Związek

8 rzeczy, które narcyz zawsze będzie robił w związku

Redakcja
Redakcja
1 maja 2022
narcyz
fot. Viktoria Korobova/iStock
 

Narcyz może stworzyć długotrwały związek, ale nie jest to typowe, ponieważ jest nie tylko agresywne, ale też ma tendencje do porzucania swoich partnerów. Dla większości osób, które mają nieszczęście związać się z narcyzem, to doświadczenie jest co najmniej bolesne. I choć każdy narcyz ma swoje sposoby, to jest kilka cech, które są dla nich wszystkich wspólne. Oto, co narcyz zawsze robi w związku. 

1. Wyznacza nieosiągalne standardy

Narcyzi utrzymują nieosiągalne standardy dla swojego partnera, oczekując co najmniej doskonałości. A ponieważ doskonałość nie jest możliwa do osiągnięcia, nie ma sposobu, aby ich partner osiągnął swój standard. Z kolei partner narcyza zawsze czuje się mniej niż wystarczająco dobry.

2. Znęca się emocjonalnie

Narcyzi mają tendencję do emocjonalnego znęcania się nad swoimi partnerami, poprzez manipulację, gaslighting, stonewalling i kilka innych taktyk.

3. Idealizuje i dewaluuje

Na początku narcyzi zbierają siły. Zaczynają swoje relacje od okresu bombardowania miłością, w którym przysięgną, że znaleźli bratnią duszę, idealnego partnera itp. Ponieważ jednak jest to maska, nie trwa długo, zanim ich prawdziwe ja wyjdzie na jaw i zaczną niszczyć swojego partnera. Ten cykl często się powtarza.

4. Brakuje mu empatii

Narcyzi nie posiadają empatii. Z tego powodu ich relacje są prawie zawsze jednostronne, co utrudnia komukolwiek pozostanie z nimi na długo. Ci, którzy to robią, często kończą z ogromnymi uszkodzeniami emocjonalnymi.

5. Zawsze szuka wyjścia

Narcyzi wierzą, że zasługują tylko na to, co najlepsze i nikt nigdy nie jest wystarczająco dobry. Bez względu na to, jak długo są z kimś, zawsze będą się zastanawiać, czy trawa jest bardziej zielona u sąsiada. W wielu przypadkach mają partnerów „zapasowych”, czekających na moment, w którym zdecydują się opuścić swojego partnera.

6. Próbuje zmienić swojego partnera

Nic i nikt nigdy nie jest wystarczająco dobry dla narcyza. W swoich związkach często próbują zmienić swojego partnera, nie dlatego, że chcą lepiej dla swojego niego, ale dlatego, że postrzegają go jako przedłużenie siebie, a nie osobną jednostkę.

7. Bawi się sercem partnera

Narcyzi będą bawić się ludźmi, nawet tymi, których twierdzą, że kochają. Tak naprawdę nikogo nie kochają, a na pewno nie w taki sposób, jak robi to normalna osoba. Jeśli mogą coś od kogoś dostać, zrobią wszystko, aby to zdobyć. Nawet jeśli wyrządzą krzywdę drugiej osobie.

8. Próbuje odizolować swojego partnera

Narcyzi często izolują swoich partnerów, ponieważ potrzebują ciągłego podziwu, uwagi i potwierdzenia.

 


Związek

Jesteś introwertyczką? Oto 8 strategii na ochronę swojej wrażliwości

Redakcja
Redakcja
1 maja 2022
fot. laflor/iStock
 

Trudno być bardzo wrażliwym introwertykiem, szczególnie w dzisiejszych czasach. Pierwszym krokiem do jak najlepszego wykorzystania tego, kim jesteś, jest zaakceptowanie siebie, abyś mogła iść naprzód. Nie próbuj zmuszać się do bycia kimś, kim nie jesteś. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą ci chronić twoją osobistą energię. Pamiętaj, to, że jesteś bardzo wrażliwa i introwertyczna, nie oznacza, że „coś jest z tobą nie tak”.

1. Pozbądź się ze swojego otoczenia negatywnych ludzi

Negatywni ludzie to nie towarzystwo dla ciebie. Jeśli masz obok siebie osoby, które nie robią nic poza tym, że cię dołują, odetnij się od nich jak najszybciej. Nie jesteś nikomu winna miejsca w swoim życiu.

