Lifestyle

ZIELONA REWOLUCJA

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
14 grudnia 2019
 

Świadomość i edukacja ekologiczna to zobowiązanie, które powinien podjąć każdy z nas. Współczesne daleko posunięte zmiany klimatyczne nie dają nam już czasu na plany i budowanie strategii, lecz wymuszają konkretne działania. W ten proces zaangażowani powinni być wszyscy – poczynając o polityki klimatycznej poszczególnych państwa, po zobowiązania środowiskowe firm oraz indywidualne zaangażowanie jednostek.

14 grudnia w Gazecie Wyborczej ukazała się najnowsza edukacyjna publikacja pt. „Zielona Rewolucja”, stworzona przez Medical Media Solutions przy udziale patronów medialnych, w tym portalu ekologia.pl i merytorycznym wsparciu wielu ekspertów. Została ona oparta o dwa główne filary merytoryczne:

Środowisko nasza wspólna sprawa

– Poszerzajmy zatem swą eko-wiedzę i działajmy dla planety – pamiętając, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku! – pisze w publikacji Bartłomiej Kozek z Centrum UNEP/GRID- Warszawa. Jednak temat naszej indywidualnej odpowiedzialności wspiera też wiele innych merytorycznych głosów: Kasia Wągrowska (blog ograniczamsie.com) oraz Julia Wizowska (nanowosmieci.pl) stworzyły świąteczny eko-przewodnik. Dodatkowo Mariusz Kałamaga, polski artysta kabaretowy, prezenter radiowy i telewizyjny – inspiruje swoją postawą i wiedzą. Godny uwagi jest również materiał Piotra Krupy (Prezes KRUK S.A.), który przygląda się naszemu długowi wobec Ziemi.

Odpowiedzialność biznesowa

Bez wątpienia wzrasta świadomość biznesu w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne. (…) Biznes musi mieć więc własną odpowiedź na wyzwania społeczne i środowiskowe. – komentuje w artykule wprowadzającym Agnieszka Siarkiewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Idąc dalej za tym ważnym komentarzem dotyczącym przejrzystości i współpracy, w publikacji przytoczone zostają przykłady partnerów biznesowych, którzy podjęli aktywne działania związane ze środowiskową odpowiedzialnością biznesową. Przeanalizowane są m.in. działania firmy Henkel. W artykule wypunktowany zostaje zakres podjętych przez nią zobowiązań i oceniona postawa wobec wyzwania jakim jest problematyka plastiku. Projekt jest również odpowiedzią na pytania kierowanie do producentów np. na temat znaku Fairtrade – co kryje się za jego ideą i dlaczego jest tak ważny dla konsumentów. Poza tym zauważony zostaje fakt, że firmy, które dbają o środowisko nie mogą zapominać też o odpowiedzialnym zarządzaniu ekspozytorami produktów w sieci sprzedaży, w tym miejscu uzupełnieniem ich ekologicznych działań jest m.in. certyfikat „ekoPOSytywni”. W publikacji umieszczona została też rozmowa z Reinhardem Schneiderem, właścicielem firmy Werner & Mertz. Wnikliwie pytany jest on o zagadnienia innowacyjnego recyklingu oraz stanowisko firmy wobec tematu mikroplastiku.

W publikacji znajdziecie wiele inspiracji i ciekawych materiałów na temat wyzwań, jakie stawia przed nami wszystkimi potrzeba zielonej rewolucji.

Publikacja dostępna również online: http://medicalms.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zielona-Rewolucja.pdf


Wydawnictwo Medical Media Solutions powstało w celu edukacji czytelników. Specjalizujemy się w tworzeniu kampanii prasowo – internetowych z obszaru ekologii i medycyny. Na co dzień prowadzimy współpracę z najwybitniejszymi autorytetami danej dziedziny, stowarzyszeniami, ekspertami, dziennikarzami i klientami, aby stworzyć edukacyjny i inspirujący materiał w przystępnym i zachęcającym formacie.

 


Lifestyle

Wsparcie w walce z rakiem

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
23 września 2019

21 września w Gazecie Wyborczej ukazał się onkologiczny tytuł „POKONAĆ RAKA – pacjent w centrum uwagi”. To już 11. edycja edukacyjnej publikacji skierowanej do pacjentów i ich rodzin, od lat przygotowywana przez wydawnictwo Medical Media Solutions pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiej Unii Onkologii.

