Lifestyle

Konkurs „Najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
20 lutego 2017
Fot. iStock
 

Jak lubicie spędzać wspólny czas? Ten zarezerwowany tylko dla najbliższych, ten w którym nic innego się nie liczy, telefon ląduje w szufladzie, nie ma spotkań, biegu na czas? Tego samego, w którym obowiązki mają moc zmieniania się w przyjemności? „Muszę ugotować obiad” zamienia się we wspólne i czułe mieszanie w garnkach, pęd po zakupy przeistacza się w nieplanowany spacer i liczenie śladów na śniegu, a „włączę ci bajkę” staje się wspólnym, ciut leniwym czytaniem ulubionych baśni pod kocem.

A jakie są wasze najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile? Opowiedz nam o tym i wygraj bilet na jeszcze więcej wspólnych domowych wieczorów ze swoimi dziećmi – wspaniałe i wciągające książki od Wydawnictwa Wilga.

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu: „Napisz nam o waszych najpiękniejszych, wspólnie spędzonych chwilach. Może jest to właśnie wieczorne czytanie, kiedy całą rodziną siadacie na łóżku lub kanapie i zapominacie o pędzącym świecie?”.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„Napisz nam o waszych najpiękniejszych, wspólnie spędzonych chwilach. Może jest to właśnie wieczorne czytanie, kiedy całą rodziną siadacie na łóżku lub kanapie i zapominacie o pędzącym świecie?”.

Nagrody:

2 x zestaw książek Kumplobook  (składający się z: Kumplobook. Książka dla prawdziwych przyjaciół;  Kumplobook. Dogrywka )

2 x zestaw książek z seria Strażnicy (składający się z: Tom 1: Strażnicy. Szkatułka i ważka; Tom 2: Harfa i winorośl kruków  )

2 x książka Klucz Blackthorna

Kumplobook

Kumplobook kumplobook_2_dogrywka
Kumplobook. Książka dla prawdziwych przyjaciół

autorka: Joanna Gorzelińska,
ilustracje: Dennis Wojda

Kumplobook. Dogrywka
.
autorka: Joanna Gorzelińska,
ilustracje: Krzysztof Kiełbasiński

Książki dla dzieci, które potrafią świetnie się bawić bez komputera i telefonu.

To książki dla dwójki przyjaciół – do wspólnej zabawy i wspólnego spędzania czasu. Można w nich rysować, przejść przez labirynty, rozwiązać kumplotest, znaleźć różnice, zagrać w gry. Każde zadanie trzeba wykonać ze swoim kumplem.

To książki, które łączą!

Wyobraź sobie życie bez komórki, tylko przez chwilę, przez jedną godzinę, zapominasz, że ją masz. Przez 60 minut nie scrollujesz, tylko się na serio kumplujesz! Tylko ty i twój kumpel. Realny, nie wirtualny.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Klucz Blackthorna

Kevin Sands

Klucz Blackthorna

Zagadkowe kody, potężne mikstury, nieoczekiwane zwroty akcji i tajemnicza zbrodnia. A wszystko na tle XVII-wiecznego Londynu…

Londyn, 1665 rok. Bystry i pojętny Christopher Rowe jest uczniem w aptece mistrza i życiowego przewodnika Benedicta Blackthorna, który uratował go przed smutnym losem sieroty.

W czasie wolnym od nauki tworzenia tajemniczych mikstur, czytania opasłych ksiąg i rozwiązywania łamigłówek, chłopak najchętniej spędza każdą minutę ze swoim przyjacielem Tomem.

Idyllę przerywa nagle seria mrożących krew w żyłach morderstw londyńskich aptekarzy. Christopher musi znaleźć rozwiązanie zagadki zanim… sam stanie się ofiarą. Czy uda mu się zrobić użytek ze swoich talentów oraz zdobytej wiedzy i uchronić cały świat przed nadciągającym niebezpieczeństwem?

