Macierzyństwo Patronaty Zdrowie

Pierwotne Niedobory Odporności – co o nich wiesz?

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
18 grudnia 2016
 

Przedstawiamy Wam dziś dwa wywiady przeprowadzone z ekspertami w panelu na temat Pierwotnych Niedoborów Odporności. Temat został szeroko poruszony ze względu na projekt:”Świadome Rodzicielstwo”, gdyż największym problemem w Polsce jest wciąż niska świadomość istnienia Pierwotnych Niedoborów Odporności. Dlatego bardzo ważne jest zintegrowanie środowiska lekarzy, pielęgniarek, rodziców oraz pacjentów w celu podjęcia działań promujących wiedzę na temat PNO.

zrzut-ekranu-2016-12-16-o-11-06-58Szacuje się, że w Polsce wciąż żyje około dwóch tysięcy niezdiagnozowanych osób, a czas między pierwszymi objawami a diagnozą często wynosi nawet kilka lat.

Warto zaznaczyć, że obecnie jest znacznie więcej niż dwa tysiące niezdiagnozowanych dzieci i osób dorosłych z niedoborami odporności. Choć badania w kierunku problemów z odpornością są powszechnie dostępne, nadal możemy mówić o problemie z natury diagnostycznej.

Są bardzo różne rodzaje Pierwotnych Niedoborów Odporności (PNO), dlatego ich rozpoznanie może przysparzać problemy i wiele wątpliwości. Przede wszystkim bardzo trudno znaleźć i określić przyczynę PNO. Dodatkowo zdarza się, że objawy bywają nietypowe. Pamiętajmy, że poszukiwanie nieznanych jeszcze mutacji, które mogą objawiać się w nieznany dotąd sposób, stają się nie lada wyzwaniem i zabierają nieco czasu.

Niestety nadal, mimo że wiele rodzajów Pierwotnych Niedoborów Odporności zostało już właściwie skwalifikowanych i medycyna dysponuje możliwościami ich leczenia, nie jest szybko diagnozowanych. Dzieje się tak dlatego, że kwestia znajomości objawów ostrzegawczych wciąż jest niewystarczająca i należy ją procesować poprzez edukację lekarzy pierwszego kontaktu, ale i rodziców.

Jaką rolę w przypadku tych genetycznych schorzeń odgrywa wczesna diagnoza?

Pierwotne Niedobory Odporności należą do grupy schorzeń, w których wczesna diagnoza odgrywa priorytetowe znaczenie. W przypadku ciężkich, złożonych niedoborów odporności, powinniśmy nawet powiedzieć, że „diagnostyka jest tu pościgiem za życiem”. Dotyczy to szczególnie niemowląt, które nie mają w ogóle odporności i w przypadku których zakażenie rozwija się bardzo szybko. Zakażenie najczęściej wirusowe może spowodować uszkodzenie mózgu, czy w przypadku jego bakteryjnego przebiegu – ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Jak ważna jest świadomość objawów ostrzegawczych?

Zarówno rodzice, jak i lekarze mają do dyspozycji dziesięć opracowanych sygnałów ostrzegawczych świadczących o PNO. Szczególną atencją otoczmy małe dzieci, naszą uwagę powinna zwrócić intensywna biegunka, częste zakażenia dolnych dróg oddechowych, nieprzybieranie na wadze, pleśniawki w jamie ustnej, powikłania poszczepienne (BCG). Jednym z objawów jest też limfopemia, czyli niewydolność układu wytwarzającego limfocyty. Jednym z jej groźniejszych efektów jest zmniejszenie przeciwciał, co za tym idzie spadek odporności i podatność na infekcje, również erytrodermia (zapalenie skóry).

Edukacja odgrywa tu kluczowe znaczenie zarówno lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów, innych specjalistów jak i samych rodziców.  Dzięki szkoleniom dla lekarzy, co raz częściej do Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka trafiają dzieci z podejrzeniami PNO.

Jaka jest największa grupa pierwotnych niedoborów odporności?

