Go to content

Regulamin akcji #CelebrujSiebie – czyli kobiecość po swojemu. Zadanie IV

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji pod nazwą #CelebrujSiebie – czyli kobiecość po swojemu zwanego dalej „konkursem”, jest portal Blum Media sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
2. Akcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora, w okresie od 29.03.2023 r. do 03.04.2023 r. do godziny 23:59. Wyniki zostaną opublikowane do 28.03.2023 roku.
3. Sponsorem nagród w Akcji jest KanuNature – zwana dalej Sponsorem.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

§2. Uczestnictwo w Akcji

1. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsorów nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§3. Przebieg i warunki udziału w Akcji

Mówiłyśmy już o tym, czym jest dla nas szczęście, jak wyglądają nasze ulubione rytuały i zrobiłyśmy pierwszy krok do celebracji siebie. Przyszedł czas na pożegnanie tego, co nam nie służy. Usiądź na chwilę, weź głęboki oddech, zrób sobie najlepszą herbatę, albo coś innego, co lubisz. Bylebyś poczuła się dobrze i powiedz sobie: trudno, odpuszczam. Czasem tak trzeba.

Co zrobić, by wygrać?

  • Zaobserwować profil ohme.pl na Facebooku i Instagramie
  • Zrób rachunek sumienia i daj nam znać co mogłabyś sobie odpuścić, by zrobić miejsce na nowe.
  • Można dodać tylko jeden komentarz
  • 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy zestawami od jednej z najlepszych marek z kosmetykami naturalnymi @kanunature

Nagrody:

W tym tygodniu do wygrania 3 zestawy naturalnych kosmetyków @kanunature

Na zwyciężczynie czekają:

  • Nagroda 1: zestaw: olejek do kąpieli różany 250 ml, peeling grejpfrutowy 350 g, masło do ciała zielona herbata 190 g
  • Nagroda 2: zestaw: olejek do kąpieli pomarańcza z cynamonem 250 ml, masło do ciała mango 190 gr, mydło peelingujące w piance herbaciany ogród 180 g:
  • Nagroda 3: zestaw: masło do ciała mango 190 g, sól musująca mango 250 g, mydło peelingujące w piance kwiatowa łąka 60 g.

Konkurs trwa do 03.04.2023 r. Wyniki konkursu ogłosimy na InstagramStory oraz FacebookStory w dniu 04.04.2023 r.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów konkursu

1. Zwycięzcy  zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie najciekawszego listu wybranego przez jury, w skład którego wchodzą redaktorzy portalu www.ohme.pl

 §5. Nagrody w akcji i sposób ich przekazania

1. Sponsorem nagród jest KanuNature.
2. Laureatami konkursu zostaną osoby, które wybierze jury.
3. Nagrody zostaną wysłane bezpośrednio od Sponsorów w terminie do 15.04.2023 r.
4. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
5. O wynikach laureat zostanie poinformowany przez profil Oh!Me za pośrednictwem prywatnej wiadomości. Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem prywatnej wiadomości. W przypadku braku zgłoszenia się Laureata w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, nagroda przechodzi na osobę kolejną wg. ocen redakcji.