Patronaty Zdrowie

Światowy Dzień Cukrzycy 2016

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
18 listopada 2016
 

W Polsce jest około 2,1 mln chorych leczonych na cukrzycę oraz kilkusettysięczna grupa osób, która nie ma świadomości tej choroby i nie podejmuje leczenia. Tymczasem wczesne wykrycie oraz stosowanie odpowiednich terapii może pomóc w uniknięciu groźnych powikłań. Cukrzyca jest wielkim wyzwaniem dla naszego społeczeństwa. Jak zaznacza prof. Maciej Małecki, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego osoby z cukrzycą wymagają opieki medycznej oraz stworzenia ram organi­zacyjnych i finansowych dla tej opieki. Ponadto są to osoby, które mają często zmniejszoną pro­duktywność, dotknięte są nierzadko inwalidztwem i pozostają na utrzymaniu państwa oraz przed­wcześnie umierają.

14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy. Z tej okazji wystartowała kolejna edycja kampanii edukacyjnej „Życie z cukrzycą” pod patronatem Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego przygotowana przez Medical Media Solutions. Projekt ukazuje się wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita” oraz będzie dostępny również online. 

W leczeniu cukrzycy bardzo ważną kwestią jest właściwa insulinoterapia, gdyż zaznacza się, że statystycznie co drugi pacjent z cukrzycą typu 2 jest leczony insuliną. Obecnie w insulinoterapii mamy szeroki wachlarz możliwości, któ­ry pozwala dostosować terapię do indywidualnych potrzeb i umie­jętności każdego pacjenta. „Niezwykle ważne jest, żeby wybrać ten właściwy czas do leczenia insuliną, dlatego dzisiaj uznaje się, że lepiej jest rozpocząć insulinoterapię chwilę wcześniej niż zbyt późno, gdyż przedłużone w czasie odwlekanie leczenia insuliną przynosi negatywne efekty zdrowotne.” – podkreśla prof. Dorota Zozulińska – Ziółkiewicz, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Współcześnie, dzięki rozwojowi analogów insuliny, pacjenci otrzymują leczenie dostosowane do swoich potrzeb, aktywności, stylu życia czy rodzaju diety. Taka terapia jest akceptowana przez pacjenta, zapewnia mu efektywną kontrolę cukrzycy oraz bezpieczeństwo leczenia. „Gdyby nasi pacjenci powszechnie stosowali dostępne w Polsce analogi insulin dłu­godziałających, to moglibyśmy poprawić ogólne wyrównanie cukrzycy. Preparaty te są obecnie standardem leczenia w innych krajach euro­pejskich.” – zaznacza prof. Leszek Czupryniak, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Niestety w Polsce dostęp do nich jest ograniczony często ze względów ekonomicznych. „Potencjał insulinoterapii w Polsce nie jest jednak zawsze i w pełni moż­liwy do wykorzystania. Z uwagi na to, że nie wszystkie preparaty insulinowe są refundowane w takim samym stopniu, to zdarza się nierzadko, że względy ekonomiczne decydują o tym, że chory nie otrzymuje tej insuliny, która byłaby u niego bardziej wskazana.” – dodaje prof. Janusz Gumprecht z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

0001

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Cukrzycy brzmi w wersji polskiej „Cukrzyca: skierujmy na nią oczy, okażmy jej serce” i skupia się na problemie powikłań ocznych i kardiologicznych u pacjentów z cukrzycą. „Musimy jednak pamiętać, że większość naszych pacjentów umiera na choroby serca. Chcemy więc zwrócić uwagę na to, że jest sporo nowoczesnych leków w cukrzycy typu 2, które zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe, a nie są w ogóle dostępne dla pacjentów w Polsce ze względu na brak refundacji.” – wyjaśnia prof. Maciej Małecki. Redukcja powikłań sercowo-sercowo naczyniowych staje się jedną z najważniejszych kwestii. Wiemy już doskonale, że oprócz dbania o odpowiedni poziom cukru we krwi, kluczowe jest właściwe leczenie nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych. „Z badań wynika, że pacjent z cukrzycą traci 6-7 lat życia w porównaniu do swojego rówieśnika bez cukrzycy. Przyczyną tak dużej różnicy są zgony z powodu chorób serca. W związku z tym głównym zadaniem diabetologii jest takie prowadzenie pacjenta, by uniknął tych przewlekłych po­wikłań i tym samym żył dłużej. Rozwój w diabetologii jest duży i ostatni rok przyniósł przełomowe wydarzenia. Pojawiły się leki o udowodnionym działaniu, które przedłużają życie chorych na cukrzycę, chroniąc m.in. ich serce.” – zaznacza prof. Grzegorz Dzida, Konsultant Lubelski w dziedzinie diabetologii.