Seria Strażnicy

Ted Sanders

Strażnicy_SzkatulkaiWazka SandersStraznicyHarfaWinorośl
Tom 1: Strażnicy. Szkatułka i ważka Tom 2: Harfa i winorośl kruków

Opowieść o świecie Strażników, w którym magia ma naukowe uzasadnienie. Zaskakujące połączenie fantasy i science fiction, w którym przygoda i zaskakujące zwroty akcji czają się na każdym kroku!

Horacy F. Andrews i jego przyjaciółka Chloe są Strażnikami magicznych przedmiotów, które mają niezwykłą moc. Ich świat pełen jest niespodziewanych wydarzeń i niebezpiecznych przygód. Tym razem nie będą sami. Kiedy dołączy do nich nowa Strażniczka, będą musieli dowiedzieć się, kim naprawdę jest i po czyjej stoi stronie.

Horacy F. Andrews wie, że nic nie jest niemożliwe. Odkąd on i jego przyjaciółka Chloe odkryli, że są Strażnikami – chroniącymi magiczne przedmioty zwane Tan’ji – potrafią dokonywać niewiarygodnych rzeczy. Horacy potrafi zaglądać w przyszłość a Chloe przechodzić przez ściany. Przybywa do nich nowa Strażniczka April, której magiczne Tan’ji jest uszkodzone i nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze zadziała. Na dodatek dziewczyna znajduje się w niebezpieczeństwie, ścigają ją złowrodzy łowcy. Czy uda jej się bezpiecznie dotrzeć do schronienia Strażników, czy raczej… wpadnie w śmiertelną pułapkę?

Konkurs trwa  od 20.02.2017 do 06.03.2017. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 14.03.2017 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.


Lifestyle

Regulamin konkursu „Najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile”

Redakcja
Redakcja
20 lutego 2017
Fot. iStock
 

Regulamin konkursu „Najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE Najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Najpiękniejsze, wspólnie spędzone chwile” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Oh!me, Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie  od 20.02.2017 do 06.03.2017. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 14.03.2017 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Grupa Wydawnicza Foksal – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS wykonaj zadanie konkursowe: Napisz nam o waszych najpiękniejszych, wspólnie spędzonych chwilach. Może to właśnie wieczorne czytanie, kiedy całą rodziną siadacie na łóżku lub kanapie i zapominacie o całym pędzącym świecie?”
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 6 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 14.03.2017 roku na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Grupa Wydawnicza Foksal.
 2. Laureatami Konkursu zostanie 6 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.

  2 x zestaw książek Kumplobook  (składający się z: Kumplobook. Książka dla prawdziwych przyjaciół;  Kumplobook. Dogrywka )

  2 x zestaw książek z seria Strażnicy (składający się z: Tom 1: Strażnicy. Szkatułka i ważka; Tom 2: Harfa i winorośl kruków  )

  2 x książka Klucz Blackthorna

 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub kurierską w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Uwaga! Baba za kierownicą… na taksówce, w autobusie i za kółkiem TIR-a. Panowie, przyzwyczajajcie się

Anika Zadylak
Anika Zadylak
20 lutego 2017
Fot. iStock / kali9

Śmieją się, gdy słyszą hasło: – Uwaga! Baba za kierownicą! Nie zgadzają też ze stereotypem głupiej blondynki za kółkiem, nawet gdy jest brunetką. Przytakują, że faktycznie, jeśli jest chwila w korku na to, żeby poprawić oko czy machnąć usta, to czemu nie. Nie mówią, że są lepsze czy gorsze, bo uważają, że dobry kierowca, to ten rozważny, ale też pewny siebie. Bo na trasie liczy się refleks, umiejętność szybkiej analizy i cierpliwość, jakiej żadnej z nich nie brakuje. Są kobietami kierowcami, tymi, które robią to zawodowo. I tymi ” zwykłymi”, które po prostu lubią i potrafią jeździć. Wypadki? Zdarzają się nawet najlepszym. Nie tylko tym, którzy do auta wsiadają w spódnicy.