Są to niedobory odporności humoralnej (przeciwciał), czyli niedobory immunoglobulin. Na szczęście jest je stosunkowo łatwo wykryć, bo już w jednym z pierwszych badań jakie należy przeprowadzić u dziecka, u którego podejrzewamy PNO. Może je zlecić lekarz pierwszego kontaktu.

Następnie w tych przypadkach, po właściwej diagnostyce mamy dostęp do leczenia substytucyjnego.Właśnie poprzez podanie immunoglobulin, możemy dziś dawać szansę na normalne funkcjonowaniei życie pacjentowi. Dziecko, u którego prowadzone jest leczenie, jest chronione przed infekcjami, a jego stan zdrowia jest ustabilizowany, dlatego ma szansę normalnego rozwoju wśród równieśników.

Programy lekowe w Polsce dają możliwości właściwego leczenia, szczególnie stosowanie terapii podskórnymi preparatami immunoglobulin otworzyło nowe możliwości terapeutyczne. Dlatego warto po raz kolejny podkreślić jak ważną rolę w całym tym procesie stanowi wczesna, właściwa diagnoza i świadomość potrzeby leczenia tych schorzeń. http://pgr-pno.pl/en/index.php

Jak właściwa diagnoza zmienia życie rodziny z dzieckiem chorym na PNO?

Dzięki nowoczesnemu leczeniu możemy rzeczywiście powiedzieć, że właściwa diagnoza zmienia całe życie rodziny z dzieckiem chorym na PNO. Rodzice bardzo zmęczeni częstymi, nawracającymi infekcjami dziecka i wydłużającym się okresem diagnozowania, w końcu mają szansę się uspokoić, wyciszyć i podjąć wspólnie z małym pacjentem walkę o normalne życie. Stan zdrowia dzieci staje się ustabilizowany, mają one szansę na prawidłowe funkcjonowanie, kontakt z rówieśnikami, rozwijanie swoich pasji. Zyskuje na tym cała rodzina, a co najważniejsze pacjent zostaje objęty właściwą opieką a jego organizm chroniony jest przed trwałymi uszkodzeniami. 


Stowarzyszenie koordynuje obecnie Ogólnopolską kampanię edukacyjno-społecznej  „TAK dla odporności!” – jakie są jej cele?

zrzut-ekranu-2016-12-16-o-11-07-03Kampania ma na celu szerzenie świadomości o objawach Pierwotnych Niedoborów Odporności – chcemy dotrzeć z informacją do jak najszerszego grona osób, w tym do poszukujących diagnozy oraz do rodziców zaniepokojonych faktem, że ich dzieci często chorują. We współpracy z centrami handlowymi w całej Polsce organizujemy wystawy prezentujące 10 objawów ostrzegawczych PNO. Tym samym tysiące osób, które każdego dnia odwiedzają te miejsca, ma szansę dowiedzieć się, czym są niedobory odporności. Dodatkowo angażujemy w nasze działania media, dzięki czemu jeszcze bardziej rozszerzamy zasięg kampanii. Cel został osiągnięty: w czasie trwania akcji otrzymaliśmy mnóstwo telefonów i maili od osób, które podejrzewały chorobę u siebie lub swojego dziecka. Mogliśmy rozwiać podstawowe wątpliwości i skierować te osoby do poradni immunologicznych. Jesteśmy przekonani, że dzięki kampanii udało się zdiagnozować wielu nowych pacjentów z PNO.

W naszym kraju dzieci ze zdiagnozowanymi PNO objęte są programem leczenia, niestety zanim do niego przystąpią muszą być właściwie zdiagnozowane.

Niezwykle istotną rolę pełnią tutaj lekarze pierwszego kontaktu. Podejrzenie problemów z odpornością wymaga od nich podstawowej wiedzy na temat tych schorzeń. Niestety, immunologia kliniczna to stosunkowo młoda dziedzina medycyny i na polskich uczelniach medycznych jest obecna od niedawna. Dlatego tak ważne jest edukowanie samych lekarzy – i na to stawiamy od początku istnienia Stowarzyszenia.

