Go to content

Tak wygląda szkoła przyszłości. Top trendy w nauce od lidera rynku edukacji

Technologia wspierająca edukację, nauka zawodów przyszłości, grywalizacja, indywidualne podejście do ucznia. To najważniejsze trendy definiujące nowoczesną szkołę. W jaki sposób przygotować pokolenia Z i Alfa, by były gotowe na wyzwania stawiane już za kilka lat? O tym odpowiadają eksperci Tutore Poland – polskiego lidera edukacyjnego w kanale stacjonarnym i cyfrowym.

Według raportu „Future of skills. Employment in 2030” w przyszłości ważne będą przede wszystkim umiejętności społeczne, systemowe i poznawcze. Pracodawcy będą oczekiwać wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych, zdolności szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków, efektywnego uczenia się i podążania za ciągle rozwijającą się technologią. Dlaczego? Ponieważ świat ze względu na przemiany ekonomiczne, technologiczne czy klimatyczne bardzo przyśpieszył.

Podobne wnioski można znaleźć w raporcie sporządzonym przez Platformę Przemysłu Przyszłości. Przedstawiciele kadr zarządzających i kierowników przedsiębiorstw przemysłowych wskazują, że kluczowe będą umiejętności analityczne związane z wykorzystaniem nowych technologii, biegłość w obsłudze nowych mediów czy umiejętność współpracy w zespołach wielokulturowych. Jak przygotować nowe pokolenie do zmieniającego się rynku pracy?

Kształcenie w oparciu o technologię

By móc efektywnie przygotowywać uczniów do zmieniającego się świata, edukację należy oprzeć nie tylko na pracy z „żywym” nauczycielem, ale także na możliwościach, które daje technologia.

– Technologia jeszcze bardzo długo nie zastąpi człowieka w nauczaniu, natomiast już teraz dzięki niej kształcenie jest bardziej dostępne i efektywne. Nowoczesne platformy edukacyjne wykorzystują takie technologie jak sztuczna inteligencja, by służyły zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi. AI pozwala na personalizację procesu nauczania, wybór odpowiedniego nauczyciela, wspiera w nauce o dowolnej porze dnia i analizuje postęp ucznia na podstawie ogromnej ilości danych, które w tradycyjnym nauczaniu nie są dostępne. Modele machine learning pozwalają na takie dostosowanie testów, quizów oraz treści, by były dla ucznia wyzwaniem o optymalnym stopniu trudności – mówi Radosław Korczyński, wiceprezes Tutore Poland.

Technologia sprawia także, że nauka może być w większym stopniu przyjemnością. Obecnie zajęcia mogą być rozbudowane o interaktywne elementy grywalizacji. Wykorzystanie środowiska gier oraz zdrowe współzawodnictwo przedłuża doświadczenie edukacyjne, a także pozwala rozwijać kompetencje samodzielnie, w atrakcyjny i stymulujący sposób.

Przygotowanie do nowych wyzwań

Istotą kształcenia przyszłości jest także przygotowanie oferty, dzięki której uczniowie będą gotowi na stawiane im wyzwania. Z tego względu ważne jest, by lekcje były dopasowane do zmieniających się trendów i zmieniającego się świata.

– Zajęcia, na które warto stawiać, to przede wszystkim te związane z technologią – np. grafika komputerowa czy programowanie. Uczą się ich już najmłodsi, dzięki wykorzystaniu środowiska przyjaznego dzieciom. I tak kodowanie może rozpoczynać się w atrakcyjnym Minecraftcie, które następnie ewoluuje w poważniejsze zajęcia – tworzenie gier 2D w Godot Engine. Podobnie zajęcia graficzne powinny być projektowane tak, by początkowo bazować na przystępnych programach i wraz z postępem nauki przenosić się do zaawansowanych środowisk. Proces kształcenia powinien być ciągły – dziecko rozpoczyna naukę w Akademii Młodego Grafika, by później móc wybrać specjalizację, w której chce się rozwijać – marketingowca, Web Designera bądź architekta 3D. Ważne, by samo mogło wybrać interesującą ścieżkę – wyjaśnia Julia Kuberska, Head of Education Tutore Poland.

Odpowiednie podejście

Nawet w dużych grupach zajęciowych należy stawiać na indywidualne podejście do uczniów. Dzieci, które są traktowane jako jednostki, mają poczucie bezpieczeństwa, czują się docenione i tym samym są bardziej skłonne do nauki. Z tego względu warto jak najbardziej dostosować formę przekazu do preferencji uczniów.

– Należy wspierać rozmaite style kształcenia. W trakcie zajęć dobrze postawić na różnorodność – uczyć np. za pomocą zmysłów, treści audio i video, form pisemnych i wizualnych. Zróżnicowana lekcja ułatwia przyswojenie wiedzy, nie pozwala na nudę i stagnację, które ograniczają zaangażowanie grupy. Ważne, by uczniowie mogli dochodzić do rozwiązania zadania własnymi ścieżkami, niekoniecznie mieszczącymi się w kluczu – tłumaczy Julia Kuberska.

Zawody przyszłości

Według raportu z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości okazuje się, że najbardziej pożądanymi zawodami będą te skupione na technologii i umiejętności analitycznego myślenia. Bardzo potrzebne dla funkcjonowania przedsiębiorstw okażą się takie profesje jak specjalista ds. automatyzacji procesów, specjalista ds. rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości czy data scientist. Z tego powodu warto kształcić dzieci w takich obszarach już od najmłodszych lat.

– Zawody przyszłości wymagają obycia z najnowszymi technologiami. Dlatego w procesie kształcenia warto wykorzystywać narzędzia wspierające takie kompetencje. Jednym z nich jest STEAM, czyli model nauczania, który premiuje takie umiejętności, jak matematyka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Odpowiednie połączenie wymienionych dziedzin pozwala na kształcenie i rozwijanie uczniów, by ci byli gotowi na wyzwania współczesnego i przyszłego świata – dodaje na zakończenie Julia Kuberska.