Ewa, na taksówce od czterech lat

– Nie chcieli mnie do korporacji, nie ze względu na to, że słaba płeć, a na taksie, wiadomo, różnie bywa. Zresztą kobiety rzadko jeżdżą na nocnych zmianach. Jak mnie pierwszy raz szef zobaczył, to się pytał, czy to prima aprilis. Bo jak to, dziewczyna taka niepozorna i w ogóle, żeby się  za kółko pchała. Czasem, mam wrażenie, że prowadzenie samochodu to taki hermetyczny świat, do którego faceci niechętnie nas wpuszczają. Zasłaniają się tymi legendami, że nie rozróżniamy biegów, ani kolorów na światłach. Kiedy zaczęłam jeździć, ciągle patrzyli mi na ręce, jedyna wtedy byłam, w stadzie męskiej części załogi. Ostrożni i nieufni przekonali się z czasem, że warto mi dać szansę. Że popełniam błędy, jak każdy, że się nie wymądrzam, tylko pytam. Po roku pracy mój przełożony zatrudnił kolejne trzy dziewczyny. Bywa różnie, czasem nerwowo, a czasem wręcz zabawnie. Bo koledzy trochę są o nas zazdrośni, troszczą się i nie pozwalają, żeby nas ktoś obrażał. Jeden mi się przyznał, że stukał się w głowę, gdy mnie pierwszy raz zobaczył i,  że laska za kierownicą kojarzyła mu się tylko z kłopotami i niewiedzą. Pomylił się bardzo i cieszy go to. Dziś już nie twierdzi, że kobieta to żart, a nie kierowca.

Monika, od ponad roku jest miłą panią, kierującą autobusem linii nr 28

– Chyba największy problem ze mną mieli sami pasażerowie. Czasem miło, bo zagadywali, wypytywali, dziwili się, ale sympatycznie. Słyszałam, że szacunek, bo to nie łatwo, prowadzić taki kolos. A to prawda, inaczej osobowe inaczej autokar, bo wcześniej też wycieczki woziłam. Dlaczego akurat taki zawód? A dlaczego nie? Nigdy nie myślałam o tym pod względem podziału jakiegokolwiek, że są zawody bardziej dla kobiet i tylko dla mężczyzn. Tak jak oni potrafią być świetnymi niańkami, pielęgniarzami czy kucharzami, tak my kierowcami. Oczywiście, choć to trudne, przyznaję, że sama, spotykam na drodze panie rodem z dowcipów. Nie raz niestety zdarzało mi się głośno taką jazdę skomentować. Bo lusterka nie są tylko do poprawiania włosów. Ba! Od tego są na samym końcu. Ale też nie dajmy się zwariować, że jak niektóre z nas faktycznie za kierownicę siadać nie powinny, to od razu fama idzie po wszystkich. W mojej robocie wiadomo, odpowiedzialność ogromna, przewożę dziennie wielu ludzi. Kobiety, dzieci, młodzież, jak to w autobusach. Ale kiedy kończę zmianę i przesiadam się do swojej osobówki, nadal kieruje mną, przede wszystkim, zdrowy rozsądek. Na drodze, nikt nigdy nie powinien o tym, zapominać. Bez względu na płeć.

