Go to content

Jak nie dać sobą manipulować? 8 strategii, które nie zawodzą

Fot. iStock / RapidEye

Chyba nie ma osoby, która nie spotkałaby się z próbą manipulacji. Ogólnie możemy powiedzieć, że manipulacja to wywieranie wpływu na decyzję przez zainteresowaną osobę i próba jej nakłonienia do zrobienia czegoś. Nie zawsze orientujemy się sami, że coś się wokół nas dzieje, bowiem osoba, która wywiera na nas wpływ, jest niezwykle subtelna i skuteczna w działaniu.

Manipulacja bywa powszechna i znana od zarania dziejów

Manipulator, czyli ten, kto pociąga za sznurki, cudzymi rękoma próbuje ugrać dla siebie jak najwięcej. Zyskuje całkowitą władzę nad słabszą osobą, zgrabnie „wkłada” jej do głowy rzeczy, w które ona bezgranicznie wierzy.

Manipulatorzy potrafią bezbłędnie wychwycić słabości innych i wykorzystać je przeciwko wybranej osobie. W wyniku ich starań ofiara rezygnuje z czegoś na rzecz manipulatora, a ten z kolei korzysta tak długo, jak długo mu się na to pozwala.

„Ofiara” nie jest świadoma tych działań i za podszeptem manipulatora, prowadzi grę zgodnie z jego zasadami, w dodatku nie może liczyć na żadną gratyfikację za swoje starania. Przykładów manipulacji nie trzeba szukać daleko. Już we wczesnym dzieciństwie spotykamy się z manipulacją opartą na szantażu emocjonalnym. Dziecko ulega presji i robi to, czego wymagają od niego rodzice. Oto najprostszy przykład manipulacji, która u wyrachowanych dorosłych przybiera różną, ale jednakowo bezwzględną postać.

Kto się daje zmanipulować?

Najłatwiej kierować ludźmi, którzy nie mają wysokiego mniemania o sobie, a także są słabsze psychicznie i łatwo się poddają. Są łatwowierni, nie analizują faktów i przyjmują do wiadomości wszystko, co usłyszą. Najmniej podatni są ci, którzy są pewni siebie oraz wierzą we własne możliwości. Nawet jeśli manipulator już raz skutecznie się nimi wysłużył, kolejnym razem nie pozwalają sobie oni wejść na głowę. Osoby, które opierają się takiemu wpływowi, potrafią wyzbyć się poczucia winy i odeprzeć kolejny atak, mając w pamięci przebyte doświadczenia.

8 wskazówek, by skutecznie przeciwdziałać manipulacji 

1. Poznaj i korzystaj ze swoich praw

Próby manipulowania ludźmi w pracy, czy podczas zakupów w sklepie AGD przez sprzedawcę, mogą zostać złamane dzięki znajomości swoich praw. W momencie, gdy mamy świadomość tego, co nam przysługuje, łatwiej powiemy „nie” na sugestię, od której zgody oczekuje manipulator. Odmawiaj bez poczucia winy, bo przecież dbasz o własne dobro. Możesz mieć własny osąd i nie zgadzać się z grzeczności na to, co mówią inni.

2. Zachowaj dystans emocjonalny

Spokój i trzymanie emocji na wodzy pozwala na chłodniejszy osąd zaistniałej sytuacji. Bądź ostrożna w przypadku, gdy ktoś wobec jednych jest nadzwyczaj miły, a zupełnie inaczej podchodzi do pozostałych osób. Na pierwszy rzut oka można sądzić, że dana osoba ustawia relacje wg klucza swoich potrzeb. Nie jesteś od tego, by zbawiać świat i naprawiać relacje międzyludzkie, więc oceniaj taką postawę z boku, nie pozwalając wciągać się w gierki manipulatorowi.

3. Nie bierz na siebie winy

Nie daj się wpędzać w poczucie winy i nie decyduj się na ustępstwa w nadziei, że druga strona odstąpi od oczekiwań i problem minie. Przyjęcie na siebie wszystkich zastrzeżeń czy pretensji manipulatora, który wyciąga na wierzch twoje słabe cechy, jest jak szersze otwarcie drzwi dla jego praktyk. Poczucie winy zmusi cię do współdziałania i poddania swojej woli. Żądaj dla siebie szacunku i sprawdź, czy ten „układ” polega na współpracy czy jedynie na oddawaniu przez ciebie komuś przysług.

4. Nie milcz i zadawaj własne pytania 

Jeśli czujesz, że rozmowa wchodzi na niespodziewany tor i rozmówca stosuje manipulację, powiedz stop. Przerwij toczącą się rozmowę, wyjaw własne odczucia, doprecyzuj, o co tak naprawdę chodzi. Ukróć bezowocną rozmowę, jeśli nie masz w niej nic do powiedzenia lub masz wątpliwości, czy ktoś cię prosi, czy wymaga danej „przysługi”.Wymagaj konkretnych argumentów, a nie mydlenia oczu.

5. Zastanów się dwa razy

Osoba, która próbuje tobą manipulować, będzie oczekiwała natychmiastowej deklaracji podczas rozmowy. Nie pozwalaj przyciskać się do muru, poproś o czas do namysłu i chłodno przemyśl rzuconą propozycję. Zadaj sobie pytanie, czy to jest fair i czy ty będziesz miała coś z tego. Czas do namysłu pozwoli spojrzeć na sprawę z dystansu.

6. Polub słowo „NIE”

Bądź asertywna i gdy zajdzie potrzeba, stanowczo, ale grzecznie odmów wykonania prośby. Bez nerwów i na spokojnie możesz obronić swoje przekonania, bez wchodzenia w otwarty konflikt.

7. Postaw na konfrontację

Osoby stosujące techniki manipulacyjne, wybierają na ofiary osoby, które uważają za słabsze od siebie. W przeszłości, co pokazały badania, często sami byli wykorzystywani i manipulując innymi, rekompensując swoją krzywdę. W związku z tym, dopóki ich ofiara jest pasywna, będą to wykorzystywać i pastwić się nad nią. Kiedy ofiara wybiera konfrontację, odpuszczają.

8. Wyznacz granice

Określ od razu konsekwencje ich przekroczenia. Ostrzeż manipulatora, że w przypadku gdy on nie odpuści, wyciągniesz wobec niego konsekwencje. W takim przypadku osoba niedająca spokoju swoimi działaniami powinna ostatecznie odpuścić. A jeśli nie bądź konsekwentna i zrób to, co zapowiedziałaś głośno. Gdy się wycofasz, przegrasz.


źródło: charaktery.euwww.exitdoor.plcharakterownia.pl