Go to content

Exercises: 7 things a strong woman should never apologize for

1. Uzupełnij. Znajdź odpowiednie słowa./ Fill in the gaps. Find the right words.

Nie jest łatwo być silną. Stereotypowo silna, świadoma siebie i swoich potrzeb kobieta odbierana jest częściej jak jako „coś nienaturalnego” niż godnego podziwu. „Silna” ciągle jeszcze znaczy „męska”. Wiele z nas woli więc wręcz udawać słabe, nierozumne istotki, zdane na męską łaskę i niełaskę. A ja namawiam z całego serca: bądźcie silne! Pokazujcie waszą siłę i przestańcie przepraszać za to, w czym absolutnie nie ma waszej winy. Silna kobieta przeprasza wtedy, kiedy naprawdę popełnia błąd. Ale nigdy nie przeprosi:

It is not easy to be a strong woman. Stereotypically, strong, _________ and _____ of her needs woman is much more seen as an „unnatural” than an ________ person. „Strong” ______ still „male”. Many of us will even ______to be so weak, foolish creature, ______ on men’s mercy. Therefore, I’ll beg you with all my heart: Be strong! Please, do show your______ and yes, stop apologizing for what is not your ____. A strong woman only apologizes when she did something that was really worth to be_____  for. But she’ll never _______:

2. Uzupełnij odpowiednią formą czasownika. / Find the correct verb form.

Za swoje życiowe wybory, niewygodne dla innych, nieakceptowane

Społeczne normy niedopasowane do zmian, które w nas następują, oczekiwania otoczenia, lęk przed urażaniem uczuć innych: tyle nas ogranicza! I jeszcze ta skłonność do oceniania, do stygmatyzowania, jeśli tylko wybierzesz inaczej, jeśli idziesz „pod prąd”. Nie chcesz mieć dzieci? Nie chcesz mieć więcej dzieci? Wybierasz życie w konkubinacie a nie sakrament małżeństwa? Stawiasz na rozwój kariery i nie planujesz założenia rodziny? Uwierz w to, bądź przekonana, że to ty wybierasz dla siebie najlepiej. Tylko ty wiesz, co dla ciebie dobre.

For making life choices, uncomfortable for others, unacceptable

An inacceptable mismatch between social conventions and all the changes we _______ (to go through), all the expectations of other people, fear of offending their feelings: there ______ (to be) so many things that _________(to limit) us. And this propensity to judge, to stigmatize, if you _________ (to choose) the „unacceptable”,  if you __________( to go against the tide). You don’t want to have kids? You don’t want to have more kids? You ______ (to shack up)with your man, and not wish to make it „properly”, to legalize your relationship? You___________ (to bet on) your career development and _________ (not wish to)to start a family? Believe me, be convinced that you’ are the one who________  (to choose) the best. You’re the only one who _________(to know) what is really good for you.

3. Przetłumacz na angielski: /Translate into English:

a. Silna kobieta nie przeprasza za to, że potrafi postawić swoje potrzeby na pierwszym miejscu.

b. Silna kobieta nie przeprasza za to, że umie mówić o swoich seksualnych potrzebach i oczekiwaniach.

c. Silna kobieta nie przeprasza za to, że sama planuje swoje życie.

d. Silna kobieta nie przeprasza za to, że mówi to, co myśli, i że czasem myśli „inaczej”.

e. Silna kobieta nie przeprasza za to, że czasem mówi „nie”

f. Silna kobieta nie przeprasza za to , że ma oczekiwania.

4. Odpowiedz na pytanie./Answer the question:

What does it mean for you, personally, to be a strong, confident woman?

1.

2.

3.

4.

Przeczytaj cały tekst w języku angielskim (KLIK)

Przeczytaj cały tekst w języku polskim (KLIK)

SPRAWDŹ SIĘ – ODPOWIEDZI (przejdź niżej)

vector seamless pattern with traditional symbols of London

Fot. iStock / los_ojos_pardos

Odpowiedzi

 1. confident, aware, adorable, means, pretend, reliant, strength, fault, apologize
 2.  've been going trough, are, limit, had chosen,  are going, are shucking up, bet, not wish to,  chooses, knows
 3.  A strong woman never apologizes for being able to put her needs first

  A strong woman never apologizes for being able to talk about her sexual needs and expectations

  A strong woman never apologizes for planning her life all by herself

  A strong woman never apologizes for being honest and  and saying what she really thinks

  A strong woman never apologizes for saying „no”

  A strong woman never apologizes for having expectations