Karina, jest kierowcą TIR-a. Za kółkiem już od 11 lat, nie tylko zawodowo

– Gdy mnie pytają, gdzie pracuję i mówię prawdę, że jeżdżę na tirze, to czasem chamsko słyszę : „tirówka?”. Rura im mięknie, gdy mnie widzą w kabinie ogromnego samochodu z kilkutonowym załadunkiem. I szczęki opadają, gdy bez mrugnięcia okiem zmieniam koło, czy naprawiam co drobniejsze rzeczy. Nie, żeby się popisać, bo po co i przed kim? W dzieciństwie przeżyłam dość poważny wypadek, wpadł na nas nietrzeźwy kierowca. Ani mi ani ojcu, nic się nie stało, ale pamiętam to do dziś. I traktuję jako ostrzeżenie, taki talizman, który podświadomie każe mi ściągnąć nogę z gazu. Prawko zdawałam dwa razy, wcale nie było tak łatwo.  Nie mam jakiś cudownych genów, bo w domu, nikt zawodowo nie jeździł nigdy. Imponowała mi koleżanka, która jest kurierem, choć się utarło, że to faceci raczej prowadzą dostawcze. Chwilę pracowałam w hotelu, woziłam gości. Jednak, gdy widziałam dużą kabinę, solidny kawał auta, tęskniłam za czymś. Poszłam na kolejny kurs, potem kolejny i zrobiłam większość możliwych kategorii. A potem bardzo długo siedziałam bez pracy, bo nigdzie mnie nie chcieli. W niektórych firmach słyszałam wprost, że szukają kierowców, a ja nim według nich nie byłam. Pomógł mi wujek kumpla, kilkanaście ładnych lat w branży. Poręczył za mnie, choć powiedział mi potem, że się obawiał. Myślał, że spękam, będę dzwonić zapłakana z trasy, że nie dam rady. Na szczęście nie dałam się, choć bywały ciężkie momenty i zwątpienia. Z prywatnych pobudek, bo faceci się mnie trochę bali. Podjeżdżasz na randkę ogromną ciężarówką i koleś głupieje. Myśli, że jestem wulgarna, bez seksapilu, nie potrafię być kokietką, tylko twardym babo chłopem. Mój obecny facet też tak sądził. Dziś, nie odstępuje mnie na krok i jest dumny, że jego dziewczyna ma takie poważanie u innych kierowców.

Magda – matka, żona, kucharka i praczka. Pracuje w sklepie, prowadzić auto zwyczajnie lubi

Jeżdżę ot tak dawna, że nawet nie pamiętam już ile to lat. Nie tylko autem, ale też sporym motocyklem.  Jasne, że bywam jak ta kobietka. Loki poprawię, rzęsę pociągnę i nos przypudruję, bo niby czemu nie? Stoję w korku, to przelew za rachunek zdążę zrobić i przedszkole córce opłacić. I pana z samochodu obok poderwać, ot tak, żeby się uśmiechnąć i zrobić komuś miły dzień. Myślę, że jak na 6 lat jazdy jedna mała kolizja, a w zasadzie, zarysowanie to niezły bilans. Zdarza mi się przyspieszyć, jak sama jestem i widzę, że mogę depnąć więcej. Taka kontrolowana adrenalina, bo bezpieczeństwo najważniejsze. Sama miałam mieszane uczucia, gdy odebrałam prawko, bo tak trochę się wmawia wszystkim, że kobieta to gorszy kierowca. Pewnie, że bywamy tak irytujące, że w ubiegłym tygodniu, choć jestem stateczną matką i żoną, chciałam takiej jednej, przyłożyć. Za kompletny brak wyobraźni, czyli pisanie SMS- ów podczas jazdy. Przecież nie chodzi tylko o nią i jej samochód, komuś może się coś stać i to przypadkowemu. Prowadzenie to wysiłek, trzeba być zawsze uważnym i przygotowanym, bo droga zaskakuje, czasem aż przerażająco. Ale nie uważam się za mistrza kierownicy, wolę mieć w tej sprawie, głęboką pokorę. Już nie raz, bardzo mi się to opłaciło. Nie panikuję, gdy wpadnę w poślizg, myślę jak rasowy kierowca w spodniach ( śmiech ) oczywiście mrugając okiem. Ale koła zmienia mi mąż. Mam za długie paznokcie i delikatne dłonie – w końcu, jestem kobietą, prawda?

Kierowcy, bywają różni. Tak samo jak ludzkie charaktery i przyzwyczajenia. Przekonanie, że kobieta to zły kierowca, jest tak samo prawdziwe, jak to, że to faceci się na to miejsce bardziej nadają. Jesteśmy od nich inne, co nie oznacza, że choć trochę gorsze. Dotyczy to każdej dziedziny, nie tylko tej odpalanej kluczykiem i pachnącej paliwem. I działa sprawiedliwie w obie strony.


Zobacz także

Magiczna trzynastka. Książki na weekend. Odłącz się i czytaj!

Obóz kitesurfingowy dla mojego dziecka?

Co zrobić, żeby poranek był przyjemny? Wprowadź tych kilka prostych czynności