Choroby Koronawirus Zdrowie

Dziewięć rzeczy o koronawirusie, które każdy powinien wiedzieć [FAQ]

Redakcja
Redakcja
2 marca 2020
fot. iStock
 

W ostatnich tygodniach rozmowy zdominował jeden temat: koronawirus. Pojawiła się panika, wiele wątpliwości i obaw, które wynikały przede wszystkim z niewiedzy. Wiadomo, że boimy się tego, czego nie znamy. 

Dziś o nowym wirusie sporo już wiadomo, a że my nie jesteśmy fankami wywoływania paniki i nastroju grozy, chciałyśmy przekazać dziewięć rzeczy, które każdy na temat koronawirusa wiedzieć powinien.

Dziewięć rzeczy o koronawirusie, które każdy powinien wiedzieć [FAQ]

Co to za wirus?

Koronawirus, a właściwie SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawy choroby są bardzo podobne do grypy. Pojawia się gorączka, kaszel, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i zmęczenie, nieleczony prowadzi do zapalenia płuc i ostrej niewydolności oddechowej.

Jak może dojść do zakażenia?

Koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową – przez kichanie i kaszlenie osoby zakażonej, a także przez dotykanie powierzchni, na których wirus może się znajdować.

Kto narażony jest na cięższą postać choroby?

Eksperci ustalili w ostatnich dniach, że średnia wieku zakażonych wirusem wynosi 59 lat. Ofiarami wirusa są osoby starsze, które cierpią na przewlekłe choroby, np. cukrzycę lub nadciśnienie.

Nie chorują dzieci

Dotychczas nie odnotowano przypadku zakażenia koronawirusem wśród dzieci poniżej 15 roku życia. Być może dzieje się tak, ponieważ dzieci przechodzą infekcję bardzo łagodnie, przez co w ich przypadku koronawirus nie został zdiagnozowany.

Jak chronić się przed koronawirusem?

Choć wirus może znajdować się na różnego rodzaju powierzchniach, żyje na nich kilka godzin. Skutecznie zabija go… mycie rąk. Stąd też powtarzane informacje o tym, by dbać o czystość rąk, wyposażać dzieci w żel antybakteryjny, gdy są w szkole i uczulić, by myć ręce przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, po kichaniu i kaszleniu.

Czy maseczki chronią przed wirusem?

Nie, jeśli nie myjemy rąk – to podstawa. Specjaliści nie zalecają używania maseczek, jeśli nie mamy infekcji dróg oddechowych.

Koronawirus – czy powinienem nosić maskę? Jak robić to poprawnie

Śmiertelność wśród zakażonych koronawirusem

Obecnie szacuje się, że umieralność na koronawirusa wynosi około 1,4 procenta, jednak eksperci zakładają, że wiele przypadków zakażenia, zwłaszcza, gdy chodzi o dzieci, nie została wykryta, także są zdania, że śmiertelność kształtuje się poniżej jednego procenta. Tym samym koronawirus podobny jest do grypy sezonowej, albo do pandemii grypy, która miała miejsce w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku.

Leczenie koronawirusa

Trwają badania nad szczepionką, która w pierwszą fazę testowania prawdopodobnie wejdą wczesną wiosną. Obecnie do leczenia koronawirusa używa się m.in. leków podawanych zakażonym wirusem HIV. Leczenie polega głównie na leczeniu objawowym, jak przypadku większości chorób wirusowych.

Gdzie się zgłosić?

Jeśli przebywaliśmy w miejscu, w którym zlokalizowano koronawirusa i po powrocie mamy wysoką gorączkę, kaszel, duszności, powinniśmy zgłosić się do szpitala zakaźnego lub na oddział zakaźny, by przejść badania pod kątem obecności koronawirusa.

W Polsce została  uruchomiona specjalna infolinia NFZ w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.