2. Jeśli już powiedziałaś „nie”, trzymaj się tego

Oczywiście, będą ludzie, którzy nie chcą przyjąć „nie” jako odpowiedzi, ale jest to odpowiedź. Jeśli powiesz komuś „nie”, nie zmieniaj zdania. Trzymaj się tego, czego naprawdę chcesz ponad wszystko.

3. Nie pozwól ludziom przesuwać twoich granic

Są ludzie, którzy starają się jak mogą, aby przesuwać twoje granice, nie pozwól im na to. Twoje granice są w danym miejscu nie bez powodu. Będą cię chronić, jeśli utrzymasz je odpowiednio ustawione.

4. Medytuj, gdy robi się zbyt trudno

Kiedy sprawy stają się przytłaczające, nie bój się medytować. Podczas gdy niektórzy ludzie myślą, że medytacja jest stratą czasu, może być potężnym narzędziem.

5. Nie bój się „leniwych dni”

Jeśli jesteś wyczerpana, zafunduj sobie leniwy dzień. Nie ma nic złego w takim spędzaniu czasu. Nie musisz być zajęta przez cały czas, aby żyć tak, jak chcesz. Wszyscy potrzebujemy przestrzeni tylko dla siebie.

6. Przeciwdziałaj negatywnym myślom

Kiedy zauważysz, że myślisz o negatywnych rzeczach, przeciwdziałaj tym myślom. Pchaj pozytywne myśli do przodu, nawet jeśli jest to trudne. To będzie potężne narzędzie, gdy będziesz poruszać się przez życie.

7. Pamiętaj, że bycie sobą jest w porządku

Nie ma w tobie nic złego. Bądź wierna sobie najlepiej jak potrafisz. Nie musisz próbować dopasować się do formy stworzonej dla kogoś innego.

8. Zaufaj swojej intuicji ponad wszystko

Twoje serce poprowadzi cię prawidłowo, jeśli mu na to pozwolisz. Nie ignoruj tego. Twoja intuicja nie zaprowadzi cię daleko od ścieżki, na której powinnaś być.


Związek

Regulamin konkursu „#CzułeWięzi”

Redakcja
Redakcja
1 maja 2022

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI: „#CzułeWięzi”

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji pod nazwą „#CzułeWięzi” zwanego dalej „akcją”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
2. Akcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie 11.05.2022 do 3.06.2022 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 15.06.2022 roku.
3. Sponsorami nagród w Konkursie są: C&A, L’oreal, Gatta, Dekoria, Dermena – zwani dalej Sponsorami.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.

ZADANIE KONKURSOWE

Zapraszamy zarówno mamy, jak i córki, by pisały do nas o swoich najważniejszych relacjach, nie pomijając tych trudnych, najtrudniejszych, które posiadamy,  przeżywamy, czy których doświadczyłyśmy. Najpiękniejsze, najczulsze, pełne emocji listy zostaną opublikowane na łamach Oh!me i nagrodzone przez Partnerów akcji.

Wybrane listy opublikujemy. Prace należy wysyłać na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości „Czułe więzi” oraz z informacją, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

2. Za moment dokonania zgłoszenia do akcji w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
3. Jedna osoba może przesłać tylko jeden list. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania akcji, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów akcji

1. Zwycięzcy akcji zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie najciekawszego listu wybranego przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
3. Wyniki zostaną opublikowane do 15.06.2022 roku.

 §5. Nagrody w akcji i sposób ich przekazania

1. Sponsorami nagród w akcji są: C&A, L’oreal, Gatta, Dekoria, Dermena.
2. Laureatami akcji zostaną osoby, które wybierze jury.
3. Nagrody zostaną wysłane bezpośrednio od Sponsorów w terminie do 15.06.2022r.
4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
5. O wynikach laureat zostanie poinformowany przez profil Oh!Me za pośrednictwem prywatnej wiadomości. Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem prywatnej wiadomości. W przypadku braku zgłoszenia się Laureata w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przechodzi na osobę kolejną wg. ocen redakcji.


Zobacz także

Wspólne picie kawy pomoże ci utrzymać szczęśliwy związek. Przeczytaj, dlaczego

Jeśli wątpisz w swój związek i w uczucie twojego partnera, musisz to przeczytać

10 rzeczy, które rozumiemy dopiero po rozwodzie, a szkoda…

10 rzeczy, które rozumiemy dopiero po rozwodzie, a szkoda…