Go to content

20 faktów o inteligencji społecznej. A ciebie da się lubić?

20 faktów o inteligencji społecznej. A ciebie da się lubić?
Fot. iStock / bedya

Co charakteryzuje osoby o wysokiej inteligencji społecznej? Już w pierwszym z nimi kontakcie wiemy, że są towarzyskie, mają wielu przyjaciół, bardzo łatwo nawiązują kontakty z innymi. To ludzie, których po prostu się lubi. Dlaczego?

Ponieważ doskonale potrafią odczytać potrzeby grupy i indywidualnego człowieka – a co za tym idzie, nie wtykają zupełnie niechcący nosa tam, gdzie nie potrzeba.

Jeżeli posiadasz wysoko rozwiniętą inteligencję społeczną, będziesz postrzegana również jako „lubiana”. A jeżeli chcesz doskonalić swoje umiejętności odczytywania ludzkich potrzeb i emocji, nie zapominaj o kilku prostych faktach.

20 faktów o inteligencji społecznej. A ciebie da się lubić?

1. Najszybszy sposób, aby ktoś cię polubił, to zainteresować się nim.

2. Każdy myśli, że jest najrozsądniejszy i taki prezentuje punkt widzenia.

3. Ludzie o wysokiej inteligencji społecznej nie mają problemu z asertywnością, dzięki temu łatwiej im utrzymywać zdrowe relacje z innymi.

4. Jeśli ludzie chcą z tobą rozmawiać – będą to robić.

5. Mamy tendencję do myślenia, że jesteśmy lepsi od innych.

6. „Myślę” i „czuję” nie są pojęciami wymiennymi.

7. Ludzie negatywnie reagują na nowe pomysły, gdy czują w nich zagrożenie.

8. Ludzie nie są otwarci na zmiany, gdy mają wrażenie, że są słownie atakowani lub, gdy wprost neguje się ich pomysły czy rozwiązania. Inteligencja społeczna – to dyplomacja.

9. Argument, że ktoś jest „dobrym” człowiekiem jest bezcelowy. Wszyscy ludzie są „dobrzy”, ale… ale wiele wpływa na ich zachowanie, nawet to skrajnie złe – czasem jest to wynik choroby. Pamiętaj o tym, że z natury jesteśmy dobrzy i o tym, że każdy z nas ma jakieś „ale”.

10. Mamy skłonność do przypisywania swoich porażek siłom zewnętrznym i złym okolicznościom, a porażki obcych ludzi – ich wewnętrznym cechom. Dlatego oceniamy chętniej niż tłumaczymy innych.

11. Najlepszą nauką rozwijającą IS sa kontakty z ludźmi.

12. Fakty i opinie to nie to samo. Fakt – jest obiektywnie prawdziwy, opinia to wewnętrzne, osobiste przekonanie na dany temat.

13. Szczerość i prawdomówność bez empatii jest okrucieństwem.

14. Większość osób wchodząc w cudzą skórę nadal patrzy ze swojej perspektywy. Osoby inteligentne społecznie potrafią wychodzić poza ten schemat.

15. Łatwiej osiągnąć sukces, gdy potrafisz scalić interesy swoje z interesami innych osób, zamiast wchodzić z konflikty lub ich unikać.

16. Jeśli coś jest twoim kompleksem, poruszony temat zawsze podświadomie sprawi, że poczujesz się atakowany – inni też to tak odczuwają.

17. Umieć się odnaleźć w każdej sytuacji, to umieć improwizować.

18. Sygnały jakie wysyłają inni ludzie są często boleśnie oczywiste. Sami komplikujemy sobie ich interpretację z powodu poczucia zagrożenia lub pod wpływem innych silnych emocji.

19. Zdolności przywódcze nie oznaczają autorytatywnego zarządzania ludźmi. Jest różnica między „królem”, który zawsze był, jest i będzie (na tronie), a liderem, za którym podążają ludzie.

20.Wolontariat i udział w zajęciach typu drama pomaga rozwijać inteligencję interpersonalną.


Na postawie:abc.zdrowie, „Inteligencja społeczna”, Daniel Goleman, thoughtcatalog