Go to content

Zgłoś położną w konkursie „POŁOŻNA NA MEDAL”

Położna na Medal
Fot. Materiały prasowe

Trwa trzecia edycja konkursu „Położna na medal”. W rozpoczętym w kwietniu plebiscycie na najlepszą położną, zgłoszonych zostało 193 położnych, na które oddano łącznie 21 379 głosów. Obecnie pierwsze miejsce zajmuje Krystyna Szwaja z Lubina z ilością 1128 głosów. Kandydatki na „Położną na medal” można zgłaszać do 31 lipca na stronie www.poloznanamedal2016.pl . Pierwsze 50 osób, które w terminie od 1 do 15 lipca nominuje położną do konkursu,  otrzyma żel położniczy Natalis. 

Po trzech miesiącach trwania konkursu pierwsze miejsce obecnie zajmuje Krystyna Szwaja Majchrzak z Lubina, która do tej pory otrzymała 1128 głosów. Na drugim miejscu plasuje się Barbara Majchrzak, również położna z Lubina, na którą zagłosowało 1016 osób. Trzecie miejsce zajmuje Arleta Kwiatkowska Król z ilością 620 głosów.

W tym roku nominacje położnych przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 lipca. Głosy w plebiscycie można oddawać przez cały czas trwania konkursu, czyli od kwietnia do dnia 31 grudnia 2016 roku. Nominacje i głosy przyjmowane są za pośrednictwem strony poloznanamedal2016.pl

Po dziewięciu miesiącach trwania konkursu wyłonione zostaną trzy najlepsze położne w kraju oraz położne, które uzyskały najwyższą liczbę głosów w poszczególnych województwach.

Zgłoś położną i odbierz żel Natalis ułatwiający bezpieczny poród

Kandydatki można nominować na stronie poloznanamedal2016.pl w zakładce „Zgłoś położną”. Pierwsze 50 osób, które w terminie od 1 do 15 lipca zgłoszą położną do konkursu, otrzyma żel położniczy Natalis ułatwiający bezpieczny poród. Żel rekomendowany jest przez Polskie Towarzystwo Położnych.

Więcej informacji o lipcowej promocji znajduje się tu: www.poloznanamedal2016.pl/artykuly

Konkurs prowadzony jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Położna na medal” której celem jest podnoszenie świadomości roli, jaką położne odgrywają dziś w opiece okołoporodowej. Projekt promuje również wśród kobiet w ciąży możliwość korzystania z bezpłatnych porad – raz tygodniowo od 21. tygodnia ciąży i dwa razy od 32. tygodnia – przygotowujących do porodu. Organizowana od 2014 roku przez Akademię Malucha Alantan kampania i konkurs zaadresowane są zarówno do położnych, jak również do przyszłych i młodych mam.

Lipcowa_promocja

linia 2px

Położna na Medal to prowadzona od 2014 roku kampania społeczno-edukacyjna zwracająca uwagę na kwestie związane z koniecznością podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej w Polsce poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Istotną kwestią kampanii jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat roli położnych w opiece okołoporodowej.

Jednym z kluczowych elementów kampanii jest konkurs na najlepszą położną w Polsce. Zgłoszenia do tegorocznej, trzeciej edycji konkursu przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. Głosy na nominowane położne można oddawać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku. Nominacje i głosy odbywają się na stronie www.poloznanamedal2016.pl

Patronat honorowy nad kampanią i konkursem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Patronat merytoryczny sprawują: Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku oraz Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni. Mecenasem kampanii jest marka Alantan Plus.