Go to content

Ważna jest dla mnie więź z innymi kobietami

Fot. Twoja Sesja / iStock

Magda Jastrzębowska po swoim wykładzie na temat psychodietetyki rozmawiała z nami o realizacji siebie w kontekście innych osób. Dla niej do szczęścia potrzebna jest przestrzeń dla siebie, przestrzeń, która daje równowagę między tym co najważniejsze – czyli rodziną i najbliższymi a potrzebą realizowania swoich planów. – Cały czas tej równowagi się uczę – mówiła Magda.