Lifestyle

Olimpijka Adrianna Sułek przekaże koszulkę z igrzysk dla zwycięzcy biegu Avon Kontra Przemoc Wyzwanie Avon

Redakcja
Redakcja
3 września 2021
 

 #KilometryPoMocy dobiegło końca. Uczestnicy dzięki swojej determinacji zebrali wspólnie prawie 42 tysiące kilometrów, czyli tyle, ile potrzeba, by okrążyć Ziemię dookoła. Za realizację celu Avon przekazał 25 tysięcy złotych na rzecz przeciwdziałania przemocy. Zaangażowana w akcję olimpijka Adrianna Sułek podaruje zwycięzcy swoją koszulkę z tegorocznych igrzysk.


Wraz z końcem wakacji nadszedł finał biegu „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie”. Dzięki zaangażowaniu biegaczy udało się zrealizować cel, a firma Avon Operations Polska przekazała 25 tysięcy złotych na wsparcie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ . Do najbardziej zaangażowanego uczestnika trafi niesamowita niespodzianka. Adrianna Sułek postanowiła przekazać swoją koszulkę z olimpiady dla Dawida Masnego. Utalentowana lekkoatletka, która zajęła 16. miejsce na tegorocznych igrzyskach w Tokio, podkreśla jak ważne jest mówienie o zjawisku przemocy:

Wierzę, że warto pomagać, dlatego postanowiłam przekazać swoją koszulkę z olimpiady dla najbardziej zaangażowanego biegacza. Cieszę, że mogłam wesprzeć akcję, której cel jest szczytny i promuje pomaganie przez bieganie. Razem chcemy przekazać wszystkim osobom doświadczającym przemocy, że jesteśmy z Wami i nie bójcie się mówić o tym, co Was spotyka. Te pokonane #KilometryPoMocy są właśnie dla Was! – podkreśla Adrianna Sułek, tegoroczna uczestniczka olimpiady w Tokio oraz złota medalistka młodzieżowych Mistrzostw Europy w siedmioboju.

W wyniku przemocy domowej umiera nawet 500 Polek rocznie. Teraz i my możemy im pomóc 

Bieg „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” odbył się w tym roku w wersji hybrydowej: wydarzenia stacjonarnego i wyzwania online w aplikacji Strava. Wszyscy uczestnicy niezależnie od czasu i miejsca wspólnie zbierali #KilometryPoMocy, by wesprzeć działania „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia, które teraz w trakcie pandemii są szczególnie ważne.
Wiele działań realizujemy tylko dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców i zewnętrznych podmiotów, do których należy między innymi marka Avon. W trakcie lockdownu robiliśmy, co w naszej mocy, by jak najlepiej pomóc w formie zdalnej, jednak teraz, widzimy jakie konsekwencje w relacjach przyniosła pandemia. Do naszej poradni ambulatoryjnej stale zgłaszają się nowe osoby. W ciągu miesiąca odwiedza nas ok. 100 nowych osób, które trafiają do nas po raz pierwszy, odpowiadamy także na setki maili i połączeń telefonicznych – mówi Agnieszka Machnowska psychoterapeutka i kierowniczka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Organizatorami wydarzenia są Avon Operations Polska, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz Stowarzyszenie Truchtacz.pl. Avon od lat skupia się na walce z przemocą domową i stale porusza ten temat w specjalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej na całym świecie. Bieg „Avon Kontra Przemoc- biegnij w Garwolinie” jest kolejnym głosem sprzeciwu wobec tego problemu. Za jego pomocą każdego roku firma angażuje kolejne osoby w przerwanie milczenia i pomoc osobom mierzącym się z przemocą.