Na podstawie:  
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Choroby Koronawirus Zdrowie

Koronawirus – czy powinienem nosić maskę? Jak robić to poprawnie

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
3 marca 2020
Fot. iStock
 

Maseczki i środki odkażające do rąk stały się w ostatnich dniach towarem deficytowym. Ale czy noszenie maski to skuteczna ochrona przed koronawirusem? Okazuję się, że wcale nie ma potrzeby masowego noszenia masek, a aby rzeczywiście były skuteczne trzeba nauczyć się z nich korzystać. Nic trudnego, wystarczy przestrzegać kilku czysto higienicznych i zasad i… nie zakładać maseczki do góry nogami czy na lewą stronę. Żeby rozwiać wasze wątpliwości, zajrzałyśmy do aktualnych zaleceń WHO na ten temat i przekazujemy wam TYLKO oficjalne informacje i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Sprawdźcie, czy powinniście korzystać z masek i jak zrobić to poprawnie. Koronawirus – czy powinienem nosić maskę?

Koronawirus – czy powinienem nosić maskę, aby się ochronić?

Osoby bez objawów choroby ze strony układu oddechowego takich, jak kaszel, nie muszą nosić maski medycznej. WHO zaleca stosowanie masek dla osób z objawami COVID-19 oraz dla osób opiekujących się chorymi lub osobami z podejrzeniem choroby u których występują objawy takie, jak kaszel czy kichanie.

Używanie masek ma kluczowe znaczenie dla pracowników służby ochrony zdrowia i osób, które opiekują się kimś chorym (w domu lub w zakładzie opieki zdrowotnej).

WHO zaleca racjonalne stosowanie masek medycznych, aby uniknąć niepotrzebnego marnowania cennych zasobów i niewłaściwego użycia masek.

Używaj maski tylko wtedy, gdy:

 • masz objawy oddechowe (kaszel lub kichanie),
 • podejrzewasz zakażenie COVID-19 z łagodnymi objawami,
 • opiekujesz się osobą z podejrzeniem zakażenia COVID-19.

Podejrzenie zakażenia COVID-19 jest związane z podróżowaniem w obszarach, w których zgłoszono przypadki zachorowań lub bliskim kontaktem z osobą, która podróżowała w tych obszarach i zachorowała.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony siebie i innych przed COVID-19 jest częste mycie rąk, zakrywanie twarzy podczas kaszlu czy kichania zgięciem łokcia (nigdy dłonią!) lub jednorazową chustką oraz zachowanie odległości co najmniej 1 metra od ludzi, którzy kaszlą lub kichają.

Jak założyć, używać i zdejmować maskę? Zalecenia WHO

Pamiętaj, że maska ​​powinna być używana wyłącznie przez pracowników służby zdrowia, opiekunów chorych i osoby z  oddechowymi objawami choroby takimi, jak gorączka i kaszel/kichanie.

 1. Przed dotknięciem maski oczyść ręce alkoholową chusteczką dezynfekującą do rąk lub mydłem i wodą
 2. Weź maskę i sprawdź, czy nie ma dziur
 3. Zorientuj,  gdzie znajduje się góra maseczki (gdzie znajduje się metalowy pasek, który powinien zostać dopasowany do nosa).
 4. Upewnij się, że właściwa strona maski jest skierowana na zewnątrz (strona kolorowa).
 5. Umieść maskę na twarzy. Ściśnij metalowy pasek lub sztywną krawędź maski, aby dopasowała się do kształtu nosa.
 6. Pociągnij dół maski, aby zakryła usta i podbródek.
 7. Po użyciu zdejmij maskę; usuń elastyczne pętle z tyłu uszu lub rozwiąż, jednocześnie trzymając maskę z dala od twarzy i ubrania, aby uniknąć dotykania potencjalnie skażonych powierzchni maski.
 8. Wyrzuć maskę do zamkniętego pojemnika natychmiast po użyciu.
 9. Zachowaj higienę rąk po dotknięciu lub zdejmowaniu maski – użyj ściereczki do rąk na bazie alkoholu lub umyj ręce mydłem i wodą.

Zobacz film instruktażowy przygotowany przez Światową Organizację Zdrowia

Na podstawie:  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Choroby Koronawirus Zdrowie

Regulamin akcji Jestem Kobietą

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
2 marca 2020
Fot. iStock

Regulamin Akcji Jestem Kobietą

WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE: Jestem Kobietą

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Jestem kobietą” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie Akcja trwa od 1 do 31.03.2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane do 14.04.2020 roku.
 2. Sponsorami nagród w Konkursie są: Nova Res, Best Film, Dekoria.pl, Gatta- zwani dalej Sponsorami.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl. 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  ZADANIE KONKURSOWE

  Napisz swoją historię. Napisz o sobie, o swojej kobiecości, o tym, co bycie kobietą dla ciebie oznacza lub czego byś sobie życzyła. O jakim świecie marzysz – dla siebie, dla nas, dla naszych córek.
  Dzisiejszy świat na pozór nowoczesny i równy jest światem wyjątkowo trudnym, pełnych wybojów. Jedno jest pewne, my kobiety powinnyśmy się teraz trzymać razem. Bo nikt nie da ci tyle, co druga kobieta. Właśnie dlatego, i w tym orku nie będziemy czekać na goździka z okazji Dnia Kobiet.

