Go to content

14 mitów dotyczących związków i miłości, w które powinna odrzucić osoba DDA

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) mają niełatwe życie nie tylko w dzieciństwie. Doświadczenia, często traumatyczne, wyniesione z domu rodzinnego, powodują deficyty w zakresie umiejętności społecznych. Z tego powodu DDA częściej odczuwają lęk przed płcią przeciwną, mają mniejszą wiarę we własne możliwości, trudno im się odnaleźć w zwykłych sytuacjach, które dla innych osób będą zupełnie naturalne.

Problemy, z którymi zmagają się DDA opisała światowej klasy terapeutka dla rodzin alkoholików Janet G. Woititz, w swojej książce „Lęk przed bliskością. Jak pokonać dystans w związku”. Terapeutka wypunktowała i omówiła mity na temat związku, które tkwią w głowie DDA . Mity te są efektem kluczenia DDA między idealizmem, tęsknotą i lękiem przed porażką.

14 mitów dotyczących związków i miłości, w które powinna odrzucić osoba DDA

Mit 1: „Jeśli zwiążę się z tobą, utracę siebie”

DDA pozbawione w dzieciństwie odpowiedniej opieki rodzicielskiej, nauczyły się, że rodzic uzależniony od alkoholu często sam potrzebował pomocy, a dziecko przejmowało rolę opiekuna, co było bardzo obciążające. Obawa przed ponowną utratą pewnej niezależności, tym razem w związku, blokuje pragnienie tworzenia szczęśliwej i satysfakcjonującej relacji.

Zapamiętaj: Zdrowy związek dowartościowuje, a nie tłumi osobowość.

Mit 2: „Gdybyś naprawdę mnie znał, nie zawracałbyś sobie mną głowy”

DDA ze względu na doświadczenia często żyją w napięciu, starają się przybierać maskę osoby idealnej. W dzieciństwie wydawało się im, że są przyczyną problemów, więc lęk przed „zdemaskowaniem” nadal sprawia, że cały czas starają się odgrywać swoją rolę.

Zapamiętaj: Kochana osoba prawdopodobnie już dobrze cię zna. Mimo to zależy jej na tobie!

Mit 3: „Gdy odkryjesz, że nie jestem osobą doskonałą, porzucisz mnie”

Nieuzasadniony strach przed przed utratą bliskiej osoby, odrzuceniem powoduje, że DDA stara się robić wszystko perfekcyjnie. Każda „wpadka” powoduje panikę i wzmocnienie dotychczasowych starań dla bliskiej osoby. DDA stara się bardziej wierząc, że wtedy będzie mocniej kochany.

Zapamiętaj: Nikt nie jest doskonały.

Mit 4: „Jesteśmy jak jedna osoba”

DDA bardzo głęboko angażują się emocjonalnie w swoje związki, zapominając o własnej odrębności. Wszelkie przejawy ochłodzenia emocji sprawiają, że od razu czują się odrzucone. To wina deficytów miłości i uwagi ze strony uzależnionych rodziców w dzieciństwie.

Zapamiętaj: Ty jesteś sobą, a ja sobą. Dopiero potem jesteśmy „my”.

Mit 5: „Bycie wrażliwym ma zawsze złe skutki”

DDA stara się zachować chłodny dystans, często odrzuca wrażliwość, zakładając maskę twardej osoby. To sprawia, że emocjonalnie stoi w miejscu, boi się dotknąć miłości, otworzyć na dobrą intymność.

Zapamiętaj: Bycie osobą wrażliwą ma dobre i złe skutki.

Mit 6: „Nigdy nie będziemy się kłócić, ani krytykować się wzajemnie”

Dzieci wychowane u boku uzależnionego rodzica wciąż tłumią gniew, obawiają się złości cudzej i własnej. Zapominają o tym, że odczuwanie w pewnych sytuacjach negatywnych emocji nie oznacza, że miłości nie ma.

Zapamiętaj: Pary od czasu do czasu się kłócą i krytycznie oceniają swoje zachowanie.

Mit 7: „Jeśli coś się nie udało, to na pewno przeze mnie. Jestem okropną osobą”

DDA odczuwają głęboko zakorzenione poczucie winy i wstydu, uważają, że wszelkie niepowodzenia wynikają z ich winy. Unikają komunikacji i konfrontacji, obawiając się, że wina znów zostanie im przypisana.

