Go to content

5 nawyków, które pozwalają ludziom inteligentnym emocjonalnie przystosować się do wszystkiego

Fot. iStock/Eva-Katalin

W życiu nie chodzi wyłącznie o to, by jakoś przetrwać, ale by żyć aktywnie i mieć z tego satysfakcję. Niezależnie, czy mówimy o rodzinie, życiu towarzyskim czy pracy, każdy chce być szczęśliwy i spełniony. Nie każdy jednak z tą samą lekkością podejmuje się nowych zadań. Najlepsi podołają wyzwaniu, a reszta albo stara się próbować do skutku, albo zrezygnuje. 

Umiejętność adaptacji do nowych wyzwań, elastyczności w stawianiu kolejnych kroków do przodu zdecydowanie ułatwia realizację planów. Największe możliwości mają osoby inteligentne emocjonalne, ponieważ robią rzeczy, które w każdej sytuacji się bronią i otwierają możliwości do działania.

5 nawyków, które pozwalają inteligentnym emocjonalnie ludziom przystosować się do wszystkiego

1. Nie zamykają się w strefie komfortu 

Odczuwanie dyskomfortu powoduje odruch ucieczki od tego, szukania miejsca bezpiecznego. Ludzie inteligentni emocjonalnie nie boją się wyzwań, nawet gdy zmuszają one do wyjścia ze swojej strefy bezpieczeństwa. Co więcej, nie „rozsiadają się” w strefie komfortu, gdy ją poczują. Wiedzą, że w wielu przypadkach ryzyko daje większe możliwości, niż tkwienie w jednym miejscu.

2. Rozumieją swoje negatywne emocje

Tłumienie i spychanie na margines świadomości pojawiających się emocji, to poważny błąd. Unikanie konfrontacji nie sprawi, że problemy znikają. Ludzie inteligentni emocjonalnie wiedzą, że ignorowane emocje tylko chwilowo cichną, by po czasie uderzyć z podwójną siłą. Zamiast tłumić przykre uczucia, przyjmują je jako naturalny element siebie i „rozbrajają” je. Nie ryzykują nawarstwiania problemów.

3. Zauważają różne perspektywy

Ludzie inteligentni emocjonalnie przystosowują się do zmian w sposób elastyczny, bo nie trzymają się jedynego, słusznego rozwiązania problemu. Są otwarci na to, co przynosi życie, podejmują nowe i nieznane jeszcze inicjatywy z otwartym umysłem i chęcią podjęcia ryzyka. Dzięki temu zawsze odnajdują właściwą dla siebie drogę.

4. Dostrzegają niewerbalne komunikaty

Umiejętność zauważenia i odczytania komunikatów niewerbalnych to cecha ludzi inteligentnych emocjonalnie. Zrozumienie mowy ciała innych, może pomóc skuteczniej odczytywać intencję i porozumiewać się zarówno w domu, na kanwie towarzyskiej, jak i w pracy.

5. Nie zniechęcają się

Porażka w wielu przypadkach podcina skrzydła i powoduje odrzucenie działania, w obawie przed kolejnym rozczarowaniem. I to jest błąd, bo zamiast zauważyć i mądrze ominąć na drugi raz przeszkodę, wiele osób nie robi z tym nic. Ludzie inteligentni emocjonalnie zauważają moment popełnienia błędu, poświęcają chwilę na analizę sytuacji i działają w sposób świadomy, osiągając cel.


źródło: www.fastcompany.com