Projekt zgromadził głosy merytoryczne ekspertów, autoryty polskiej onkologii, którzy prowadzą edukację począwszy od punktowania roli profilaktyki, świadomości pacjenta, dostępie do badań diagnostycznych, aż po szybkie włączenie do skutecznych terapii. Apelują również o potrzebę zmian w polskich programach lekowych, dostrzegając pozytywne aspekty postępu medycyny i kompleksowej opieki nad chorymi.

POLSKA ONKOLOGIA – GDZIE JESTEŚMY?

Dr Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii charakteryzują zmiany systemu leczenia jakie już nastąpiły, pochylają się nad największymi wyzwaniami i w myśl hasło wykreowanego przez WHO na lata 2016-2018 – „We Can, I Can”, tłumaczą, że „We Can” – odnosi się do decydentów z apelem o konsekwentne prowadzenie i właściwe finansowanie strategicznych wieloletnich programów walki z rakiem. ,,I can”- odnosi się do każdego człowieka z apelem o zmianę stylu życia zgodnie z zaleceniami zawartymi w Kodeksie Walki z Rakiem.

RAK NERKI

To temat specjalny numeru. Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia, w maju 2018 roku pojawiły się szanse stosowania u polskich pacjentów z rakiem nerki leków nowej generacji. Jednak terapia tego nowotworu stale się rozwija i już na początku bieżącego roku standardy leczenia system

owego na całym świecie uległy zasadniczym zmianom, które polegają, przede wszystkim, na wprowadzeniu leków immunologicznie kompetentnych, ale także nowych leków z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych już w pierwszej linii leczenia. Prof. Maciej Krzakowski, prof. Piotr Wysocki, dr Piotr Tomczak, pacjent Marcin Włodarczyk – to eksperci, którzy zgodzili się przyjrzeć szeroko tej problematyce, artykuł odpowiada na wszystkie pytania związane z leczeniem tego nowotworu.

RAK JAJNIKA

Niestety to choroba, która nie ma określonej symptomatologii, a jej objawy są dosyć niespecyficzne i pojawiają się bardzo późno, kiedy zazwyczaj nowotwór jest już w zaawansowanym stadium. Sytuacja ta wymusza więc potrzebę ciągłego postępu i doskonalenia procesu leczenia tego nowotworu. Jakie mamy nanowsze medyczne doniesienia w temacie leczenia raka jajnika? Polecamy wywiad z prof. Pawłem Blecharzem i dr Radosławem Mądrym.

ZAANGAŻOWANIE I WSPARCIE W CHOROBIE

Diagnoza „nowotwór złośliwy” budzi strach i może paraliżować. Skuteczna walka z chorobą nowotworową to nie tylko zabieg operacyjny, naświetlania czy chemioterapia. Wyniki badań naukowych potwierdzają, że na sukces terapii onkologicznej wpływa pozytywnie również aktywna postawa pacjenta. Współuczestniczenie w procesie leczenia, odpowiednia dieta, wsparcie psychoonkologiczne, opieka rodziny czy specjalistyczna rehabilitacja to ważne elementy wspomagające zdrowienie. Przewodnik po tych tematach stworzył dla pacjentów Jarosław Gośliński.

RAK PROSTATY

Czy wiecie, że nowotwór ten każdego roku rozpoznaje się u 15 000 mężczyzn, z których około 5 000 umiera. Największy czynnik ryzyka stanowi wiek – ponad 75% zachorowań przypada na grupę osób po 65. roku życia. Temat raka prostaty wciąż stanowi tabu, choć wraz ze wzrostem średniej długości życia Polaków, wrasta też zachorowalność na ten nowotwór. W ostatnich 30 latach – siedmiokrotnie. Jeśli szukacie odpowiedzi na temat leczenia radiologicznego tego nowowtworu to zapraszamy Was do wywiadu z dr Hubertem Urbańczykiem.

NOWOTWÓR W CIĄŻY

Temat niezwykle trudny, bo przecież ciąża powinna być radosnym czasem w życiu każdej kobiety, dodatkowo ważne by była ona chroniona – w społecznym, ale też biologicznym tego słowa znaczeniu. Niestety około 1 na 1000 kobiet w ciąży zachoruje na raka. Warto przy tym zaznaczyć, że za nowotwór w ciąży uważa się również chorobę rozpoczętą do roku po ciąży – gdyż wiemy, że musiała się ona rozwijać już w jej trakcie. Koniecznie zajrzyjcie do artykułu Nicole Sochacki-Wójcickiej.

Publikacja dostępna jest już online:  https://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2019/09/Pokona-Raka_wrzesien2019.pdf