Go to content

Zanim wybierzesz partnera na życie… poczytaj w nim trochę

Zanim wybierzesz partnera na życie poczytaj w nim trochę
Fot. iStock / BraunS

Czy wiedziałyście, że jeszcze na długo przed tym, zanim z ukochanym zamieszkamy pod wspólnym dachem, założymy rodzinę i będziemy razem konie kraść – możemy ocenić, czy właśnie ta osoba spełni się w roli życiowego partnera?

Podejmowania poważnych decyzji wcale nie ułatwia stan zakochania, który znieczula nas na wiele ważnych sygnałów i wprawia w miłosną ślepotę, ale jest 5 wskazówek, które pojawiają się na długo przed tym, gdy sprawdzimy się na poligonie jakim jest życie. Bo przecież nie bez powodu mówi się, że w ludziach można czytać jak w otwartej księdze.

Rozdział 1. Rodzina

Bo wspólne życie, to właśnie rodzina. Obojętnie czy z certyfikatem od Boga, uroczystym podpisem w urzędzie, dziećmi i psem czy bez tego. Jeśli dziś w życiu twojego partnera nie ma na nią miejsca – zapal ostrzegawczą lampkę. Bo dlaczego coś miało by się zmienić?

Życie układa się bardzo różnie, czasem rodzinę tracimy, czasem rodzina nas odtrąca, oddala się – ale rodzinne drzewo ma bardzo wiele gałęzi i zawsze znajdzie się na nim choćby jeden listek, który jest dla człowieka ważny. Nawet, gdy jest już tylko wspomnieniem z dzieciństwa. Zwróć uwagę na to, jakie relacje rodzinne panują w życiu twojego partnera, jakie ma podejście do tych więzi. Czy są mu potrzebne, czy są ważne – budują to, jakim jest człowiekiem.

Jeśli nie stanowi to dla niego wartości i nie ma w jego życiu przestrzeni na rodzinę – zastanów się dobrze. Przecież ty też, kiedyś tą rodziną się staniesz.

Rozdział 2. Historia

Historia pewnej znajomości albo kilku może lepiej niż wróżka podpowiedzieć ci, czy zmierzasz w odpowiednim kiernku. I wcale nie musisz przesłuchiwać ukochanego na temat poprzednich czy zamierzchłych relacji i byłych dziewczyn. Szybko zorientujesz się, czy potrafił w przeszłości tworzyć związki, szanować ludzi, walczyć o to co dla niego ważne. Jeśli jedyne, co potrafi powiedzieć o swojej przeszłości, jest pełne gniewu i nieniawiści, to sygnał, że nie jest najlepiej.

Przecież sztuka życia blisko z drugim człowiekiem opiera się na wzajemności, bezinteresowności. Można zostać zranionym przez ukochaną osobę, ale wiemy doskonale, że czas uczy spojrzeć na wiele rzeczy z innej perspektywy, sprawia, że życiowo dojrzewamy. Jeśli twój partner nadal tkwi w burzliwych emocjach z przeszłości – być może jeszcze nie jest gotowy na to, by tworzyć nowe, silne więzi.

Rozdział 3. Gniew

To jak ludzie okazują gniew jest bardzo ważne. To właśnie skrajne emocje często obnażają nas bezlitośnie z masek, które chcemy zakładać – nawet przed sobą. Trudne w życiu sytucje, ludzie przeżywają na bardzo różne spososby. Gniew, złość, rozczarowanie, ból – wreszcie nienawiść, wściekłość i furia, która potrafi wprawić świadków tylko w stan osłupienia czy strachu.

W życiu dostajemy tak wiele okazji do zagosppodarowania naszych uczuć, że bardzo łatwo możemy zaobserwować, jaką drogę w tym zarządzaniu sobą wybiera inny człowiek. To jak reaguje w trudnych sytucjach z innymi, nawet podczas sprzeczki na parkingu, doskonale pozwala zaobserwować jak będzie reagował w innych sytuacjach. Przeczytaj dobrze ten rodział.

Rozdział 4. Hojność

Według badania długoterminowego na University of Virginia, hojność to cecha numer 1 w budowaniu trwałych i stałych relacji. Na początku znajomości hojność zdaje się przesłaniać cały istniejący świat i wszystkie problemy. Jednak co będzie, gdy miłosny eliksir szczęścia straci na mocy za parę lat? Przyjrzyj się życiowej hojności swojego partnera. Czy potrafi i przede wszystkim chce dawać z siebie wiele dla drugiego człowieka (nie tylko pieniędzy!).

Rozdział 5. Życie

Rozdział ostatni i najtrudniejszy. Bo by umieć żyć z kimś, trzeba najpierw nauczyć się żyć z samym sobą. To paradoksalne, że umiejętność funckjonowania oddzielnie tak mocno wpływa na to, czy potrafimy tworzyć dobre związki, ale jest niezaprzeczalna. Nikt nieszczęśliwy i rozżalony na siebie i swoje życie, nie potrafi bowiem dawać z siebie szczęścia, choćby bardzo tego chciał. Na szczęście, wszystko można wypracować – jeśli się tylko nie zamyka na dobre zmiany. Bo życie to ciągła zmiana, najbardziej nieprzewidywalna na świecie.

Dlatego nie oceniaj tylko tego jak ktoś „idealnie” żyje dziś, tylko przyjrzyj się, czy jest w tym życiu sam ze sobą pogodzony i z otwartą głową czeka na jutro.


na podstawie: mbg