Go to content

Jak rodzina może Ci zepsuć poczucie wartości

Fot. iStock/Sam Edwards

Budowanie poczucia własnej wartości zaczyna się w dzieciństwie. Czy jednak oznacza to, że jesteśmy całkowicie zdeterminowani doświadczeniami, które nas wówczas dotykają? Do takiej tezy należy raczej podchodzić ostrożnie. Okazuje się bowiem, że pod względem psychologicznym wszystko, co dzieje się w naszym dzieciństwie, ma na nas ogromny wpływ, ale nas do końca nie determinuje.  Ludzki mózg jest plastyczny, a emocje można uzdrowić. Jednak nie ulega wątpliwości, że ci, którzy nas wychowali, ponoszą odpowiedzialność za uczuciowy i psychiczny bagaż, który ze sobą dźwigamy w dorosły życiu.

Psychologowie zwracają uwagę na fakt, że to, co sprzyja budowaniu silnego poczucia własnej wartości u dziecka , to bycie z nim w harmonii. Chodzi tu o zharmonizowanie naszych emocji z emocjami dziecka. Jednak wiele badań wykazało, że nawet w najlepszym przypadku rodzice mogą zsynchronizować jedynie  40% swoich emocji z dziećmi. Dzieje się tak dlatego, że dorośli rzadko kiedy żyją w harmonii z własnymi emocjami. 

Rodzic okaleczony stresem, lękiem i skomplikowanymi więziami uczuciowymi nieświadomie przekaże swojemu dziecku szereg emocjonalnych wzorców, które dziecko będzie wchłaniało i na podstawie których będzie tworzyło własne. Dlatego bardzo trudno jest promować dobre poczucie własnej wartości u dzieci, jeśli ich struktura rodzinna nie jest zbudowana na dobrym fundamencie, jeśli nie mogą wzorować się na zdrowym modelu, który przeprowadzi ich przez wszystkie życiowe próby.

Rodzina ma wpływ, ale my jesteśmy jedynymi, którzy decydują o tym, jak przeżyjemy dorosłość

Na budowanie poczucia własnej wartości przez całe dzieciństwo wpływ mają trzy główne czynniki: nasz wygląd zewnętrzny, nasze zachowania społeczne i wyniki w nauce. Sposób, w jaki nasi rodzice zarządzają tymi trzema wymiarami, może poprowadzić nas do rozwoju bezpieczeństwa i zaufania, albo wręcz przeciwnie, do pogrążenia się w błędnym cyklu zbytniej wrażliwości, samotności i strachu.

I choć nie możemy temu zaprzeczyć – rodzina wywiera decydujący wpływ na budowanie poczucia własnej wartości – jednak to my determinujemy naszą przyszłość. Istotne jest, aby nauczyć się brać odpowiedzialność za własne zachowanie, a nie szukać w innych tego, co możemy i musimy ofiarować sami sobie. Poczucie własnej wartości to codzienna praca, która wymaga zmian, wymaga odwagi oraz nieco realizmu.


Na podstawie: nospensees.fr