Go to content

Wzruszające, przywracające wiarę w drugiego człowieka, piękne… Obejrzyjcie filmik, który przypomina nam o tym, co najważniejsze

Fot. Facebook/Most Viral Web

Uczmy wrażliwości nasze dzieci, ale też uczmy się wrażliwości od naszych dzieci. Świat, w którym żyją tacy dorośli nie może być zły. Świat, w którym dzieci myślą o sobie z empatią, jest pełen nadziei na lepsze jutro.