Lifestyle

Regulamin konkursu „Rozpieszczamy czupryny i warkocze”

Redakcja
Redakcja
3 czerwca 2016
Jak olejować włosy
Fot. Pixabay / pezibear / CC0 Public Domain
 

Regulamin konkursu „Rozpieszczamy czupryny i warkocze”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Rozpieszczamy czupryny i warkocze”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Rozpieszczamy czupryny i warkocze” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie 03.06.2016 do 16.06.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma marka BIOKAP – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS odpowiedź na pytanie: „A ty co zrobiłaś dla swoich włosów?”. Opowiedz nam jak w domowym zaciszu dbasz o swoje włosy. W jaki sposób odwdzięczasz im się za piękny wygląd ;). A może masz swoje tajne sposoby, na ich miękkość, kolor lub by były jeszcze bardziej zdrowe i lśniące?
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 5 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 23.06.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  firma Ziaja
 2. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  5 x zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych BIOKAP, składający się z: Odżywka głęboko nawilżająca oraz Szampon przeciw wypadaniu włosów
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Konkurs „Rozpieszczamy czupryny i warkocze”

Hanna Szczygieł
Hanna Szczygieł
3 czerwca 2016
Jak olejować włosy
Fot. Pixabay / pezibear / CC0 Public Domain
 

Kiedy kobieta ścina włosy to znak, że zamierza zmienić swoje życie – tak mawiała Coco Chanel. Ale my, musimy dodać coś więcej – zmiana uczesania, koloru lub po prostu dbanie o włosy – to zawsze zapowiedź zmiany… zmiany na lepsze!

Razem z BIOKAP, który codziennie dopieszcza włosy jasne, ciemne, rude i brązowe, proste i kręcone, zapraszamy was do wspólnej zabawy. Opowiedzcie nam, jak rozpieszczacie swoje włosy i wygrajcie cudowny zestaw kosmetyków, żeby były jeszcze zdrowsze i piękniejsze!

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do tego artykułu odpowiedź na pytanie: „A ty co zrobiłaś dla swoich włosów?”. Opowiedz nam jak w domowym zaciszu dbasz o swoje włosy. W jaki sposób odwdzięczasz im się za piękny wygląd ;). A może masz swoje tajne sposoby, na ich miękkość, kolor lub by były jeszcze bardziej zdrowe i lśniące?
  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze platformy do komentowania.
  3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

Zadanie konkursowe:

„A ty co zrobiłaś dla swoich włosów?”. Opowiedz nam jak w domowym zaciszu dbasz o swoje włosy. W jaki sposób odwdzięczasz im się za piękny wygląd ;). A może masz swoje tajne sposoby, na ich miękkość, kolor lub by były jeszcze bardziej zdrowe i lśniące?

Nagrody:

5 x zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych BIOKAP, składający się z: Odżywka głęboko nawilżająca oraz Szampon przeciw wypadaniu włosów

Szampon przeciw wypadaniu włosów

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

W formule szamponu Biosline Anticaduta zastosowano następujące składniki pochodzenia roślinnego:

 • palma sabałowa oraz pestki dyni – to właśnie one hamują wypadanie włosów, blokując enzym 5 alfa-reduktazy,
 • substancje pozyskane z winorośli oraz afrykańskiej rośliny Olax dissitiflora – skutecznie poprawiają mikrocyrkulację w skórze,
 • wyciąg z egzotycznej rośliny China – o silnym działaniu wzmacniającym włosy,
 • mięta oraz olejki z rozmarynu i drzewa herbacianego z upraw organicznych – dają efekt odświeżenia i oczyszczenia,
 • ekstrakt z pokrzywy – reguluje wydzielanie sebum,
 • ekstrakty z krwawnika, chmielu, malwy – nawilżają włosy, mają działanie ochronne,
 • sufraktanty z kokosa – mają delikatne właściwości myjące.

Formuła szamponu – oparta na roślinnych składnikach myjących, ekstraktach roślinnych oraz oczyszczonych olejkach eterycznych – jest niezwykle łagodna dla włosów, zapewniając im piękny wygląd i równowagę. W szamponie nie użyto chemicznych składników drażniących, takich jak emulgatory PEG, silikony, SLS, SLES czy parabeny. Kosmetyk został też przetestowany pod kątem zawartości niklu oraz przeszedł testy dermatologiczne.

Szampon stanowi pierwszy, ważny etap kuracji przeciwko wypadaniu włosów. Powinien być stosowany 2-3 razy w tygodniu, już w momencie, gdy dochodzi do pierwszych objawów przerzedzania fryzury, aby zapobiec nasileniu problemu.

