Go to content

Ludzie z tą samą grupą krwi łączy predyspozycja do określonych chorób

Fot. iStock

Najczęściej o krwi mówimy i słyszymy przy okazji próśb w imieniu potrzebujących transfuzji osób lub gdy w rodzinie przytrafia się jakaś choroba.

Najważniejszy spośród około 35 różnych systemów obecnych grup krwi, jest układ grup AB0 i układ Rh, opisane po raz pierwszy przez Karla Landsteinera już w 1900 r. Grupa krwi jest zazwyczaj definiowana przez obecność lub nieobecność pewnych antygenów — w układzie AB0 występują 4 grupy krwi: A, B, AB, 0 – na tym wiedza niewtajemniczonej osoby może się zamykać.

Poszczególne grupy można podzielić wg miejsca ich najczęstszego występowania:

  • Grupa O jest najczęściej spotykana na całym świecie i jest ona ewolucyjnie najstarsza.
  • Grupa A jest spotykana głównie w Europie Północnej i Środkowej, rzadziej w Azji, jej posiadacze noszą w sobie kod roślinożercy.
  • Grupa B jest dość często występując w Azji Środkowej, ale prawie nieobecna wśród Indian, cechujących się zazwyczaj grupą O, pojawiła się, gdy człowiek stał się wszystkożercą, w wyniku wędrówek z gorących do bardziej umiarkowanych stref klimatycznych.
  • Układ grup krwi ABO obrazuje wyniki jednoczesnej ekspresji genów, łączących grupa A i B.

Grupa krwi O określa potwierdzone predyspozycje do występowania określonych chorób:

To, jaką mamy grupę krwi nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie.

Predyspozycje do nowotworów:

  • Badania określają, że osoby z grupą O wykazują niższe ryzyko wystąpienia raka trzustki.
  • Osoby z grupą krwi A wykazują zwiększone ryzyko zachorowania na raka żołądka.

Choroby sercowo-naczyniowe:

  • Potwierdzono, że osoby z grupą krwi O są obarczone większym ryzykiem zakrzepicy żylnej, zawału serca, chorób tętnic obwodowych, miażdżycy. 

Choroby zakaźne:

  • Osoby z grupą krwi O obciążone są ryzykiem utworzenia się wrzodów trawiennych żołądka i dwunastnicy oraz skłonnością do zakażeń bakterią Helicobacter pylori. Są bardziej podatni również na zakażenia Vibrio cholerae i Escherichia coli, powodujące biegunki oraz norowirusa, zagrażającemu grypa żołądkową i zakażeniom układu trawiennego.
  • Grupa krwi O, w przeciwieństwie do grup A i B, jest bardziej odporna na zakażenie malarią i łatwiej pokonuje tę chorobę.

źródło: www.medicaldaily.comwww.poradnikzdrowie.pl