Go to content

Sześć ważnych cytatów Cycerona

Fot. iStock/primipil

Słowa słynnego rzymskiego filozofa Cycerona przetrwały upływ czasu, bo nigdy nie straciły na znaczeniu. Zaskakujące jest te tak odległe w czasach idee mają dla nas znaczenie i trwają pomimo tego, jak bardzo zmienił się świat.

Wielu uważa tego rzymskiego filozofa i historyka za jednego z pierwszych humanistów. W swoich czasach nie tylko słynął z filozofii, ale także z dokładnej analizy politycznej.

Cyceron wypowiadał się o przyjaźni przez miłość, aż do sposobu rządzenia. Widział świat przez obiektyw antydogmatyczny i etyczny.

O zmianie

Jednym z powtarzających się tematów Cycerona jest odrzucenie dogmatyzmu. Nienawidził sztywnego myślenia i uważał to za wadę, która doprowadza nas do błędów. Mówi:

„Żadna dobrze poinformowana osoba nie ogłosiła zmiany opinii jako niestałej”.

Zmiana zdania nie oznacza twojej słabości. Wręcz przeciwnie, mówi, że jesteś inteligentny, że masz otwarty umysł. Nikt będący w kontakcie z rzeczywistością, nie ma niezmiennych opinii.

Chciwość szczęścia

Jeden z cytatów Cycerona brzmi:

„Nie rozumiem, czego chce człowiek, który jest szczęśliwy, aby być szczęśliwszym”.

Tendencję do gromadzenia coraz lepszych rzeczy można nazwać, „chciwością szczęścia”.

Według Cycerona nie potrafimy być zadowoleni z tego, co mamy. Nawet osiągnięcie szczęścia nam nie wystarczy. Paradoksalnie sami skazujemy się na życie w nieszczęściu.

Prawdziwa przyjaźń

Przyjaźń jest jednym z najczęstszych tematów w pracy filozofa. Jeden z jego cytatów mówi:

„Przyjaźń wynika raczej z natury jako takiej, a nie z jakiejś potrzeby: z zastosowania umysłu, wraz z rodzajem miłości, a nie z myślenia o tym, jak wiele korzyści może przynieść związek”.

Oznacza to, że istnieje duża różnica między prawdziwymi przyjaciółmi a tymi, którzy po prostu próbują coś od nas uzyskać lub tymi, którzy wzmacniają nasze negatywne cechy.

Pokój i wojna

Chociaż Cyceron służył w armii przez ponad trzy lata, był przekonany, że pokój jest ważną wartością i że ostatecznym autorytetem jest prawo. Mówił:

„Wolę najbardziej niesprawiedliwy pokój niż najbardziej sprawiedliwą wojnę”.

Niektórzy ze światowych liderów wykorzystali ten cytat, by uzyskać wsparcie. Cyceron bronił pokoju i wierzył, że bez względu na to, jak niedoskonały by był, jest lepszy niż wojna.

Starzenie się

Jeden ze słynnych cytatów Cycerona:

„Ludzie podobni są do wina: liche z upływem lat się psują, dobre, stają się coraz lepsze”

Co tu dodać?

Prawda i milczenie

Jest to jeden z tych uniwersalnych i ponadczasowych cytatów.

„Prawda jest tak samo zepsuta przez kłamstwa, jak przez milczenie”.

To genialny cytat, ponieważ zajmuje się niekwestionowaną rzeczywistością. Twoja odpowiedzialność za prawdę nie ogranicza się do mówienia lub powtarzania kłamstw. Ma to również związek z zabraniem głosu, gdy stajesz się świadkiem niesprawiedliwości.