Avon Kontra Przemoc to kampania społeczna i edukacyjna zainaugurowana w 2004 roku w USA, prowadzona obecnie w ponad 50 krajach na całym świecie. Zakłada ona walkę z przemocą domową wobec kobiet: działania w ramach tej inicjatywy budują świadomość istnienia problemu i koncentrują się wokół edukacji na temat możliwości udzielenia pomocy ofiarom przemocy.
W Polsce kampania Avon Kontra Przemoc jest prowadzona od 2008 roku. Od 2011 roku Avon jest partnerem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, zapewniając środki na funkcjonowanie poradni telefonicznej i e-mailowej dla ofiar i świadków przemocy.

 


Lifestyle

Dysleksja rozwojowa: jej objawy pojawiają się już w przedszkolu!

Media Room
Media Room
3 września 2021
fot. Olga Evtushkova/iStock
 
U dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu, które nie otrzyma odpowiedniego wsparcia, nieuchronnie pojawiają się niepowodzenia szkolne, które z czasem mogą doprowadzić do rozwoju wtórnych zaburzeń emocjonalnych. Lepiej więc nie lekceważyć pierwszych objawów dysleksji rozwojowej u dzieci. Dobrze też pamiętać, że dysleksja nie uniemożliwia uzyskiwania wielkich nawet osiągnięć. W gronie dyslektyków znajdziemy I. Newtona, J.Ch. Andersena i Agatę Christie.

Określenie: „dysleksja rozwojowa” oznacza specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji, które są uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego – czytamy na stronie Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Problem ten występuje niestety dość często – szacuje się, że średnio u 10-15 proc. uczniów, w tym u około 4 proc. w stopniu bardzo nasilonym, który można określić głęboką dysleksją.

Klinkij i dołącz do naszej zabawy z nagrodami! 

Do wspomnianych wcześniej specyficznych, charakterystycznych trudności, występujących w dysleksji rozwojowej, należą m.in.:

 • trudność w uczeniu się czytania (czyli dysleksja sensu stricto),
 • trudność w opanowaniu zasad poprawnej pisowni – czyli ortografii (tzw. dysortografia),
 • niski poziom graficzny pisma (tzw. dysgrafia).

Choć trudności te zwykle ujawniają się czy też są zauważane dopiero w szkole, to jednak eksperci podkreślają, że już w okresie przedszkolnym da się zauważyć różne objawy mogące wskazywać na to, że dziecko może być w grupie ryzyka dysleksji. Do tych wczesnych objawów należą m.in.:

 • opóźniony rozwój mowy, wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne, trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab,
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, a także rysowania i pisania (np. tzw. brzydkie pismo),
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych,
 • oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki,
 • mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), opuszczanie liter, tzw. pismo zwierciadlane, błędy ortograficzne,
 • powolne czytanie i pisanie.

W kontekście wczesnego rozpoznawania dysleksji warto  też znać podstawowe czynniki ryzyka, które wiąże się z występowaniem tej przypadłości. Zalicza się do nich m.in.:

 • predyspozycje genetyczne (na co może wskazywać np. wcześniejsze występowanie tego problemu w rodzinie),
 • zmiany anatomiczne i zaburzenia fizjologiczne układu nerwowego (występujące m.in. w czasie ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu).

Dysleksja jest zatem zaburzeniem o podłożu neurobiologicznym – uwarunkowanym subtelnymi zmianami w zakresie struktury i funkcjonowania mózgu, które powstają najczęściej w okresie prenatalnym.

Według zgodnej opinii ekspertów, wczesne rozpoznanie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości dziecka dotkniętego dysleksją. Dlaczego?

