Go to content

Będziesz szczęśliwszy, jeśli poczujesz się… źle

Fot. istock/visualspace

Wielu z nas uważa akceptowanie naszych negatywnych emocji za coś szkodliwego czy bezproduktywnego, szczególnie dlatego, że przeszkadza nam to w osiągnięciu upragnionej motywacji. Tymczasem negatywne emocje mogą działać jak katalizatory i zwiększać poziom adrenaliny – na przykład nerwowość w obliczu „ostatecznego” terminu może pomóc nam ukończyć zadanie na czas. Często jednak nie potrafimy odpowiednio „używać” swoich emocji tak, by były one produktywne; zamiast tego wielu z nas gubi się w tej negatywności. Trudno zaakceptować emocje – zarówno pozytywne, jak i negatywne – i pozwolić im po prostu być.

Badania wykazały, że zdolność do akceptowania negatywnych uczuć może przynieść wiele korzyści. Ci, którzy akceptują wszystkie emocje bez osądzania, są mniej skłonni do przeżywania negatywnych uczuć , rzadziej próbują tłumić mentalne doświadczenia (tłumienie może wywołać reakcję wsteczną poprzez wzmacnianie tych doświadczeń) i mniej prawdopodobne, że doświadczą negatywnych „reakcji meta-emocjonalnych „, czyli takich jak poczucie zdenerwowania z powodu złego samopoczucia. Kiedy ludzie akceptują (a nie oceniają) swoje mentalne doświadczenia, te przebiegają raczej naturalnie – i stosunkowo krócej – niż kiedy je odrzucamy, wypieramy”.

Ostatnie badanie, prowadzone przez profesora psychologii asystenta Uniwersytetu w Toronto, Bretta Forda, badało związek między akceptacją negatywnego nastawienia a dobrym samopoczuciem. Naukowcy po raz pierwszy postanowili sprawdzić, czy akceptacja negatywnych zjawisk wpływa korzystnie na zdrowie psychiczne. Około 1000 osób badanych wypełniło ankiety dotyczące ich uważności, zadowolenia z życia, objawów depresji, objawów lęku i liczby stresujących wydarzeń, które przeżyły w ciągu swojego życia.

Ford i inni naukowcy stwierdzili, że ci, którzy akceptują swoje negatywne uczucia, są bardziej zdrowi psychicznie.  Czynnikiem najsilniej związanym z dobrostanem uczestników okazało się nie życie o niskim poziomie stresu – ale zdolność bezstronnego zaakceptowania trudności życiowych i własnych negatywnych uczuć.

Jeśli chcesz być szczęśliwy, pozwól sobie czuć się źle.


Na podstawie: thecut.com