  Piszcie do nas, anonimowo jeśli chcecie. Wybrane listy opublikujemy, a niektóre z nich nagrodzimy. Pokażmy światu, jak pięknie się różnimy, jak wiele barw ma kobiecość. I jak bardzo swoją kobiecość kochamy. Bądźmy razem!

  Prace przesyłajcie na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości „Jestem kobietą” oraz z informacją, jak chcecie zostać podpisane (w przypadku braku informacji, list podpiszemy pierwszą literą imienia lub nicku).

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu, swoich danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu, pierwszy nadesłany e-mail.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 24 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do 14.04.2020 roku.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

  1. Sponsorami nagród w Konkursie są: Nova Res, Best Film, Dekoria.pl, Gatta – zwani dalej Sponsorami.
  2. Laureatami Konkursu zostanie 24 osób, które jury wybierze na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  3.  

   Nagrody:

   1 x Puf Barrel (Kod tkaniny: 142-43)

   1 x Obraz na płótnie Expression Pink II1 x Komplet 2 zasłon na taśmie marszczącej  (Kolekcja: Velvet, Kod tkaniny: 704-18)

   1 x Komplet 2 poszewek welwetowych pikowanych Kinga, (kolor 704-30)

   1 x Pufa- fotel (Kod tkaniny: 705-04)


   5 x zestaw książek autorstwa Agnieszki Janiszewskiej, składający się z:

   • “Kuzynka Marie” I i II tom
   • “Podróż do Carcassonne” I i II tom – autorstwa

   5 x filmowy zestaw nagród, składający się z:

   1 x podwójne zaproszenie na film „Pojedynek na głosy”, do zrealizowania w sieci kin Cinema CityCudowna, pełna humoru i wzruszeń opowieść inspirowana prawdziwą przyjaźnią. Film pełen dobrej energii i muzycznych przebojów, w reżyserii twórcy komediowego hitu „Goło i wesoło” – Petera Cattaneo. Dystrybutor filmu „Pojedynek na głosy” zaprasza do udziału w akcji oraz do kin.
    Zestaw płyt DVD z filmami:

   • Ikony XX wieku
   • Powrót Bena
   • Loveling
   • Młynarski
   • Pavarotti
   • Cudowny świat kociąt
   • Cudowny świat szczeniąt

   5 x filmowy zestaw nagród, składający się z:

   1 x podwójne zaproszenie na film „Pojedynek na głosy”, do zrealizowania w sieci kin Cinema CityZestaw płyt DVD z filmami:

   • Pavarotti
   • Cudowny świat kociąt
   • Cudowny świat szczeniąt

   5 x zestaw rajstop z najnowszej wiosennej kolekcji Gatta

   Rajstopy ozdobione subtelnymi nowoczesnymi wzorami podkreślą piękno twoich nóg.
   Zdobienia na rajstopach niech będą dla Ciebie inspiracją do skomponowania całej stylizacji zarówno do pracy jak i na czas po pracy. Tej wiosny baw się moda z Gattą.W skład zestawu wchodzi 6 par rajstop prezentowanych poniżej modeli, w wybranym przez Laureata rozmiarze

4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

5. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

6. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z prawem do wykorzystania tejże pracy przez Organizatora w celach promocyjnych.

7. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsorzy nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.

Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).


Zobacz także

Worki pod oczami to nie zawsze jedynie defekt kosmetyczny. Mogą być objawem poważnej choroby

„Po co pani to zrobiła? On dopiero teraz da mi popalić”. O tym, jak daleko możemy się posunąć niosąc pomoc ofierze przemocy

Kaloria kalorii nierówna, czyli o tym, jak przekąszać z głową