Go to content

Jakie uprawnienia zdobędziesz po kursie ratownika KPP? Sprawdźmy!

Jakie uprawnienia zdobędziesz po kursie ratownika KPP?

Ratownik KPP, to osoba o ogromnych kompetencjach w zakresie ochrony ludzkiego życia. To przeszkolony fachowiec, który może znacząco wpłynąć na to, w jakim kierunku rozwinie się akcja ratunkowa. Jakie uprawnienia ma ta osoba?

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy w praktyce?

Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że żadna jednostka szkoleniowa nie ma zbyt dużych możliwości modyfikowania programu zajęć. Wynika to bezpośrednio z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2008 roku.

Zgodnie z przyjętym aktem prawnym, by uzyskać tytuł ratownika (czyli najwyższe możliwe „odznaczenie” dla osób, które nie są związane z sektorem medycznym), trzeba ukończyć blok zajęć teoretycznych i praktycznych. Łącznie to aż 66 godzin, co przekłada się na dwa weekendy intensywnej nauki.

Całość wieńczy egzamin. Kursanci najpierw muszą zaliczyć test teoretyczny, odpowiadając dobrze na co najmniej 27 z 30 pytań wielokrotnego wyboru, a następnie, przed trzyosobową komisją, zdają egzamin praktyczny. Więcej o tym, jak wygląda kurs KPP, przeczytasz na tej stronie: https://www.centrumratownictwa.com/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-kpp.

Na pewno trzeba też zwrócić uwagę na praktyczny wymiar takich zajęć. Najlepsze jednostki certyfikujące, jak Centrum Ratownictwa, stawiają na profesjonalną kadrę, dostęp do aplikacji na smartfona, która umożliwia m.in. przeprowadzenie egzaminu próbnego czy realistyczne pozoracje. Właśnie po tym można poznać profesjonalistów. Nie tylko starają się przekazać jak największą ilość wiedzy, ale też robią to w sposób przyjazny dla kursantów.

Jakie są uprawnienia ratownika po kursie KPP?

Zakres kompetencji, jakie uzyskamy po szkoleniu, jest ogromny. Ratownicy KPP potrafią m.in.:

  • prowadzić czynności związane z RKO (resuscytacją krążeniowo-oddechową), również z zastosowaniem tlenu oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
  • opatrywać rany,
  • tamować krwotoki,
  • unieruchamiać złamania i zwichnięcia,
  • podejmować odpowiednie czynności związane z ochroną przed hipotermią i hipertermią,
  • prowadzić tlenoterapię bierną,
  • zapewnić wsparcie psychiczne poszkodowanemu.

Tak duży zakres kompetencji pokazuje dość jednoznacznie, że kwalifikowana pierwsza pomoc to rozbudowany program zajęć, który realnie wpływa na bezpieczeństwo zarówno ratownika, jak i osób, z którymi spotyka się on na co dzień: czy to w domu, czy w pracy.

Nie powinno więc dziwić, że osoby, które ukończą szkolenie i uzyskają tytuł ratownika, są niezwykle cenne na rynku pracy. W wielu jednostkach mundurowych, podczas naborów, przyznaje się dodatkowe punkty dla osób, które ukończyły KPP.

Sektor prywatny, ze szczególnym naciskiem na firmy, które działają na przykład w sektorze produkcji czy wydobycia, coraz częściej decyduje się na tworzenie zakładowych drużyn medycznych. Ich filarem są właśnie ratownicy, którzy mogą też liczyć na dodatkowe premie, a czasem nawet na zwiększenie podstawy wynagrodzenia.

Recertyfikacja KPP — co trzeba wiedzieć?

Raz ukończony kurs nie daje nam tytułu ratownika na całe życie. Na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jest on ważny przez trzy lata. Z czego wynika taka decyzja? Można podejrzewać, że w dużej mierze chodziło o to, by nadążyć za zmieniającymi się w branży trendami.

Sposoby ratowania ludzkiego życia stale ewoluują. Ustawodawca, chcąc mieć pewność, że ratownicy KPP, zawsze będą dysponowali najnowszą, rzetelną wiedzą, zdecydował się na 3-letnią ważność dokumentu. Po tym czasie można zdecydować się na recertyfikację, czyli raz jeszcze zdać egzamin.