Go to content

Już nie STEM, a STEAM. Jakie zabawki dla dzieci wybierać, by edukować mądrze?

Świadomość rodzicielska w zakresie edukacji dzieci jest coraz większa. Dorośli wybierają zabawki i akcesoria, które już od najmłodszych lat pomagają pociechom nabyć i rozwinąć kompetencje niezbędne w XXI wieku. Oczekiwania rodziców wobec zabawek rosną, dlatego wielu producentów decyduje się postawić w swoich propozycjach na pedagogikę STEAM. Zobaczmy, jak marka Koa Koa postanowiła zrealizować tę nowoczesną wizję edukacji, czyli uczyć i bawić jednocześnie.

 1. Samodzielność w stylu Koa Koa
 2. Inżynier, biolog czy matematyk?
 3. Nowe trendy w edukacji
 4. Nauka czy sztuka?

Samodzielność w stylu Koa Koa

Francuska marka Koa Koa swoją nazwę wzięła od pytania, dlaczego? (z fr. koa), które leży u podstaw logicznego myślenia. To doskonale definiuje podejście twórców do tematu rozwoju kompetencji, które pomogą odnaleźć się dzieciom we współczesnym świecie.

Projektując swoje zestawy do samodzielnego złożenia, producent uwzględnił:

 • Wiek dziecka od 6 do 10 lat, który pozwala już na własnoręczne konstruowanie i zdobycie wiedzy, np. o elektryczności
 • Estetykę wykonania i design, które są na tyle współczesne, by zainteresować młodych ludzi, a przy tym minimalistyczne i skupiające uwagę na naukowym aspekcie i pobudzające do kreatywności i logicznego myślenia
 • Możliwość popełniania błędów, zadawania pytań, bez których nie ma możliwości dojścia do prawdy i rozwiązania problemu
 • Praktyczny wymiar zabawki, którą można wielokrotnie wykorzystać i namacalnie przekonać się o sposobie działania niektórych mechanizmów

Dziecko poprzez osobiste doświadczenie, zgodne z założeniem ‘zrób to sam’, uczy się myśleć nieschematycznie i przyczynia się tym samym do rozwoju obu półkul mózgowych. Zrozumienie sposobu działania latarki czy dzwonka do drzwi przez ich samodzielne złożenie pozwala na dostrzeżenie, że mamy wpływ na otaczający świat. To ważny etap w procesie odchodzenia od wszechobecnego, ślepego konsumpcjonizmu.

Inżynier, biolog czy matematyk?

Nauki ścisłe są kierunkami przyszłości. Nie ma więc w tym nic złego, że rodzice poszukują zabawek, które zainteresują maluchy właśnie tą tematyką. W zestawach od Koa Koa dziecko ma szansę poznać i nauczyć się poniższych umiejętności:

Stwórz własną skarbonkę

 • Sprawność manualna i zmysł konstruktorski
 • Zarządzanie budżetem i oszczędzanie
 • Podstawy matematyki

Zobacz świat oczami zwierząt

 • Rola mózgu w widzeniu
 • Na czym polega widzenie obuoczne i dlaczego mamy dwoje oczu
 • Spostrzeganie różnic między sposobem widzenia ofiary i drapieżnika
 • Znajdowanie powiązań między światem zwierząt i nauką (biomimikra)

Stwórz własną latarkę

 • Budowa i montaż podstawowego obwodu elektrycznego
 • Czym jest obwód otwarty/zamknięty i przełącznik
 • Tworzenie prądu elektrycznego
 • Czym jest prąd przemienny/stały
 • Co znajduje się w akumulatorze
 • Budowa atomu

Koszulka do nauki anatomii

 • Nazwy narządów i ich funkcje w ludzkim ciele
 • Położenie organów w ciele
 • Związek między narządami a emocjami

Plakat ze znakami zodiaku

 • Konstelacje znaków zodiaku

Stwórz dzwonek do drzwi

 • Rodzaje kół zębatych (np. zębatki, przekładnie zębate)
 • Jak działa efekt tarcia
 • Przygotowanie do obliczeń prędkości, z jaką obracają się koła zębate
 • Samodzielność

Nowe trendy w edukacji

STEAM – podejście edukacyjne, które integruje wiele dziedzin naukowych. Oznacza ono przejście z wiodącej dotychczas pedagogiki STEM na rzecz bogatszej wersji. STEAM to skrót od angielskich słów oznaczających naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. Owo „a” to art, czyli sztuka, a więc hołd oddany kreatywności dziecięcej jako nieodłącznemu elementowi spajającemu kompetencje XXI wieku. Oba nurty (STEM i STEAM) odróżnia zaledwie jedna litera, a jednak robi ogromną różnicę. Specjaliście podkreślają, że wybierając rozwijające zabawki dla starszych dzieci, warto kierować się nie tylko naukowym aspektem, ale również możliwością artystycznej ekspresji. Wrażliwość na sztukę, szeroko pojmowana estetyka nie przeczy walorom edukacyjnym zestawów DIY, lecz je uzupełnia.

Emilia Musiał z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie twierdzi, że „W bliskiej perspektywie wśród kluczowych trendów związanych z wdrażaniem nowych technologii w edukacji szkolnej znalazły się takie zjawiska, jak: kodowanie, traktowane jako podstawowa umiejętność, która pozwoli współczesnemu człowiekowi odnaleźć się w świecie zdominowanym przez komputery i zaawansowaną cyfrową technologię, oraz koncepcja STEAM, która podkreśla znaczenie sztuki w innowacyjnej edukacji i zwraca uwagę na nowoczesne podejście do rozwijania kompetencji z zakresu nauk ścisłych i technicznych w parze z refleksją nad rolą innych dyscyplin w tym procesie (edukacja na sztuce).”

Nauka czy sztuka?

Współczesny rodzic nie musi dziś wybierać. Współczesny rodzic ma możliwość połączenia i powinien z niej jak najczęściej korzystać. O ile piękniej dziecko uczy się podstaw mechaniki, jeśli właśnie uruchamia własnoręcznie skonstruowany dzwonek do drzwi, będący jego osobistym dziełem. Dziełem sztuki.

Źródła cytatów w tekście:
Emilia Musiał, Nowe trendy w edukacji – koncepcja „Głębokiego uczenia się”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, rok 2018, str. 55-56.