Lifestyle Macierzyństwo

Kochasz letnią pogodę? Świetnie, gdziekolwiek się wybierasz zabierz ze sobą koc piknikowy Central Park

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
24 maja 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Lubicie aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu? Gdziekolwiek się wybieracie – na spacer, plażę, plac zabaw, czy do parku – koniecznie zabierzcie ze sobą Central Park SKIP HOP – multifunkcjonalny koc piknikowy z wbudowaną torbą-lodówką!

Central Park SKIP HOP to wyjątkowy i niezwykle praktyczny zestaw outdoor’owy. Przestronny koc piknikowy, doskonale izoluje podłoże przed chłodem i wilgocią, a po złożeniu zamienia się w wygodną do przenoszenia torbę lub plecak. Specjalna, zapinana na zamek boczna kieszonka jest wypełniona termoizolacyjnym materiałem, który sprawia że można jej używać jak torbę-lodówkę. Dzięki sprytnemu suwakowi – kieszonkę można odczepić od koca – przemieniając ją w podręczną torebkę.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Potrzebujecie dużo przestrzeni do zabawy i relaksu? A może chcielibyście zabezpieczyć tylko fragment podłoża przed zimnem? Koc – w zależności od Waszych potrzeb – można dowolnie składać. A poza tym… Central Park SKIP HOP będzie Wam służył cały rok! Wiosną na pikniku, latem na piaszczystej plaży, jesienią podczas górskich wędrówek, i zimą na saneczkowym kuligu.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Dlaczego jest taki fajny? To proste! 

 • Fot. Materiały prasowe

  Fot. Materiały prasowe

  To multifunkcjonalny i niezwykle praktyczny koc piknikowy

 • Doskonale izoluje podłoże przed chłodem i wilgocią – można z niego korzystać o każdej porze roku
 • Wyposażony jest w specjalną kieszonkę, o właściwościach „torby-lodówki”
 • Dzięki suwakowi – kieszonkę można odczepić – przemieniając ją w podręczną torebkę
 • Zestaw wykonany jest z materiału, który łatwo utrzymać w czystości – można go czyścić ściereczką jak i wyprać w pralce
 • Nie zawiera BPA, ftalanów i PCV
 • Złożony – można nosić na dwa sposoby – na ramieniu jak torbę lub na plecach jak plecak
 • Po rozłożeniu mierzy 150×150 cm, po złożeniu 38x38cm

Artykuł powstał we współpracy z Skip Wish


Lifestyle Macierzyństwo

Regulamin konkursu „Rosnę, bawię się i kocham to!”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
25 maja 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Rosnę, bawię się i kocham to!”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Rosnę, bawię się i kocham to!”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs„Rosnę, bawię się i kocham to!”zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 25.05.2016 do 07.06.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Skip Wish – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe: Pokażcie nam jak wasze dzieci korzystają z pięknej pogody i spędzają aktywnie czas na dworze. Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Rosnę, bawię się i kocham to!”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 17.06.2016 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Skip Wish.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  5 x  zestaw składający się z koca piknikowego Skip Hop z torbą termiczną
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle Macierzyństwo

W obliczu śmierci smakuje inaczej… 20 wyjątkowych fotografii prawdziwej miłości z wojną w tle

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
24 maja 2016
Fot. Wikimedia / CC0 / Alfreda Eisenstaedta

Alicja Majewska śpiewała:

(…)Wyszły kobiety na morski piach, stanęły nad wielką wodą,
stare, młode, całe we łzach…
I z wiatrem leciały od lądu, bezradne i mokre od łez,
spojrzenia aż po horyzontu jasny kres… (…)
(…) bo męska rzecz, być daleko, a kobieca wiernie czekać (…)

i chyba nic tych słów nie oddaje lepiej, mocniej, z większym dreszczem na plecach niż tych 20 historycznych fotografii. Bo kochać we Francji w 1945 roku albo przed podróżą do Korei, znaczy więcej. Dziś nikt już tak nie całuje…

1. 1950 rok (Wojna w Korei)

View post on imgur.com

2. 1945 rok (II wojna światowa)

 

 

3. 1963 rok (pożegnanie Egipt)

 

View post on imgur.com

4. 1940 rok (Anglia, II wojna światowa)

5. 1939 rok (Anglia, II wojna światowa)

6. 1940 rok (Anglia, II wojna światowa)

7. 1939 rok (Anglia, II wojna światowa)

8. 1939 rok (II wojna światowa)

9.  (II wojna światowa)

10.  (II wojna światowa)

11.  (II wojna światowa)

12.  (II wojna światowa)

13.

14.

15.

16.

View post on imgur.com

17.

18.

19.

20. Najsłynniejszy pocałunek świata, który doczekał się pomnika! Walentynki na Time Square – zdjęcie autorstwa Alfreda Eisenstaedta

Legendary_kiss_V–J_day_in_Times_Square_Alfred_Eisenstaedt

 


Źródła: Getty Images; Wikimedia, Boredpanda


Zobacz także

„Moja dupa, moja sprawa, skoro ja mogę nadal spać spokojnie i zwyczajnie patrzeć na siebie w lustrze, to w czym problem?”

Dlaczego nigdy nie powinniśmy pić kawy na pusty żołądek?

Dzień Matki, kiedy nie ma już mamy…