Lifestyle

5 sytuacji, w których warto powiedzieć „dziękuję”

Agnieszka Sierotnik
Agnieszka Sierotnik
29 czerwca 2016
fot. iStock/Martin Dimitrov
 

Proszę, przepraszam i dziękuję. Teoretycznie wiemy, w jakich sytuacjach ich używać, chociażby ze względu na dobre wychowanie. W praktyce sprawa nie wygląda tak kolorowo. Trudno poprosić kogoś o pomoc, o przepraszaniu nie wspominając! Z dziękowaniem też mamy problem, bo zamiast po prostu powiedzieć „dziękuję”, albo zapada cisza, albo szukamy wymówek. Jeżeli też masz z tym problem, zacznij dziękować z uśmiechem w pięciu sytuacjach, które wymieniliśmy niżej – potem powinno pójść z górki!

1. Kiedy słowa zmienią twoje podejście do życia

W dobie Internetu jesteśmy zasypywani cytatami, czasem nawet podając jakiś cytat dalej, zapomina się o podpisaniu autora. Są jednak ludzie, którzy swoimi słowami motywują, dodają siły do walki i nie pozwalają o sobie zapomnieć. To trochę tak, jak z ulubionym filmem, który oglądasz po raz setny. Zawsze znajdziesz coś nowego, motywującego, pasującego do obecnej sytuacji w której się znajdujesz.

Nieważne, czy osobą, od której wypływają te słowa, jest pisarz, artysta, mało znany bloger, czy może ktoś bliski twojemu sercu; podziękuj mu za to, że czasem nawet nieświadomie jest dla ciebie wsparciem.

2. Kiedy ktoś cię komplementuje

Z tym mamy największy problem.

-Pięknie dziś wyglądasz!
-Oszalałeś? Nie widzisz tych worów pod oczami?!

I nieważne, ile mamy lat i jak piękne jesteśmy. Przyjmowanie komplementów jest dla nas po prostu krępujące. Zupełnie niepotrzebnie! Przyjmowanie komplementów nie jest wyrazem arogancji, czy zbytniej pewności siebie. Nawet jeżeli nie chcesz uwierzyć danej osobie, przyjmij komplement z grzeczności, żeby nie poczuła lekceważenia jego słów. (Czasem jednak warto uwierzyć i posłuchać!)

3. Kiedy ktoś jest przy tobie

Ponoć bliskich doceniamy dopiero, gdy ich tracimy. To jedna z tych smutnych prawd, które trzeba wziąć pod uwagę w codziennym życiu z drugą osobą. Kiedy ktoś jest przy tobie cały czas, łatwo zapomnieć o tym, jak bardzo ważne jest jego wsparcie. To w pewien sposób staje się naturalne, ale czasem warto sobie przypomnieć, że druga osoba też potrzebuje naszego wsparcia i uwagi. W momencie twojej choroby czy problemów, to ty stajesz się centrum wydarzeń, każdy martwi się o ciebie. Może to normalne, ale właśnie wtedy twoim bliskim należy się jeszcze większy szacunek.
Nieważne czy to przyjaciel, członek rodziny, czy ukochany – zwykłe 'dziękuje’ może być naprawdę rozczulające, szczególnie, kiedy nie ma ku temu specjalnej okazji. Specjalną okazją może się okazać to, że jest. Po prostu.

4. Kiedy ktoś daje ci radę

Czyjaś rada, ta, o którą prosisz, ale także ta zupełnie niechciana, jest oznaką prawdziwej troski. Chociaż czasem możesz mieć wrażenie, że dana osoba po prostu się wywyższa, tak naprawdę chce ci pomóc. Oczywiście są sytuacje, w których musisz włączyć filtr pomagający ci sprawdzić życzliwość drugiej osoby. Rady od przyjaciółki czy mamy zawsze będą pewniejsze niż te od nieznajomej osoby. Te drugie mogą czasem nawet zaboleć, bo słowa ranią najbardziej.
Nieważne, czy przyjmiesz poradę czy uznasz ją za bezużyteczną, ale zamiast ignorować – po prostu podziękuj. Nikogo nie urazisz, a przy okazji pokażesz klasę.

5. Kiedy ktoś chce pomóc

Czytając wiadomości ze świata może się wydawać, że jest naprawdę mało ludzi, którzy kwapią się do pomocy innym. Tak naprawdę jest ich więcej, niż się wydaje. Nieważne jak mała jest ta pomoc, czy chodzi o wymianę przepalonej żarówki czy odmalowanie całego mieszkania – liczy się gest.