Również kampanie społeczne, takie jak „TAK dla odporności!” sprawiają, że ludzie zaczynają kojarzyć, że istnieje taka grupa schorzeń i że „niedobór odporności” nie oznacza konieczności łykania tranu i picia odpowiednich herbatek ziołowych, ale jest genetyczną chorobą, która nieleczona może doprowadzić do śmierci. To upór i determinacja rodziców bardzo często doprowadzają do tego, że właściwa diagnoza może zostać w porę postawiona.

Jak ważne jest dla całej rodziny przekazywanie w przystępny sposób informacji potrzebnych w zrozumieniu PNO?

To jeden z kluczowych czynników, decydujący o powodzeniu całego procesu terapeutycznego. Warto pamiętać o tym, że choroby takie jak PNO w zasadzie dotykają całą rodzinę, sprawiają, że każda osoba – rodzice, rodzeństwo, a przypadku osób dorosłych – partner, musi się z nią zmierzyć. Aby mogło się to stać, pierwszym krokiem jest zrozumienie w pełni schorzenia i konsekwencji, jakie ze sobą niesie.

Mamy jednak świadomość, że lekarzom czasami brakuje czasu, aby przeprowadzić pacjenta czy wręcz całą rodzinę przez ten proces. W odpowiedzi na te potrzeby powstało nasze stowarzyszenie.

Dbamy o to, by pacjenci mieli dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Regularnie organizujemy spotkania, na których dzielimy się naszymi doświadczeniami, ale też przeprowadzamy szkolenia m.in. z zakresu psychologii – o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o chorobie albo jak radzić sobie z tym obciążeniem w rodzinie. Ważną rolę w procesie edukacji pełni też pełnometrażowy film dokumentalny, który jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Dla wielu nowo zdiagnozowanych osób najbardziej pokrzepiające jest to, że mogą porozmawiać z kimś, kto ma już ten etap za sobą i przekonać się, że z PNO można zasadniczo normalnie żyć, o ile tylko zachowuje się pewne środki ostrożności i pozostaje się pod opieką specjalistów.

To również moja osobista misja, jaką od kilku lat realizuję. W chorobach przewlekłych, takich jak PNO, odpowiednia relacja lekarz-pacjent jest niezwykle ważna dla procesu terapeutycznego i wprost przekłada się na jakość życia osób chorych. Staram się poprzez szkolenia dla lekarzy sprawić, by te potrzeby były zaspokojone.

Diagnoza jest dziś największą bolączką pacjentów chorych na PNO, co dzieje się jednak po jej właściwym postawieniu? 

Pacjent po diagnozie najczęściej od razu otrzymuje odpowiednie leczenie. Jeśli kwalifikuje się do terapii przeciwciałami, to zwykle zaczyna od przetoczeń dożylnych, by potem – w zależności od preferencji własnych bądź rodziców – przejść na domową terapię podskórną. To właśnie największa zmiana, jaka dokonała się w ostatnich kilkunastu latach w Polsce.

Jeszcze kilkanaście lat temu jedyną dostępną formą leczenia były dożylne kroplówki w szpitalu, na które pacjent musiał przyjeżdżać raz w miesiącu. Dziś zarówno dzieci jak i osoby dorosłe mają już wybór i mogą zdecydować się na terapię w domu. W tym przypadku lek podaje się samodzielnie (bądź z pomocą rodziców) w domu, raz w tygodniu, w formie infuzji podskórnej, z użyciem specjalnej pompy. Do szpitala pacjent zgłasza się co 3 miesiące, jedynie po odbiór leku i na badania krwi. Warto też podkreślić, że lekarze-immunolodzy są już dostępni w zdecydowanej większości miast wojewódzkich, zwiększyła się też liczba ośrodków, które wykonują przeszczepy szpiku w przypadku najcięższych postaci PNO.


Macierzyństwo Patronaty Zdrowie

Startuje 6. edycja kampanii „Pokonać raka

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
6 marca 2017
 

Drodzy!

