Go to content

Minister edukacji: Wszyscy wrócą do szkół 1 września. Nie będzie przymusu szczepień

fot. Imgorthand/iStock

Rozpoczęcie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Temat rozgrzewa rodzinne dyskusje, tym, jak to będzie wyglądało martwią się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Miesiące dywagacji, czy powróci stacjonarna nauka, zdaje się kończyć minister Czarnek wespół z ministrem Niedzielskim – w wywiadach zgodnie zapowiadają, że od 1 września nauka będzie się odbywała w szkolnych ławach.

Chcesz się z nami podzielić swoimi obawami, swoją historią – napisz: [email protected]

– Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że wracamy normalnie do szkoły. Nie wydaje się, by do końca sierpnia tak przyspieszyły zakażenia, byśmy musieli zmieniać tę decyzję – stwierdził Niedzielski w rozmowie z Polsat News. Uczniowie muszą się jednak liczyć z pewnymi obostrzeniami i ograniczeniami, jakie będą panować w placówkach z racji trwającej epidemii koronawirusa.

W kwestii szczepień Czarnek zwraca uwagę, że środowisku nauczycielskim poziom zaszczepienia jest wyjątkowo wysoki – aż ok. 80 proc. Zapowiada, że od 1 września do pracy w szkole będą mogli wrócić wszyscy, niezależnie od wykonanego szczepienia.

Wytyczne MEiN dla szkół

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

  • Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
  • Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
  • Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
  • Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć

W ministerialnych wytycznych specjalne miejsce zajmuje kwestia zdrowia psychicznego, powracających po kilkunastu miesiącach do szkół uczniów.

W wytycznych, umieszczonych na stronie ministerstwa czytamy:

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań. Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów.

Wytyczne w rozmowie z „Kurierem lubelskim” Czarnek komentuje tak:

Przygotowywaliśmy się do początku roku szkolnego jeszcze przed zakończeniem ubiegłego roku. Robiliśmy analizy, wyciągaliśmy z nich wnioski. Stąd te ponad 100 mln zł przeznaczone na środki dezynfekcji, w szczególności na bramki dezynfekujące i mierzące temperaturę, które będą dostarczane do szkół. Zakupione ma być również 100 tys. termometrów, które trafią do placówek oświatowych. To jest, pamiętajmy, najważniejsza i najprostsza metoda sprawdzenia każdego, kto wchodzi do szkoły, czy nie stanowi zagrożenia dla innych. Więc te 100 mln zł na starcie już na 1 września jest przygotowane, razem z Agencją Rezerw Strategicznych te bramki do mierzenia temperatury i dezynfekcji oraz termometry szkołom będziemy dostarczać sukcesywnie.

I dodatkowe wytyczne, które już znalazły się na stronie internetowej ministerstwa i są przekazywane do szkół. Te wytyczne nie są przepisami prawa obligatoryjnymi, ale to są zalecenia dla dyrektorów, które będą wdrażane w poszczególnych szkołach. Niektóre szkoły będą je wdrażać w stu procentach, inne w mniejszym zakresie, wszystko zależy od wielkości szkół, ich warunków i sposobu ich prowadzenia.