„Zaniedbanie środowiskowe oraz brak szybkiej interwencji pogłębiają zaburzenia i trudności dziecka” – czytamy na stronie Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

„Niepowodzenia szkolne dziecka mogą prowadzić do wtórnych zaburzeń emocjonalnych, dlatego tak ważne jest wczesna diagnoza i objęcie go odpowiednią opieką i wsparciem. Badania pokazują, że osoby z dysleksją  korzystające z terapii rozwijają wiele bardzo korzystnych cech przydatnych w pokonywaniu trudności, takich jak wytrwałość, wysokie kompetencje społeczne, motywacja itp.” – czytamy w poradniku pt. „Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?”, opublikowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Autorzy tego opracowania podkreślają, że dysleksja poprzez trudności w czytaniu, pisaniu i mówieniu, może przekładać się na trudności nie tylko w nauce takich przedmiotów szkolnych jak matematyka, historia czy biologia, lecz także w nauce muzyki lub nawet wychowaniu fizycznym.

W efekcie dziecko z dysleksją może nabawić się różnych problemów emocjonalnych, takich jak: lęk, zaniżona samoocena, wycofanie, a także zaburzenia nastroju – w tym depresja.

Wczesne rozpoznanie i wczesna interwencja są bardzo ważne również dlatego, że dysleksja w dorosłym życiu może ograniczać możliwość wykonywania z sukcesem wielu zawodów – tych, które wymagają szybkiego zapamiętywania i przetwarzania informacji mówionych lub pisanych.

„Objawy dysleksji nie ustępują z wiekiem – towarzyszą człowiekowi przez całe życie, dlatego osoba z dysleksją potrzebuje wsparcia terapeutycznego i specjalistycznych działań edukacyjnych, aby zminimalizować jej skutki w codziennym życiu” – czytamy we wspomnianym poradniku.

Jak pomóc dziecku z dysleksją

Dzieci z dysleksją mają odmienne potrzeby edukacyjne niż ich „typowi” rówieśnicy. W związku z tym potrzebują:

 • metod nauczania dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb,
 • pomocy specjalistów: psychologów, logopedów, pedagogów i terapeutów.

Optymistyczne jest jednak to, że dysleksja generalnie nie przekreśla perspektyw dziecka na przyszłość, pod warunkiem, że otrzyma ono na czas odpowiednie wsparcie.

„Osoby z dysleksją co prawda doświadczają wielu trudności, ale zdecydowana większość z nich z powodzeniem kończy szkoły i studia. Osoby z dysleksją równie często jak inne stają się wybitnymi specjalistami w wielu dziedzinach, o ile otrzymają, zwłaszcza w dzieciństwie, odpowiednie wsparcie” – piszą eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych.

W sytuacji, gdy rodzic podejrzewa u dziecka dysleksję pierwsze kroki po pomoc najlepiej skierować do poradni pedagogiczno-psychologicznej działającej w rejonie zamieszkania. Pracujący tam specjaliści dokonają pogłębionej diagnozy i dadzą rodzicom (bądź opiekunom) dziecka zalecenia dotyczące dalszych kroków w zakresie wspomagania rozwoju, terapii i edukacji.

Na koniec warto wymienić kilka uniwersalnych zaleceń dla rodziców i opiekunów, dotyczących wspierania dzieci z dysleksją:

 • dostosuj wymagania wobec dziecka do jego możliwości w tych zadaniach, które sprawiają mu trudność (np. poprzez mniejsze porcje materiału do zapamiętania, dłuższy czas na wykonanie zadania),
 • staraj się, aby wprowadzane ćwiczenia bardziej przypominały zabawę, niż naukę, stosuj w tym celu przyjazne i atrakcyjne pomoce edukacyjne, a także metody pracy działające na różne zmysły (wielozmysłowe),
 • nie karz dziecka za niepowodzenia, a za to podkreślaj i chwal najmniejsze postępy,
 • nie przemęczaj dziecka – w przeciwnym wypadku efekty jego pracy będą minimalne,
 • rozmawiaj z dzieckiem na temat dysleksji i innych trudności w uczeniu się,
 • bądź „rzecznikiem” praw swojego dziecka,
 • znajdź dodatkowego nauczyciela do pomocy albo/ i terapeutę,
 • buduj i wspieraj samoocenę dziecka,
 • pomagaj dziecku w pracy domowej.

