Go to content

Czy twój związek jest „wystarczająco zły”, by z niego zrezygnować?

rozstać się
Fot. iStock

Żadne małżeństwo nie jest doskonałe – bez względu na to, jakie pozory widać na zewnątrz. Każda para przechodzi lżejsze lub głębsze kryzysy, niektóre stały niejednokrotnie przed decyzją o rozstaniu. Niektóre związki są złe od początku, inne „psują się” na skutek nawarstwienia nierozwiązanych wcześniej problemów. Pamiętajmy również, że są to kwestie bardzo indywidualne i to, co dla jednych będzie niedopuszczalne, inni przyjmą jako normę.

Co powoduje, że związek nie jest udany? Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Do najczęstszych przyczyn rozpadów związków

Zdrady – seksualne i emocjonalne

Zbyt wiele kłótni

Regularne „ciche dni”

Brak komunikowania swoich problemów bliskim

Brak współpracy w relacji

Brak chęci wysłuchania drugiej osoby

Szukanie winnych zamiast rozwiązywania problemów

Branie partnera „za pewnik”

Brak zaspokojenia potrzeb seksualnych

Brak zaspokojenia potrzeby intymności

Tajemnice

Zachowanie pasywne / agresywne

Sprawy z przeszłości

Apatia

Samotność w związku

Niewierność

Skąpstwo

Marnotrawstwo

Problemy z agresją

Samolubstwo

Kłamstwa

Niewłaściwe zachowanie rodziców jednej ze stron

Złożona sytuacja rodzinna (dzieci z poprzednich związków)

Uzależnienia i odmowa ich leczenia

Brak odpowiedzialności, dojrzałości

Jest to długa lista i w żadnym wypadku nie kompletna. Interesujące jest jednak to, że zawiera tylko trzy główne powody: nadużycia fizyczne i emocjonalne, odmowę leczenia uzależnień i udział osób trzecich.

Zidentyfikowanie swojej relacji jako „złej” jest tylko jednym z elementów układanki, aby wiedzieć na pewno, czy jest wystarczająco źle, aby odejść. Już sama świadomość, że masz złe małżeństwo, powinna spowodować, że zaczniesz zadawać inne, trudne pytania. Takie jak:

  • Czy żyję w taki sposób, jak opisano powyżej?
  • Czy nadal kocham mojego partnera na tyle, aby chcieć pracować nad związkiem?
  • Co już zrobiłem, aby poprawić mój zły związek?
  • Co chcę zrobić, aby było lepiej?
  • Czy mam nadzieję na to, że sytuacja się poprawi?

To tylko zadając tak trudne pytania i odpowiadając na nie z brutalną szczerością, można lepiej rozeznać się w sytuacji swojej i swojego związku.


Na podstawie: themindsjournal.com