Go to content

Chłoniak – te objawy powinny skłaniać do wizyty u lekarza

Chłoniak objawy
Fot. iStock
Chłoniak daje objawy, które bywają dość charakterystyczne i powinny stanowić sygnał do niezwłocznej konsultacji lekarskiej. Istnieje wiele typów chłoniaków, które różnią się od siebie i mogą wymagać innego podejścia do leczenia. Zazwyczaj chłoniaki dają podobne objawy, które warto znać, by jak najwcześniej zareagować na niebezpieczeństwo.

Chłoniaki 

Chłoniaki to złośliwe nowotwory, które wywodzą się z komórek krwi i tkanki limfatycznej. Mogą one przybierać postać ziarnistą (chłoniak Hodgkina) lub zazwyczaj łagodniejszą, nieziarnistą (chłoniaki nie-Hodgkina). Do rozwoju chłoniaków dochodzi na skutek nieprawidłowego rozrostu komórek układu limfatycznego, który pełni ważną rolę chroniąc organizm przed zakażeniami i szkodliwymi substancjami. Ogromną rolę w układzie limfatycznym odgrywają limfocyty, czyli białe krwinki, które odpowiadają za neutralizowanie i usuwanie patogenów. Limfocyty zazwyczaj dobrze spełniają swoje zadanie, jednak gdy dochodzi do niepożądanych zmian w ich strukturze, przestają one we właściwy sposób dojrzewać i namnażają się w sposób niekontrolowany, wypierając inne ważne elementy krwi. W takiej sytuacji nadmiar zmienionych limfocytów może  kumulować się w węzłach chłonnych, w szpiku kostnym, śledzionie czy wątrobie, uszkadzając inne komórki.
Chłoniak objawy

Fot. iStock/Chłoniak objawy

Chłoniaki mogą przebiegać w sposób łagodny w dłuższej perspektywie, lub rozwijają się szybko i agresywnie atakują organizm. Szczególnie chłoniaki agresywne wymagają podjęcia jak najszybciej terapii, aby uchronić życie pacjenta. Warto znać objawy, jakie daje chłoniak, aby móc odpowiednio zareagować na wszelkie niepokojące sygnały.

Chłoniak — objawy

Najczęściej chłoniaki powodują wyraźne i charakterystyczne objawy, takie jak powiększenie węzłów chłonnych, które wzbudzają niepokój. Jednak zdarzają się również przypadki, gdy choroba powoduje skąpe, ledwie zauważalne objawy, które mogą zostać nieświadomie zignorowane. Wtedy często rozpoznanie następuje przypadkiem, podczas wykonywania innych badań kontrolnych, np. w miejscu pracy.

Powiększenie węzłów chłonnych

Powiększenie węzłów chłonnych utrzymujące się powyżej 2-3 tygodni jest charakterystyczne dla chłoniaków. W przypadku choroby najczęściej pojawiają się niebolesne i powiększające się guzki na szyi, nad obojczykami, w obrębie dołów pachowych, czy pachwin, lub w innych miejscach. Zazwyczaj guzki osiągają średnicę większą niż 2 cm, ich kształt jest regularny, można je łatwo przesuwać pod palcami. Podczas badania wyczuwalne są tzw. pakiety węzłów chłonnych, będące grupami kilku znajdujących się obok siebie powiększonych węzłów chłonnych. Powiększeniu mogą ulec także węzły niewyczuwalne w badaniu fizykalnym, znajdujące się wewnątrz klatki piersiowej, brzucha czy miednicy.

Chłoniak objawy

Fot. iStock/Chłoniak objawy

Powiększone w wyniku chłoniaka węzły chłonne mogą uciskać na naczynia żylne i limfatyczne, powodując wyraźne objawy, jak:

  • obrzęki kończyn — może w wyniku powiększeniu się węzłów chłonnych pachwinowych, biodrowych i w przestrzeni zaotrzewnowej dojść do asymetrycznego obrzęku kończyn dolnych. Jeśli powiększeniu ulegną węzły pachowe, może wystąpić obrzęku kończyn górnych
  • tzw. zespół żyły próżnej górnej — spowodowane powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia. Zespół charakteryzuje obrzęk szyi i kończyn górnych, dokuczliwy kaszel, duszności, zaburzenia połykania;
  • bóle brzucha, zaparcia, biegunki — w wyniku ucisku węzłów chłonnych na ściany przewodu pokarmowego;