Wiktor Szczepaniak, zdrowie.pap.pl

Źródła:

„Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?”, poradnik dla rodziców, wydany przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Dysleksji.


Lifestyle

Rodzice, którzy wychowują pewne siebie dzieci, robią te dwie rzeczy 👇

Redakcja
Redakcja
3 września 2021
fot. yaruta/iStock

Kto nie chce być przez innych postrzegany jako pewny siebie? Pewność siebie pomaga nam odnosić sukcesy w pracy, pomaga nam odnosić sukcesy w związkach, a także pomaga naszym dzieciom śmielej iść przez życie. Jak wychowywać dzieci, które mają silne poczucie własnej wartości, są pewne siebie, ale nie aroganckie? Na początek dwie wskazówki do zapamiętania i zastosowania od razu.

#Oh!Szkoło: Pomóżmy dzieciom znów dobrze poczuć się w szkole. Akcja z nagrodami! ❤ 

Od momentu narodzin dzieci zaczynają się uczyć. Uczą się płakać, jeść, spać, robić kupę. Zaczynają chodzić i chwytać za ręce, a gdy stają się małymi zdolnymi dziećmi, które potrafią budować z klocków, czytać krótkie słowa i siadać na nocniku, stają się pewnymi siebie istotami. Ale to poczucie pewności należy pielęgnować cały czas. Gdy małe dzieci stają się dużymi dziećmi, stają przed bardziej złożonymi wyzwaniami.

Jak od małego budować pewność siebie u dzieci?

1. Podkreślajmy, chwalmy, nagradzajmy wysiłek, a nie tylko wybitne rezultaty

Rodzice powinni zawsze komplementować wysiłek swojego dziecka, nawet jeśli nie uzyska ono 5 z testu z matematyki lub nie wygra meczu piłki nożnej. Kiedy rodzice chwalą dzieci za wysiłek, który włożyły, a nie za rezultaty tego wysiłku, dzieci rozwijają zdrową pewność siebie, która jest powiązana z dumą z bycia pracowitą osobą.

Dzieci powinny umieć powiedzieć: jestem pewny siebie w tych obszarach, ponieważ ciężko pracowałem. Dużo ćwiczyłem. Naprawdę chcę być w tym dobry. Jeśli rodzice nie będą tego podkreślać, dzieci mogą stracić pewność siebie, kiedy tylko nie zdadzą testu z matematyki pomimo iż bardzo się starały nauczyć i zdać.

Weź udział w naszym konkursie!

2. Bądźmy uczciwi wobec dziecka w kwestii jego słabości

Rodzice, którzy chcą wychować pewne siebie dzieci (które nie stają się aroganckimi palantami), nie okłamują swoich dzieci na temat tego, że są obszary, w których nie są zbyt dobre i nad którymi muszą ciężej pracować. Uwaga! To nie tak, że powinieneś chodzić i mówić: „Jesteś kiepski z matematyki!” , bo to akurat może stać się samospełniającą się przepowiednią. Ale możesz powiedzieć: „Niektórzy ludzie muszą więcej ćwiczyć i ciężej pracować nad matematyką i to jest w porządku”. Dzieci, które wiedzą, że być może będą musiały włożyć więcej wysiłku niż ich rówieśnicy, świetnie to rozumieją i nie tracą pewności siebie, ponieważ wiedzą, że liczy się próbowanie i praca. Dzieci muszą mieć świadomość, czego nie wiedzą. I że to jest ok. Że nie trzeba być najlepszym we wszystkim. Tutaj jest ta cienka granica między pewnością siebie, a arogancją.


Zobacz także

Peeling z olejami – i wszystko pójdzie gładko!

Pot pod biustem i 19 innych niedogodności, z którymi zmaga się właścicielka dużych piersi

Do której godziny są czynne sklepy w Sylwestra

Do której godziny są czynne sklepy w Sylwestra? Sprawdziliśmy