Go to content

Kto powinien dbać o dobrą atmosferę w domu i jak to robić?

Fot. istock/vgajic

Utrzymanie dobrej atmosfery emocjonalnej w domu nie jest łatwym zadaniem, szczególnie gdy pod jednym dachem spotka się kilka silnych osobowości, a okoliczności są skomplikowane. Jednak wysiłek jest często wart zachodu, ponieważ rodzina jest najbardziej bezwarunkowym kręgiem wsparcia dla większości z nas.

Co ciekawe, większość problemów rodzinnych ujawniają się podczas konsultacji psychologicznych. Dzień w dzień żyjemy dusząc się we własnym sosie, dopóki nie uzyskamy możliwości spojrzenia na wszystko z boku.

Mówi się, że kontakt generuje uczucie. Prawdą jest jednak, że im więcej czasu spędzamy razem, tym więcej mamy okazji do konfrontacji i kłótni. Klimat emocjonalny w domu jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich domowników. Jeśli mówimy o rodzinie, najważniejsze starania, w tej kwestii powinny być oczywiście podejmowane przez rodziców. Są oni ostatecznie odpowiedzialni za to, co dzieje się w domu. Dzieci, które dorastają również „wskakują” na wyższy poziom odpowiedzialności. Klimat domu to przepis, do którego każdy dokłada się zgodnie ze swoim wiekiem i możliwościami.

Rola rodziców nie jest łatwym zadaniem, wykracza poza zaspokajanie podstawowych potrzeb, takich jak dostarczenie żywności i dachu nad głową. Oni muszą również zapewnić swoim dzieciom możliwość nauki w emocjonalnym klimacie sympatii, wsparcia i szacunku. Ułatwi to rozwój bezpiecznych relacji między domownikami, ustalanie norm i dyscyplinę. Będzie również promować nauczanie zdrowych nawyków i stylu życia, przekazywanie wartości lub umiejętności podejmowania ważnych decyzji.

Jak możemy poprawić klimat emocjonalny w domu?

Najpierw powinniśmy ocenić problemy w rodzinie, źródła wszelkich nieporozumień i potencjalnych konfliktów czy punktów zapalnych. Dopiero potem można opracować jakiś plan działania lub wprowadzać potrzebne zmiany. Na pewno jednak niezbędne jest promowanie „dobrych praktyk” wśród członków rodziny. Rodziny o dobrym klimacie emocjonalnym to rodziny, które traktują się wzajemnie z szacunkiem i troską. Ustalmy na przykład, że nie powinniśmy używać wobec siebie agresywnego lub obraźliwego języka.

Członkowie rodziny powinni witać się nawzajem po przyjeździe do domu i pożegnać się przed wyjściem. Nie powinno zabraknąć oznak uczucia, jeśli chcemy poprawić klimat emocjonalny w domu. Każdy członek rodziny ma określoną rolę, oznacz to mniej więcej tyle, że rodzice powinni zachowywać się jak rodzice, a dzieci jak dzieci… Zamiana ról, moment, w którym dzieci przejmują kontrolę nad życiem domowym będzie skutkował emocjonalnym obciążeniem najmłodszych i chaosem.


Na podstawie: nospensees.fr