Go to content

5 typów związków niemonogamicznych, które mogą cię zaskoczyć

Fot. iStock/skynesher

Monogamia, czyli pozostawanie w związku z więcej, niż jednym partnerem, jest sposobem życia niepochwalanym przez ogół społeczeństwa oraz zakazanym przez prawo. Dla większości z nas jest to nie do przyjęcia, by mąż czy chłopak sypiali raz w jedyny i raz w drugim łóżku, dzieląc swoje życie między dwie, a może i więcej partnerek. W tej materii jesteśmy egoistami, co jest zrozumiałe.

Wiele osób uważa, że związki poligamiczne to po prostu zdrada, cudzołożenie, niezależnie od tego, czy obaj partnerzy zgodzili się na kontakty seksualne poza ich układem. Mimo społecznego niezrozumienia tych potrzeb zdarzają się przypadki takich praktyk na całym świecie, które mogą przybierać różne, czasem zaskakujące oblicza.

5 typów poligamii

1. Poligynia

Poligynia to forma małżeństwa składającą się z więcej niż dwóch osób — małżeństwo jednego męża i wielu żon, które współżyją z mężem. Żony traktowane są przez męża na równi, prowadzą równorzędne domy i w podobny sposób wychowują dzieci. Mąż ma obowiązek poświęcić kobietom po równie czasu, zaangażowania i pieniędzy.

2. Poliandria

W tym przypadku kobieta łączy się z więcej niż jednym mężczyzną. Wg wielu psychologów ewolucyjnych, biologiczna możliwość przeżywania przez kobietę wielokrotnych orgazmów jest usprawiedliwieniem wchodzenia w takie układy.

3. Poliamoria

Najczęściej jest to związek ograniczony do osób zaangażowanych i tworzących pewnego rodzaju małą społeczność, często mieszkających ze sobą. Partnerzy ustalają zasady, godzą się na seksualną swobodę i są ze sobą szczerzy odnośnie zaangażowania  seksualnego oraz emocjonalnego z kimś innym.

4. Związek otwarty

Jest to relacja otwarta na kontakty seksualne z innymi. Najbardziej rozpowszechnioną jego formą jest związek (formalny lub nieformalny), który pozwala na posiadanie trzeciego (lub więcej) partnera. Jednak jego zaangażowanie i rola w związku jest zawsze drugorzędna, mniej istotna.

5. Swingowanie

Pary o wybujałych potrzebach seksualnych zaangażują się w wymianę partnerów specjalnie w celach seksualnych. Może mieć to miejsce zarówno w trakcie krótkich interakcji między nieznajomymi na imprezach seksualnych, aż po grupy znajomych, którzy znają się nawzajem i towarzyszą przez wiele lat.

źródło: www.psychologytoday.com, www.milionkobiet.pl