Wyobraź sobie, że to ciebie ktoś prosi o pomoc. Zgadasz się, odwalasz kawał dobrej roboty, następnie dowiadujesz się, że osoba której pomogłaś odniosła sukces właśnie dzięki tobie. Czy odczujesz satysfakcję? Pewnie nie. Jednak kiedy usłyszysz słowa podziękowania, sprawa będzie wyglądała trochę inaczej.

Zawsze staraj się dziękować za pomoc, z ogromnym uśmiechem. Może świat nie stanie się przez to magiczną krainą, ale wokół ciebie stanie się na chwilę lepszy.


Lifestyle

Regulamin konkursu „Magia SPA we dwoje”

Redakcja
Redakcja
29 czerwca 2016
Fot. iStock / AzmanL
 

Regulamin konkursu „Magia SPA we dwoje”

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „Magia SPA we dwoje”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Magia SPA we dwoje” zwanego dalej „Konkursem”, jest portal Blum Media
  sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a/42, 02-954 Warszawa, zarejestrowany
  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000573762,
  o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 złotych.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.ohme.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora w okresie od 30.06.2016  do 13.07.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oh!me do dnia 25.07.2016 roku.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma ZL „Uzdrowisko Nałęczów” SA – zwana dalej Sponsorem.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ohme.pl.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i pracownicy Sponsora nagród, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

 

§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe. W komentarzu do artykułu KONKURS odpowiedź na pytanie: „W komentarzu do tego artykułu napisz: Jak zamierzasz przekonać swojego mężczyznę do wyjazdu do SPA (podpowiedzi, dlaczego warto się wybrać szukaj w naszym artykule: Wizyta w SPA – niezbędny element zdrowego stylu życia). Jeśli jesteś mężczyzną napisz, dlaczego chciałbyś zabrać wybrankę swojego serca do SPA Nałęczów. Zaskoczcie nas, rozbawcie, bądźcie kreatywni!
 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na platformie do komentowania Organizatora.
 2. Jedna osoba może przesłać tylko jedną  odpowiedź. W przypadku udzielenia większej liczby odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu pierwszy zapisany komentarz.

 §4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 2. 1 laureat zostanie wyłoniony na podstawie najciekawszej odpowiedzi przez jury, w skład którego wchodzą pracownicy i redaktorzy portalu www.ohme.pl
 3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 25.07.2016 roku. na stronie internetowej www.ohme.pl.

 §5. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Sponsorami nagród w Konkursie jest  firma ZL „Uzdrowisko Nałęczów” SA
 2. Laureatem Konkursu zostanie 1 osoba, którą wybierze jury na podstawie najciekawszej odpowiedzi.
  1 x voucher na pobyt w SPA Nałęczów „MAGIA SPA DLA 2 OSÓB NA 1 NOC” o wartości 520 zł
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

 §6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 §7. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony www.ohme.pl.
 2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.
 3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 


Lifestyle

Co byś zrobiła widząc samotne dziecko w centrum miasta? Obejrzyj koniecznie. Bo zmiana zaczyna się od ciebie!

Ewa Raczyńska
Ewa Raczyńska
29 czerwca 2016
Fot. Screen/Facebook

A Wy co byście zrobili? Jak się zachowali, gdybyście spotkali na ulicy sześcioletnie dziecko, bez opieki dorosłego? Dziecko schludnie ubrane, jakby na kogoś czekało. A co, gdyby to dziecko było brudne, w obszarpanym ubraniu?

Przejmujący film UNICEF-u trzeba zobaczyć. Jego pomysłodawcy piszą: „Zmiana zaczyna się od Ciebie. Zatrzymaj się na chwilę, obejrzyj, udostępnij. Dziękujemy”. I my też o to prosimy. Nie bądźmy głusi udając, że są rzeczy, które nas nie dotyczą. Człowiek jest zawsze człowiekiem, bez względu na to, jak wygląda. A dziecko? Ono zawsze jest bezbronne… Obojętnie, jakie ma na sobie ubranie. 


Zobacz także

Im dłużej będziesz przyglądać się sobie, tym piękniejszego łabędzia zobaczysz. Teraz tylko rozwiń skrzydła…

Najmodniejsze sandały na nadchodzące lato 2016

Akcja „Zęby na 6-tkę!” Tydzień I, wyzwanie #2