Zapamiętaj: Niektóre niepowodzenia są z twojej winy, inne nie.

strona 1 z 2
druga część artykułu na następnej stronie

Fot. iStock/olegbreslavtsev

1/1 14 mitów dotyczących związków i miłości, w które powinna odrzucić osoba DDA

Mit 8: „Aby zasługiwać na miłość, muszę być przez cały czas szczęśliwym człowiekiem”

Dzieci uzależnionych rodziców straciły coś bardzo cennego – szczęśliwe dzieciństwo. Nie zaznały beztroski, radosnego szaleństwa, za to znają smutek, niepewność i wstyd. Starają się nadrobić to miną, hamują prawdziwe emocje, zapominając, że zarówno śmiech, jak i płacz leżą w ludzkiej naturze.

Zapamiętaj: Ludzie nie zawsze są szczęśliwi.

Mit 9: „Będziemy sobie zawsze bezgranicznie i bezwarunkowo ufać”

DDA mają ogromny problem z zaufaniem, tak często nadszarpywanym w dzieciństwie. Nie mogąc liczyć na bliskich, nauczyli się podejrzliwości w stosunku do innych.  W dorosłości oddają się drugiej osobie bezgranicznie, chcąc wyrównać deficyty. A to przecież złożony proces, który wymaga czasu.

Zapamiętaj: Zaufanie buduje się powoli.

Mit 10: „Wszystko będziemy robić razem – będziemy jak jedna osoba”

DDA mają wielki kłopot ze stawianiem i respektowaniem granic. Gubią się wśród norm i zasad, bo w dzieciństwie się nauczyli, że wszystko może bez ostrzeżenia ulec zmianie. Z tego powodu, by nie popełnić błędu, profilaktycznie starają się żyć życiem bliskiej osoby.

Zapamiętaj: Partnerzy spędzają czas po części razem, po części w samotności i po części z przyjaciółmi.

Mit 11: „Będziesz instynktownie spełniać wszystkie moje potrzeby, pragnienia i życzenia”

Dorosłe dzieci osób uzależnionych mają problem z jasną komunikacją, dialogiem. Nie otwierają się przed partnerem, oczekują natomiast, że on będzie czytał w ich myślach.

Zapamiętaj: Jeśli potrzeby, pragnienia i życzenia nie zostaną jasno wypowiedziane, są małe szanse na ich realizację.

Mit 12: „Jeśli nie będę przez cały czas panować nad sytuacją, nastąpi anarchia”

DDA obawiają się, że jeśli przestaną kontrolować wszystko wokół, sprawy przyjmą niewłaściwy obrót. Boją się utraty niezależności, dlatego nigdy nie proszą o pomoc. Starają się pokazać, że świetnie radzą sobie same.

Zapamiętaj: Każdy ma władzę nad swoim życiem i w razie potrzeby przejmuje kontrolę nad różnymi sytuacjami poprzez świadome decyzje i uzgodnienia.

Mit 13: „Jeśli będziemy się naprawdę kochali, na zawsze zostaniemy razem”

DDA nie potrafią odejść od partnera, nawet jeśli nie dzieje się w związku dobrze. Pozostają lojalni wobec drugiej osoby, bez względu na konsekwencje, czekając na szczęśliwe dni.

Zapamiętaj: Ludzie są razem lub rozstają się z wielu różnych powodów.

Mit 14: „Mój partner nigdy nie zaakceptuje mnie takiej, jaka jestem, nie otrzymam od niego wsparcia i zawsze będzie mnie krytykował”

Dzieci osób uzależnionych były często lekceważone, wyśmiewane, pozbawione poczucia bezpieczeństwa. Z tego powodu ukrywają to, co czują naprawdę, w obawie, że ukochany rozczarowany odejdzie lub zmieni swoje nastawienie. A bez dzielenia się uczuciami z drugą osobą trudno zbudować relację.

Zapamiętaj: W związku nie zawsze wszystko dobrze się układa, ale zawsze masz prawo do swoich odczuć.

źródło:  kobieta.onet.pl, www.dda.charaktery.eu ddainspiracje.pl