Lifestyle

Regulamin konkursu „Postaw świat na głowie”

Redakcja
Redakcja
11 kwietnia 2016
Konkurs "Postaw świat na głowie"
Fot. Materiały prasowe
 

Regulamin konkursu „Postaw świat na głowie”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Postaw świat na głowie”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Postaw świat na głowie” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 11.04.2016 do 24.04.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Bea Beleza – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe: Pokażcie nam jak stawiacie świat na głowie (dziecka lub własnej) Wysyłajcie nam zdjęcia pilustrujące waszą stylizację włosów dziecka lub fryzurę wykonaną właśnie przez najmłodszego członka rodziny (za modela może posłużyć mam, tata lub inny odważny ochotnik)..  Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Postaw świat na głowie”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

  Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
  Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  *Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 3 laureatów zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 01.05.2016 na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  Bea Beleza.
 2. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  Nagrody:
  3 x zestaw kosmetyków Hot Tot, składający się z dwóch wybranych (dowolnych) przez laureata produktów do stylizacji i pielęgnacji włosów dla dzieci marki Hot Tot.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Jak odmienić wnętrze bez wydawania całej wypłaty?

Redakcja
Redakcja
11 kwietnia 2016
Fot. Materiały prasowe
 

Masz dość białych ścian i minimalistycznych dodatków rodem ze Skandynawii? Znudziły Ci się gołe deski na podłodze i kremowe zasłony? Pora na zmianę! Poznaj dodatki, które kosztują niewiele a sprawią, że polubisz swój dom na nowo.

Kolory dodają energii. Przyda się ona szczególnie teraz, gdy po długim okresie zimna i braku słońca nasze organizmy są wyczerpane. Jeśli nie możesz teraz wybrać się na urlop do słonecznej Californii albo do pełnej soczystych barw Azji, pobaw się kolorami w swoim domu. Nie musisz od razu przemalowywać ścian. Wystarczy parę dodatków, trochę wyobraźni i odwagi, by Twoje mieszkanie nabrało tętniącego uroku najgorętszych miejsc na turystycznej mapie świata.

Z nowojorskim akcentem

Nowy York to miasto które nigdy nie zasypia i w którym narodziło się wiele światowych trendów. Jeśli więc lubisz trzymać rękę na pulsie, żyjesz intensywnie, do życia pobudzasz się kawą, muzyki słuchasz nawet pod prysznicem – postaw na dodatki rodem z amerykańskiego snu.
Stylowy grill elektryczny możesz rozstawić na tarasie albo w ogrodzie – przygotowane dania będą nie tylko smaczne, ale też zdrowe. Dywan z ulicami możesz skraść z dziecięcego pokoju – kto powiedział, że wyścigi zdalnie sterowanych samochodów są tylko dla najmłodszych? Turystyczna lodówka przyda się nie tylko na pikniku. Postaw ją koło łóżka i sięgaj po dobrze schłodzone napoje kiedy tylko chcesz, bez konieczności opuszczania łóżka albo kanapy.

ohme_limango_poscielWszystkie przedmioty na zdjęciu pochodzą z www.limango.pl

Miejski surfing

Egzotyczne rośliny, mokre od ciepłego deszczu kwiaty i kolorowe ptaki. Do tego szum fal i gorący piasek. Tak wyobrażamy sobie często raj.
Zastąp zwykłą pościel wzorzystymi poduszkami, a na ścianach powieś wielobarwne plakaty. Zamiast nudnej maty do jogi rozstaw na podłodze bramkę do piłki nożnej. Możesz kopać gole nawet parą zwiniętych skarpet. Zamień kawę na wodę z cytryną. By wycisnąć z soku jeszcze więcej, wybierz wielorazową butelkę z wbudowanym wyciskaczem do cytrusów. Dobry humor gwarantowany.

ohme_limango_posciel2Wszystkie przedmioty na zdjęciu pochodzą z www.limango.pl

Orientalny targ

Lubisz gdy w mieszkaniu pełno jest kolorowych bibelotów, a w powietrzu unosi się ciężki, kadzidlany zapach? Sięgnij po dodatki inspirowane Azją. Na kanapę w neutralnym kolorze zarzuć barwną kapę, a pościel zamień na taką w balony – zupełnie jak te, które unoszą turystów nad Kapadocją. Na podłodze rozłóż barwny dywan, taki na którym będzie przyjemnie usiąść albo wyciągnąć się z książką. Do wody dolej parę kropli olejku różanego (jadalnego!) i pij ją z kryształowych pucharów. Szybko poczujesz się jak na urlopie.