Cukrzyca wymaga od chorego nieustannej edukacji i doszkalania się. Osoba z cukrzycą poznaje swoją chorobę cały czas. Od 15 lat portal mojacukrzyca.org jest miejscem w sieci, gdzie chorzy mogą znaleźć zrozumienie i podzielić się swoim doświadczeniem. Jest to wartościowy przykład działań na rzecz edukacji i integracji osób z cukrzycą w Polsce. Z tego powodu, aby docenić cały zespół portalu oraz wszystkich innych, którzy wkładają swój czas i energię w poprawę opieki diabetologicznej w Polsce twarzą tej edycji kampanii został Jerzy Magiera, twórca i administrator portalu mojacukrzyca.org.

Zapytaliśmy również ekspertów, od lat aktywnie działających dla poprawy opieki diabetologicznej w Polsce, jakie problemy dotykają polskich pacjentów i co ich zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić obecną sytuację. „Na bazie długofalowej strategii powinna zostać opracowana kompleksowa polityka i plan działania, który obejmie główne typy cukrzycy, cały proces działań prewencyjnych, od profilaktyki pierwotnej poprzez prewencję powikłań, leczenie i kompleksową opiekę.” – zauważa Igor Grzesiak, Członek Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą. Oprócz kompleksowych planów działania potrzebny jest również dostęp do odpowiedniego leczenia. „Z naszej perspektywy do większej dostęp­ności nowoczesnych terapii jeszcze daleka droga, skoro w chwili obecnej nie ma nawet szansy na szeroką refundację analogów insu­lin długodziałających dla pacjentów z cukrzy­cą typu 2, co z punktu widzenia dzisiejszego leczenia cukrzycy powinno być standardem. Cieszy nas fakt, że analogi te znalazły się przy­najmniej na liście leków refundowanych dla seniorów.” – wskazuje Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Opieka diabetologiczna wymaga podejścia zintegrowanego i zaangażowania wielu spe­cjalistów. „W takich zespołach powinien być lekarz, pielęgniarka, edukator, dietetyk, psycholog, re­habilitant, pracownik socjalny oraz konsultanci innych specjalności.” – wyszczególnia Alicja Szewczyk, Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii. Na rolę nowoczesnych technologii w życiu osób z cukrzycą zwraca uwagę Monika Zamarlik, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę.

Dużo więcej na obszerny temat cukrzycy, któremu dedykowana jest kampania oraz artykuły o terapii ran, samokontroli, lipohipertrofii, powikłaniach ocznych czy odpowiednim leczeniu cukrzycy znajdą Państwo w publikacji „Życie z cukrzycą”, która ukazała się 14 listopada 2016 r. wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita” oraz na www.dbajozdrowie.info


Patronaty Zdrowie

16 listopada wystartowała kampania edukacyjna „Zdrowy Oddech”

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
18 listopada 2016
 

Cywilizacyjne choroby płuc powinny być priorytetowym wyzwaniem dla zdrowia w Polsce. Skala problemu jest olbrzymia. „W 2020 roku przewlekła obturacyjna choroba płuc ma być czwartą, a w roku 2030 trzecią wśród wszystkich przyczyn zgonów. Szacuje się, że w Polsce na POChP choruje około 2 miliony osób natomiast aż 1/3 chorych nie jest rozpoznana.” – stwierdza prof. Halina Batura-Gabryel, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc.

Skuteczność leczenia POChP jest zależna od przestrzegania przez chorych zaleceń lekarskich. „Należy wziąć pod uwagę, że chorzy na POChP w większości są osobami w wieku podeszłym i mniej sprawnymi. Stąd im prostszy schemat stosowania leków (raz na dobę) i łatwiejsza technika inhalowania leków tym większe prawdopodobieństwo efektywnego leczenia POChP” – mówi prof. Paweł Śliwiński, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. „Z praktycznego punktu widzenia moim zdaniem najlepsze dla pacjenta są preparaty złożone, które są w jednym inhalatorze zawierające np. długodziałający cholinolityk (LAMA) z długodziałającym beta2-mimetykiem (LABA).” – zaznacza prof. Władysław Pierzchała, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

16 listopada obchodzimy Światowy Dzień POChP. Z tej okazji wystartowała kampania edukacyjna „Zdrowy Oddech” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego przygotowana przez Medical Media Solutions. Projekt ukazał się wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita”.

