Go to content

Osiem rodzajów miłości. Poznaj je, by lepiej zrozumieć swojego partnera

fot. sunemotion/iStock

Kiedy słyszę: „związki są trudne, myślę sobie, że to nie związki, ale my – ludzie jesteśmy trudni sami stwarzając sobie problemy. Z natury jesteśmy samolubni, chcemy zawsze wygrywać, by przekonać innych do tego, czego pragniemy. Niedawno przeczytałam, że kluczem do zdrowych relacji jest poznanie i zrozumienie różnych rodzajów miłości, bo każdy z nas daje inną i inną otrzymuje. Która jest tobie najbliższa?

Agape – bezwarunkowa miłość

Pierwszy rodzaj miłości to agape. Jest miłością altruistyczną, bezinteresowną bezwarunkową. Grecy uważali tę miłość za dość radykalną, być może dlatego, że tak niewielu ludzi jest na nią stać.

Niektórzy opisaliby agape jako rodzaj duchowej miłości. Na przykład chrześcijanie wierzą, że Jezus przejawiał ten rodzaj miłości dla wszystkich ludzi. Był bezinteresowny i poświęcił się, aby inni mogli pozbyć się swoich grzechów. Cierpiał za szczęście innych.

Eros – miłość seksualna

Eros nosi imię greckiego boga miłości i płodności, dlatego zazwyczaj kojarzy się z romantyczną, namiętną i fizyczną miłością. Jest wyrazem seksualnej pasji i pożądania.

Grecy raczej bali się tej miłości, ponieważ myśleli, że ludzie posiadając instynktowny impuls do prokreacji sprawią, że ta miłość będzie tak potężna, że ​​doprowadzi do utraty kontroli. Dzisiaj uważamy, że ten rodzaj miłości „płonie mocno i gorąco, ale szybko się wypala”.

Philia – kochająca miłość

Grecy określili ten rodzaj miłości jako „kochającą”. Innymi słowy, to ten rodzaj miłości, którą czujecie do swoich przyjaciół. Starożytni Grecy uważali, że ten rodzaj miłości jest lepszy niż eros (miłość seksualna), ponieważ reprezentuje miłość między ludźmi, którzy uważają się za równych sobie.

Podczas gdy wielu ludzi kojarzy słowo „miłość” z romansem, Platon twierdził, że przyciąganie fizyczne nie jest konieczne w przypadku miłości. Dlatego też istnieje wiele jej różnych rodzajów. Ten typ, w szczególności, często nazywany jest „platoniczną” miłością – miłością bez podtekstu seksualnego.

Filautia – miłość własna

Filautia to miłość własna. W naszym współczesnym społeczeństwie większość ludzi kojarzy miłość własną z byciem narcystycznym, samolubnym, skupionym na sobie. To jednak błędne myślenie.

Miłość własna nie jest w ogóle negatywna czy niezdrowa. Jest konieczna, by móc dawać i otrzymywać miłość od innych. Nie możemy dać komuś tego, czego nie mamy. A jeśli nie kochamy samych siebie, jak możemy prawdziwie kochać drugą osobę?

Storge – miłość rodzicielska

To ten rodzaj miłości, którą definiujemy miłość rodzicielską. Podobnie, jak w przypadku philia, nie ma tu znaczenia atrakcyjność fizyczna ani seksualna. Istnieje jednak silna więź, pokrewieństwo i znajomość między ludźmi.

Pragma – trwała miłość

Starożytni Grecy definiują pragmę jako „trwałą miłość”. Jest ona niemalże przeciwieństwem erosu (miłości seksualnej). Eros ma tendencję do szybkiego wypalenia z powodu swojej namiętności i intensywności, a pragma to miłość, która dojrzała i rozwijała się przez długi czas.

Pary, które są ze sobą przez wiele lat i nadal trzymają się za ręce, to doskonały przykład pragmy. Niestety tego rodzaju miłość jest dość rzadka – szczególnie w dzisiejszym społeczeństwie, bo brak nam cierpliwości, bo wydaje się nam, że trawa jest bardziej zielona po tej drugiej stronie…

Ludus – zabawna miłość

To uczucie, które jest nam znane we wczesnej fazie związku, zauroczenia. To motyle w twoim brzuchu, zawroty głowy, które pojawiają się, kiedy widzisz swoją miłość. Badania wykazują, że kiedy doświadczamy tego rodzaju miłości, nasz mózg działa tak, jakby był po dawce kokainy.

Mania – miłość obsesyjna

To niezbyt dobry rodzaj miłość, może doprowadzić nas do szaleństwa, zazdrości, a nawet gniewu. Wiele osób, które doświadczają tego rodzaju miłości, cierpi z powodu niskiej samooceny. Obawiają się utraty miłości, a strach zmusza ich do robienia rzeczy, które nie są tego warte. Jeśli nad nią nie zapanujemy, może stać się dla nas destrukcyjną siłą.

Znasz te rodzaje miłości? Która definiuje ciebie, a która wasz związek?


źródło: Lifehack