Odżywka głęboko nawilżająca

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Dzięki składnikom odżywczym kuracja ma właściwości odbudowujące, nawilżające i ochronne dla włosów. Idealna do zniszczonych włosów i rozdwojonych końcówek do nakładania po umyciu włosów szamponem. Głęboko odżywia i chroni włosy przed negatywnymi skutkami środowiska. Dodaje miękkości, puszystości, ułatwia rozczesywanie. Zapobiega rozdwajaniu się końcówek. Produkt z wysoką zawartością aktywnych składników naturalnych tj. olej z jajoby, protein z pszenicy i ekstrakt z chmielu Bez prabenów. Testowane pod względem niklu. Produkt nietestowany na zwierzętach.

 

 

Konkurs trwa od 03.06.2016 do 16.06.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 23.06.2016 roku. Regulamin konkursu dostępny jest tutaj


Lifestyle

Nasyć włosy pięknym i zdrowym kolorem. Dzięki delikatnej i naturalnej farbie jest to możliwe

Żaklina Kańczucka
Żaklina Kańczucka
3 czerwca 2016
Fot. Pixabay / Laleyla5 / CC0 Public Domain

Mówi się, że kobieta zmienną jest. I jest w tym dużo prawdy. Lubimy zmieniać swój wygląd, modyfikować go zgodnie z nowymi trendami. Bawimy się kolorem lakieru do paznokci, makijażem, długością i kolorem włosów. A ponieważ te ostatnie wymagają szczególnej troski, uważnie przyglądamy się specyfikom, które pozwalają nam zmieniać wygląd na naszych głowach.

Troska o włosy jest jak najbardziej uzasadniona – raz zniszczone ciężko jest odbudować, więc często padają one ofiarą nożyczek. Wyjątkowo szkodzi im gorące powietrze z suszarek, nagminne traktowanie ich prostownicą lub lokówką, używanie nieodpowiednich kosmetyków do pielęgnacji oraz niewłaściwa koloryzacja. Szczególnie niewłaściwa koloryzacja potrafi doprowadzić włosy w krótkim czasie do katastrofy.

Błędy, które popełniamy podczas koloryzacji włosów

Samodzielne farbowanie włosów, niesie ze sobą pewne zagrożenia. Niestety, sprzyjają temu błędy, które bardzo często popełniają osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z domową koloryzacją włosów. Okazuje się, że niewłaściwie dobrany kolor farby oraz ilość jej opakowań w stosunku do gęstości i grubości włosów, to nie jedyne grzechy popełniane przez wiele kobiet. Nieczytanie etykiet oraz nieprzeprowadzanie testu uczuleniowego, może skutkować nie tylko pojawieniem się zmian skórnych ale i zupełnego zniszczenia włosów. Podobnie zresztą jak zbyt długie trzymanie farby na włosach, które nie tylko je niszczy, ale powoduje nieoczekiwane zmiany koloru. W konsekwencji, jeśli włosy są farbowane od długiego czasu w ten sposób, włosy stają się porowate i na końcach włosów kolor robi się ciemniejszy.

Co szkodzi w farbach

Warto podczas zakupu pochylić się nad składnikami farby do włosów. Najczęściej nie mają one wiele wspólnego ze składnikami naturalnymi, które mogłyby choć trochę wpłynąć na poprawę kondycji farbowanych włosów. Natomiast w przeciętnej farbie znajdziemy amoniak, czyli związek chemiczny o duszącym zapachu. To właśnie on nadaje większości farb charakterystyczny, ostry zapach. Amoniak na celu rozpulchnić włos, odchylić łuski tak, by mógł wniknąć w niego pigment farby. Niestety, rozchylenie łusek włosa powoduje w efekcie jego szorstkość, odczuwalną przede wszystkim na ich końcach. Włosy traktowane farbą z amoniakiem nie wyglądają zdrowo, ponieważ ingerencja w strukturę włosa tego związku chemicznego jest intensywna. Z tego powodu włosy osłabiane farbami z amoniakiem potrzebują intensywnej pielęgnacji, a często i podcięcia sporej długości zniszczonych końcówek.

Szkodzić może rezorcyna, czyli część składowa barwnika.  Stosuje się ją w większości farb, aby włosy w wyniku koloryzacji nasyciły się pożądaną barwą. Uważana jest za środek szkodliwy, ponieważ w kontakcie z dużą powierzchnią skóry ulega wchłonięciu do krwiobiegu, mogąc wywołać zatrucie. W farbach do włosów zwiększa możliwość wystąpienia reakcji alergicznych w postaci rumienia, świądu lub wysypki.