 

W Polsce teoretycznie mamy dostęp właściwie do wszystkich leków, niestety nie wszystkie nowoczesne terapie są w pełni wykorzystywane. „W naszym kraju część preparatów jest refundowana w bardzo szerokim zakresie, jednak np. preparaty złożone (LAMA+LABA) nie doczekały się takiego wsparcia. Są one dostępne, możemy nimi leczyć, ale wiąże się to z dużym współudziałem pacjenta w kosztach leczenia.” – dodaje prof. Władysław Pierzchała.

Mniej powszechną chorobą niż POChP jest idiopatyczne włóknienie płuc, które jest chorobą przewlekłą i postępującą. Najczęściej pojawia się po 50. roku życia, a ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. Z reguły rozpoznawana jest zbyt późno. Od kilku lat na świecie dostępne są innowacyjne leki, które hamują postęp choroby. „Międzynarodowe wytyczne leczenia idiopatycznego włóknienia płuc opublikowane w lipcu 2015 r. wymieniają jako zalecane (warunkowo) do farmakologicznego leczenia tej choroby tylko pirfenidon i nintedanib. Obydwa leki są praktycznie niedostępne dla naszych chorych ze względu na wysoką cenę i brak refundacji.” – zaznacza prof. Jan Kuś, Kierownik I Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Szczególnie ważną kwestią dla naszego zdrowia jest dbanie o jakość powietrza, którym oddychamy. Według najnowszego raportu WHO, aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE leży w Polsce. Zanieczyszczone powietrze z zewnątrz dostaje się do mieszkań, sprawiając, że również w domu wdychamy substancje szkodliwe dla zdrowia. „Liczba zgonów z powodu ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza jest ok. 10 razy wyższa niż liczba zgonów w wyniku wypadków drogowych.” – stwierdza dr Piotr Dąbrowiecki, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Redukcja zanieczyszczeń powietrza w bezpośredni sposób poprawia sytuację zdrowotną, gdyż to czym oddychamy ma wpływ na choroby, które nas dotykają. „Wygląda na to, że jeśli politycy nic w kwestii smogu nie zrobią, będziemy musieli wziąć sprawy w swoje ręce i wyjść w masce na ulicę.” – mówi Agnieszka Sztyler-Turovsky, wydawca MedOnet.pl.

Według badania przeprowadzonego przez Enviroment Protection Agency codziennie spędzamy do 90% naszego czasu w zamkniętych pomieszczeniach i średnio aż do 9 godzin dziennie w przestrzeniach współdzielonych z innymi. Powietrze w pomieszczeniach zamkniętych jest od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone niż te znajdujące się na zewnątrz. Rozwiązaniem problemu złej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń jest jego stałe oczyszczanie. Najlepszym i najszybszym rozwiązaniem jest uzupełnienie istniejących systemów wentylacji w niezależnie funkcjonujące oczyszczacze powietrza.

Czyste powietrze ma znaczenie dla zdrowia i samopoczucia każdego człowieka. Wpływa na komfort codziennego funkcjonowania, jak i na rozwój infekcji wirusowych czy chorób układu oddechowego. Niestety, samo wietrzenie nie zawsze daje dobry efekt, a w wielu przypadkach może… pogorszyć jakość powietrza w domu. Zamiast świeżego powietrza, wpuszczamy do pomieszczenia zanieczyszczenia. Rozwiązaniem tej sytuacji są oczyszczacze powietrza, które usuwają niebezpieczne dla zdrowia alergeny i niwelują nieprzyjemne zapachy.

Dbanie o jakość powietrza w domu, staje się koniecznością gdy któryś z domowników jest alergikiem. „Według prognoz EAACI i WHO w roku 2025 ponad 50% mieszkańców naszego kontynentu będzie cierpieć na przynajmniej jeden typ alergii.” – zauważa prof. Zbigniew Bartuzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Nawet gdy domownicy nie zmagają się z takimi problemami, warto pamiętać, że oczyszczanie mieszkania z kurzu, pyłów i innych alergenów jest obok zbilansowanej diety i aktywności fizycznej ważnym elementem kompleksowego troszczenia się o zdrowie rodziny. Warto też dodać też takie przeciwdziałanie w dłuższej perspektywie czasu wpływa także na oszczędności w budżecie domowym, co niewątpliwie pozostaje ważnym czynnikiem dla każdego gospodarstwa domowego.

