Go to content

5 mln zł na 5-lecie programu „Pomagamy jak umiemy”

Program „Pomagamy jak umiemy” realizowany jest w Rossmannie od 2017 r. Podczas czterech pierwszych edycji, udało się dotrzeć z pomocą o wartości 18,5 mln zł do ponad 600 organizacji w całej Polsce. W tym roku, dzięki klientom, skanującym podczas zakupów aplikację Rossmann PL , udało się zebrać kolejne 5 mln zł – dla organizacji wspierających kobiety.

Tegoroczna, piąta edycja jest jubileuszowa. Miała być inna od wcześniejszych, dlatego od 2021 r. Do współpracy w akcji „Pomagamy jak umiemy kobietom” zaproszono 60 organizacji, działających na rzecz kobiet, które na co dzień:

  • organizują pomoc psychologiczną, prawną, a niekiedy również medyczną dla kobiet doświadczających przemocy
  • wspierają samotne mamy, w tym także nastoletnie – oferując im schronienie i pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania
  • organizują pomoc wytchnieniową dla niezwykle obciążonych psychicznie opiekunek chorych i niepełnosprawnych dzieci, które bardzo często nie pozwalają sobie nawet na skromne przyjemności, jak wyjście na spacer czy do fryzjera
  •  walczą z ubóstwem menstruacyjnym
  • organizują mieszkania treningowe, umożliwiają kontynuację nauki, a także pomoc w znalezieniu pracy dziewczętom opuszczającym placówki pieczy zastępczej.

W tym roku, oprócz wsparcia rzeczowego, w postaci środków higieny osobistej, podpasek, tamponów, chemii domowej, pieluszek i kaszek dla dzieci przekazano darowizny finansowe na realizację konkretnych projektów wskazanych przez współpracujące z Rossman organizacje.

Dzięki tym pieniądzom w 2021 r. udało się m.in:

  • wydłużyć z 6 do 12 godzin pracę infolinii dla ofiar przemocy Niebieska Linia oraz uruchomić portal, na którym można szukać wsparcia, informacji czy wziąć udział w webinarach
  •  zatrudnić opiekunki i opiekunów medycznych, którzy poprzez Fundację Ktoś oraz Fundację Między Niebem a Ziemią pomogli kilkudziesięciu rodzinom osób zależnych oferując swój czas, wiedzę oraz wsparcie
  • nawiązać współpracę z prawie 100 szkołami w całej Polsce – i razem z Kulczyk Foundation rozpocząć realizację pilotażowego programu przeciwdziałającemu ubóstwu menstruacyjnemu w Polsce
  • wesprzeć Fundację Po Drugie, która wybuduje dom dla samotnych nastoletnich mam.

Na początku 2022 r. ruszy kolejna edycja „Pomagamy jak umiemy Kobietom”. Pamiętajmy, że każde zakupy w Rossmannie, w trakcie których zeskanujemy swoją kartę w aplikacji Rossmann PL zwiększają pulę pomocy przekazanej przez Rossmanna wybranym organizacjom. Klienci sami zdecydują komu będą przekazywać uzbierane na koncie punkty CSR, listę organizacji biorących udział w „Pomagamy jak umiemy Kobietom” ogłosimy w styczniu 2022r.