Inny składnik farby, który może uczulić, to parafenylenodiamina (PPD), w uproszczeniu – czarny barwnik, który obecny jest w wielu ciemnych kolorach farb. Jest on alergenem, który może wywołać zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypkę, podrażnienia). Właśnie dlatego tak ważne jest przeprowadzanie tekstów skórnych, w wymaganym przez producenta farby czasie, przed położeniem koloru na całej powierzchni włosów. Należy robić to za każdym razem, nawet gdy używacie stale tej samej farby. Kupując farbę, zwróćcie uwagę, czy w składzie nie jest obecny PTD (tolueno-2,5-dmianie), który jest barwnikiem, często zastępującym PPD i również podnoszącym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej.

Alternatywy szukaj w naturalnych składnikach

Jeśli do tej pory nie miałaś styczności z farbami bez toksycznych składników, koniecznie wypróbuj farby, w składzie których nie ma niebezpiecznych substancji. Wypróbuj farby BIOKAP, będące pierwszymi aptecznymi dermo-farbami w Polsce.

Niezwykle istotną informacją jest to, że są to jedyne farby rekomendowane przez Krajowego Konsultanta ds. Dermatologii.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Ich bezpieczeństwo wynika z naturalnego składu. Aż w 90% znajdują się w nim składniki naturalne, które służą do trwałej koloryzacji i pokrywają siwe włosy w 100%. Tylko niecałe 10% składu jest pochodzenia syntetycznego i ogranicza się do tych, których nie można pozyskać ze źródeł naturalnych np.: barwniki, emulsyfikatory, stabilizatory, środki konserwujące i utleniacze.

Farby BIOKAP polecane są osobom, które odczuwają dyskomfort przy stosowaniu innych farb, cierpią z powodu wrażliwej skóry lub chcą lepiej zadbać o swoje włosy. Farby nie zawierają wielu drażniących substancji chemicznych, w tym amoniaku i  rezorcyny, oraz posiadają właściwości ochronne dla skóry i włosów dzięki zawartości aktywnego kompleksu TRICOREPAIR który zawiera:

 • proteiny ryżowe,
 • proteiny sojowe i owsiane,
 •  ekstrakt z wierzby,
 • Lipofilne kwasy owocowe
 • olejek arganowy BIO.

Dzięki dużej pojemności farby 125 ml, mieszanki wystarczy na dwa zastosowania przy krótkich włosach. Na tubce i butelce są specjalne kreski, które wskazują połowę, ułatwiające odmierzenie potrzebnej ilości.

Panie o różnych potrzebach włosów i skóry głowy, mają do dyspozycji 3 serie farb BIOKAP:

1. Biokap Nutricolor – bez Amoniaku, Rezorcyny, parabenów, PEG. Polecane dla wszystkich, którzy chcą lepiej zadbać o skórę i włosy a szczególnie dla osób odczuwających lekki dyskomfort podczas farbowania innymi farbami np. szczypanie, swędzenie, zaczerwienienie, nadmierne wypadanie włosów (22 odcienie).

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

2. Biokap Nutricolor Delicato – bez Amoniaku, Rezorcyny, parabenów, PEG, PPD, pochodnych PPD i substancji zapachowych. Polecana dla wszystkich, szczególnie dla osób ze stwierdzonym uczuleniem na PPD (15 odcieni).

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

3. Biokap Nutricolor Delicato + – bez Amoniaku, Rezorcyny, parabenów, PEG, PPD, pochodnych PPD, substancji zapachowych, tolueno-2,5-diaminy. Ta seria nie zawiera w ogóle fenylenodiamin. Jest polecana dla osób, u których występowała reakcja alergiczna na serię Delicato. Tej serii nie wolno mieszać z innymi kolorami z tej lub innych serii. (4 jasne odcienie).

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Naturalny skład tych farb pozwala na pielęgnację włosów, oraz  zachowanie właściwości farby trwałej. Zawsze przed nałożeniem zalecany jest test skórny, szczególnie jeśli w przeszłości nastąpiła reakcja alergiczną na inne farby. Teraz już wybór należy do tych kobiet, które pragną w naturalny sposób połączyć piękny wygląd, trwały kolor oraz doskonałą kondycję swoich włosów.


Zobacz także

Szkoły, do których chce się chodzić, są bliżej niż myślisz!

Przestań przepraszać za to, jak wyglądasz. Pokochaj swoje ciało takim, jakie jest i bądź z niego dumna

Życie składa się z samych banałów

Mówisz, że to banał? Życie składa się z samych banałów!