Niedawno obchodziliśmy 20-lecie pierwszego złotego medalu olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego. Przez ten czas, mimo astmy, stał się on najbardziej utytułowanym polskim olimpijczykiem. Choroby układu oddechowego nie są przeciwskazaniem do uprawiania sportu. „Zaleca się, aby osoby chore na astmę uprawiały sport, gdyż dzięki temu mobilizowane są mięśnie oddechowe do pracy. Powinno się to odbywać pod kontrolą lekarzy i z jednoczesnym przestrzeganiem właściwej terapii. U większości osób, poza trudnymi przypadkami, jeżeli jest ona odpowiednio kontrolowana, to możemy doprowadzić do sytuacji, w której w żaden sposób nie będzie ona przeszkadzała w codzienności. Współczesna, nowoczesna medycyna z definicji nie eliminuje nikogo ze sportu, to wręcz sport i aktywność fizyczna są wykorzystywane w terapii.” – stwierdza Robert Korzeniowski.

Partnerzy Strategiczni: Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, GSK, Boehringer Ingelheim.

Partnerzy: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Electrolux, Aera Max Professional.

Partnerzy Medialni: medonet.pl, politykazdrowotna.com, termedia.pl, ohme.pl, forumlekarzapraktyka.pl, Medical Experts.

1-okladka-zdrowy-oddech


Patronaty Zdrowie

Odpowiedzialność za zdrowie dziecka

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
26 września 2016

23 września wraz z dziennikiem Metrocafe.pl. ukazała się 4. edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Świat Dziecka” wydawnictwa Medical Media Solutions, która przebiega pod hasłem „Odpowiedzialność za zdrowie dziecka”. Jeśli nie udało się Wam jej odnaleźć w prasie, dziś zapraszamy Was do lektury kampanii w wersji online.

Zostaliśmy partnerem medialnym tego projektu.

Każdy rodzic pragnie ochraniać swoje dziecko przed wszystkimi zagrożeniami i wpływać pozytywnie na proces jego wychowania. Bardzo ważne, by pamiętał przy tym o niezbędnym elemencie profilaktyki, którym są szczepienia. Rzetelna wiedza rodziców, oparta o wiarygodne informacje na temat chorób zakaźnych, odporności dzieci szczepionych może istotnie wpływa na ich postawy wobec szczepień.

Głównym tematem całej kampanii jest właśnie budowanie świadomości na temat roli profilaktyki w zdrowiu dzieci ale i całej rodziny.0001-3 Dlatego zostały przygotowane wywiady z Ekspertami, którzy przedstawiają rzetelne informacje i zainspirują rodziców do odpowiedzialnych działań.

Zawód lekarza budzi zaufanie pacjentów i ich rodzin. Bardzo ważne jest więc komunikowanie troski o pacjenta oraz umiejętność perswazji. Na czym polega ta skuteczna komunikacja wyjaśnia w artykule wprowadzającym Dr med. Ewa Duszczyk – Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Porusza również ważne kwestie szczepień obowiązkowych i zalecanych, które wpisują się w skuteczne elementy profilaktyki.

Dr n.med. Ryszard Konior – Ordynator Oddziału Neuroinfekcji
i Neurologii Dziecięcej, z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, wyjaśnia w rozmowie dlaczego choroba meningokokowa rozwija się tak szybko i jest podstępna dla dzieci oraz jak powinni reagować rodzice i co powinno zwrócić ich uwagę. Podkreśla znaczenie szczepień i zaleca świadome podejmowanie decyzji przez rodziców.

Kwestie profilaktyki w kontekście zagrożeń jakie niesie za sobą kleszczowe zapalenie mózgu porusza Prof. dr hab.n.med. Joanna Zajkowska – Z–ca Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych
i Neuroinfekcji Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. W artykule znajdziecie informacje na temat jesiennej aktywności z rodziną ale i czujności związanej ze wzmożonymi atakami kleszczy.  Ambasadorka Kampanii o KZM Beata Sadowska zachęca do jesiennych aktywności z całą rodziną, opowiada o tym dlaczego warto wyruszyć w góry czy na rower i jak pomocna jest świadomość na temat zagrożeń jakie niosą za sobą kleszcze.

W publikacji znajdziecie również rozmowę z Prof. dr hab. Jadwigą Charzewską z Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Norm Żywienia, Instytut Żywności i Żywienia, poruszony w niej został temat otyłości u dzieci.

Kiedy rozpoczyna się świadome rodzicielstwo? Co oznacza być świadomą mamą? Paulina Holtz – aktorka oraz Dorota Jaworska w wywiadach zdradzają swoje sekrety macierzyństwa.

Polecamy Waszej wadze również wywiad z Robertem Biedroniem – Prezydentem Słupska, którego poproszono o przedstawienie pomysłów związanych z prezydenckimi lekcjami o miejskiej demokracji i dentystycznej rewolucji.

Dla czytelników naszego portalu publikacja dostępna jest online pod linkiem: http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2016/09/SWIAT-DZIECKA_wrzesien-2016.pdf