Inne objawy, które daje chłoniak to:

  • w przypadku zajęcia szpiku kostnego w przebiegu chłoniaka dochodzi do objawów ogólnych, takich jak: osłabienie, bladość, krwawienia bez wyraźnych przyczyn, zwiększona podatność na infekcje;
  • krwawienia z przewodu pokarmowego, żółtaczka – jeśli nastąpił rozsiew nowotworu np. do wątroby;
  • ból brzucha —  może wynikać ze znacznego powiększenia wątroby i śledziony zajętych przez nowotwór;
  • bóle głowy i kręgosłupa – przypadku, gdy komórki nowotworowe obecne są w mózgu i kręgosłupie;
  • przeciągające się stany podgrączkowe i nieuzasadniona gorączka powyżej 38°C,
  • obfite poty – szczególnie nocne;
  • nieuzasadnione schudnięcie więcej niż 10% wagi w ciągu 6 miesięcy.

Chłoniak — objawy a badania

W przypadku, gdy pojawią się niepokojące objawy, jakie daje chłoniak, należy zgłosić się do lekarza POZ. Pacjent zostanie skierowany na morfologię krwi, i jeśli zajdzie taka potrzeba, lekarz może skierować  na badania dodatkowe: RTG klatki piersiowej i USG jamy brzusznej. Jeżeli wyniki wykażą nieprawidłowości odpowiadające obawom chłoniaka, pacjent kierowany jest na pogłębioną diagnostykę do hematologa onkologa lub odpowiedniego oddziału szpitalnego.

Rozpoznanie umacnia wynik badania histopatologicznego, wykonany na zmienionym chorobowo węźle chłonnym lub fragmentem zajętego narządu. Zlecane są także badania immunohistochemiczne, immunofenotypowe, cytogenetyczne, molekularne, dzięki którym można ustalić dokładny typ nowotworu. Jest to niezwykle ważne, ze względu na istnienie kilkudziesięciu podtypów chłoniaka.

Chłoniak objawy

Fot. iStock/Chłoniak objawy

Dodatkowo pomocne są badania obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET), które mogą ujawnić możliwe rozsianie nowotworu w klatce piersiowej, brzuchu, miednicy lub w głowie. Jeśli istnieje podejrzenie zmian w mózgu, wykonuje się nakłucie lędźwiowe. Biopsja szpiku kostnego pozwala wykryć rozsiew chłoniaka do szpiku. Badania endoskopowe umożliwiają rozpoznanie rozsiewu nowotworu do przewodu pokarmowego lub układu oddechowego.

Leczenie chłoniaków

Najczęściej stosowaną metodą leczenia chłoniaków jest chemioterapia, którą można stosować w połączeniu z terapią sterydową. Radioterapia ma znaczenie w leczeniu powiększonych węzłów chłonnych lub powiększonej śledziony, już po zakończonej chemioterapii. Przeszczepienie  komórek macierzystych bywa stosowane w pewnych przypadkach, gdy inne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanego efektu.

Dokładny sposób leczenia chłoniaków uzależniony jest od wyniku badania histopatologicznego i stopnia zaawansowania choroby. Chłoniak ziarniczy (Hodgkina) we wczesnym stadium jest wyleczalny prawie w 90-95 procentach. Im wyższe stadium rozwoju, tym większe ryzyko nawrotu choroby i zgonu, oraz konieczność zastosowania cięższej chemioterapii.

Istnieje wiele typów chłoniaków nieziarniczych o łagodnym przebiegu, które nie wymagają leczenia, choć trzeba monitorować stan pacjenta. Niektóre chłoniaki nieziarnicze (chłoniak Burkitta) mają agresywny przebieg i wymagają intensywnego leczenia. Rokowanie zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta, stadium zaawansowania choroby i typu histologicznego chłoniaka.


źródło:  hematoonkologia.pl , chloniak.org,www.mp.pl