Wszystkie przedmioty na zdjęciu pochodzą z www.limango.pl
Wszystkie przedmioty na zdjęciu pochodzą z www.limango.pl

A jeśli szukasz jeszcze innych pomysłów na nowe wnętrze – zajrzyj do limango. W outlecie znajdziesz wiele różnorodnych przedmiotów do swojego domu, które pozwolą Ci odmienić wnętrze bez wydawania fortuny.


Lifestyle

Konkurs „Postaw świat na głowie”

Redakcja
Redakcja
11 kwietnia 2016
Konkurs "Postaw świat na głowie"
Fot. Materiały prasowe

Hit sezonu „0-2 lata” to zdecydowanie stylizacja wanienna na „mokrego irokeza”, a potem? Postawcie z nami na głowie cały świat – zapraszamy do wspólnej zabawy z Hot Tot – marką wyjątkowych kosmetyków do stylizacji  i pielęgnacji włosów dla najmłodszych. Razem z dziećmi bawcie się włosami, róbcie fryzury i dużo się śmiejcie. A zdjęcia ze swoimi stylizacjami przysyłajcie do nas! Do wygrania fantastyczne nagrody!

Zasady:

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe, czyli przesłać zdjęcie ilustrujące waszą stylizację włosów dziecka lub fryzurę wykonaną właśnie przez najmłodszego członka rodziny (za modela może posłużyć mam, tata lub inny odważny ochotnik).
 2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze pocztowym Organizatora.
 3. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi lub przesłania większej ilości zdjęć, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwsze zdjęcie z pierwszej  nadesłanej wiadomości.

Zadanie konkursowe:

Pokażcie nam jak stawiacie świat na głowie (dziecka lub własnej) Wysyłajcie nam zdjęcia pilustrujące waszą stylizację włosów dziecka lub fryzurę wykonaną właśnie przez najmłodszego członka rodziny (za modela może posłużyć mam, tata lub inny odważny ochotnik)..  Zdjęcia* w formie elektronicznej przesyłajcie na adres [email protected] w temacie wiadomości wpisując Konkurs „Postaw świat na głowie”. Nie zapomnijcie w wiadomości podać swojego imienia i nazwiska.

Prosimy o dołączenie w treści wiadomości poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na jej publikację przez portal Oh!me.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

*Dopuszczalny jest kolaż składający się maksymalnie z 3 zdjęć.

Nagrody

3 x zestaw kosmetyków Hot Tot, składający się z dwóch wybranych (dowolnych) przez laureata produktów do stylizacji i pielęgnacji włosów dla dzieci marki Hot Tot.

krolestwo-hot-tot

 

Konkurs trwa od 11.04.2016 do 24.04.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 01.05.2016 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

GALERIA KONKURSOWA:

Dorota Kurtycz

Dorota Kurtycz

Anna Jarosz-Strój

Anna Jarosz-Strój

Anna Kasperek

Anna Kasperek

Małgorzata Kamińska

Małgorzata Kamińska

 Bożena Drozd

Bożena Drozd

Beata Gwóźdź

Beata Gwóźdź

JUSTYNA JACKOWSKA-OCIEPA

JUSTYNA JACKOWSKA-OCIEPA

 

Zbigniew Matusik

Zbigniew Matusik

Agnieszka Szczygieł

Agnieszka Szczygieł

Łabutka Kamila

Łabutka Kamila

Anna Piskorska

Anna Piskorska

Paulina Terlecka

Paulina Terlecka

Natalia Baszyńska

Natalia Baszyńska

Karolina Kiraga.

Karolina Kiraga


Zobacz także

To nie histeria, ktoś znowu rozpalił ogień pod wielkim kotłem. Jestem wściekła w swojej bezsilności

„Jestem Mamą, chcę być Kobietą spełnioną, abyście miały we mnie oparcie i pomoc”. Akcja „List do dziecka”

13 głupich błędów, które popełniamy po rozstaniu