować o konieczności przestrzegania praw kobiet oraz domagać się należnego nam szacunku, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym” – komentowała publicystka Eliza Michalik. Jako przykłady ograniczania wolności Polek przez obecną władzę zostały wskazane, m.in.: likwidacja rządowego programu finansowania zabiegów in vitro, próba wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji, zmiany prawa mające na celu ograniczenie dostępu do antykoncepcji czy próby wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, a także likwidacji przepisów gwarantujących prawo do godnego porodu i standardów opieki okołoporodowej. Uczestniczki i uczestnicy debaty wielokrotnie podkreślali konieczność wspólnego działania.

„Naruszanie praw kobiet to nie kwestia łamania obowiązującego w Polsce prawa, a jego niestosowania przez polityków, którzy w imię własnych przekonań chcą narzucić całemu społeczeństwu jeden, słuszny ich zdaniem światopogląd. Naszym obowiązkiem jest publiczne wyrażanie sprzeciwu wobec takich praktyk” – komentował adwokat Piotr Schramm. „Osoby medialne powinny wykorzystywać swoją popularność, aby budować społeczną świadomość na temat, tak ważnych kwestii, jak nieprzestrzeganie praw kobiet w Polsce. Nasz głos i wsparcie są szczególnie potrzebne Polkom mieszkającym w małych miejscowościach, które często mają bardzo ograniczone możliwości uczestniczenia w debacie publicznej” – powiedział dr n. med. Krzysztof Gojdź.

Wspólnym głosem mówiły przedstawicielki .Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej i Partii Razem, które pokazały, że prawa kobiet nie mają barw politycznych. Wskazały, że Polki już w trakcie walki o prawo do aborcji, podczas czarnego marszu udowodniły, że mają siłę i potrafią się zjednoczyć i walczyć o swoje prawa bez względu na poglądy. Działaczki podkreślały, że kobiety powinny brać aktywny udział w życiu publicznym, bo jak wskazywały, aby skutecznie walczyć o ich prawa, Polkom nie trzeba jednej liderki, ale tysięcy kobiet, które na co dzień angażują się we wszystkich istotnych dla kobiet obszarach.

Deklaracja #MamPrawo

Sprzeciwiając się odmawianiu kobietom podstawowych praw człowieka, w tym odbieranie prawa do godności, decydowania o swoim życiu i swojej rodzinie, uczestniczki debaty przyjęły deklarację wspólnego działania na rzecz ochrony praw kobiet w Polsce #MamPrawo. Deklarację może podpisać każdy. Dokument dostępny jest na stronie: http://bit.ly/mamprawo

Dodatkowe informacje:

Koalicja Mam Prawo, e-mail: rzecznik@koalicjamamprawo.pl