Dziś zapraszamy Was do zapoznania się z 6. edycją ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pokonać Raka”. Jesteśmy Partnerem Kampanii i specjalnie dla Państwa publikacja „Pokonać Raka”, która ukazała się 24 lutego wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita” dostępna jest teraz online http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2017/02/pokonacrakaWTO.pdf

Poniżej znajdziecie informacje na temat jej zawartości, wywiadów z ekspertami:

Walka z chorobami nowotworowymi stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesności, zarówno dla społeczeństwa w Polsce, jak i na całym świecie. Stale obserwujemy wzrost ryzyka zachorowalności, a w perspektywie kilkunastu lat, nowotwory staną się najczęstszą przyczyną zgonów w naszym kraju. W kampanii uznani eksperci wyjaśniają w jaki sposób możemy poprawić sytuację pacjentów onkologicznych w Polsce.

„Podstawą sukcesu w skutecznej walce z rakiem jest kompleksowe i skoordynowane podejście do problemu. Programem pakietu onkologicznego powinna zostać objęta jak największa grupa chorych, wówczas proces diagnostyki nowotworów będzie przebiegał szybciej i skuteczniej. Należy nieustannie dążyć do jak najszybszego i możliwie pełnego wprowadzania do zakresu świadczeń gwarantowanych i refundowanych przez płatnika innowacyjnych terapii onkologicznych. Procedura ta winna być oparta na przejrzystych zasadach farmakoekonomii.” – twierdzi prof. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. „Zdajemy sobie sprawę, że w takiej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej, w jakiej żyjemy w naszym kraju, w którym tylko 4,5% środków z budżetu jest przeznaczonych na ochronę zdrowia, zamiast uznawanych za bezpieczne min. 6%, niewiele więcej da się zrobić. Nie domagamy się leczenia na poziomie najwyżej rozwiniętych krajów europejskich, ale chcielibyśmy znaleźć się w środku tej listy, tak jak przystało na obywateli 5 gospodarki europejskiej.” – dodaje Szymon Chrostowski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Nudności i wymioty to zmora wielu pacjentów poddawanych chemioterapii. Zdarza się nawet, że ich nasilenie skłania chorego do rezygnacji z leczenia. Statystyki wskazują, że przed wprowadzeniem skutecznego, nowoczesnego leczenia przeciwwymiotnego nudności i wymioty dotyczyły zdecydowanej większości (70-80%) pacjentów objętych terapią onkologiczną. Wśród pacjentów nadal więc pokutuje stereotyp, że chemioterapia musi się wiązać z nudnościami i wymiotami, a leczenie nowotworu to doświadczanie skrajnie nieprzyjemnych objawów. Współczesna medycyna jest dziś w stanie całkiem dobrze radzić sobie z tego typu negatywnymi konsekwencjami terapii onkologicznej, a polscy pacjenci mają dostęp do zdecydowanej większości leków, które skutecznie przeciwdziałają nudnościom i wymiotom w przebiegu leczenia – pod warunkiem, że zostaną zastosowane przed podaniem chemioterapii. Przy tej okazji warto też wiedzieć, że od niedawna w Polsce dostępny jest nawet lek, który pozwala skutecznie kontrolować nudności i wymioty dzięki zażyciu jednej tabletki, na ok. 1 godzinę przed podaniem chemioterapii, a jego działanie utrzymuje się przez kilka dni, zabezpieczając pacjenta przed tzw. nudnościami opóźnionymi.

Problemem dla wielu pacjentów jest brak dostępu do skutecznego leczenia onkologicznego. Taka sytuacja ma miejsce w raku jelita grubego, który znajduje się na drugim miejscu pod względem zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Niestety wielu polskich pacjentów z rakiem jelita grubego, u których wyczerpano standardową chemioterapię, pozbawionych jest szansy na dalsze efektywne leczenie. „Są to pacjenci, często w bardzo dobrym stanie ogólnej sprawności, z ogromną wolą do walki z chorobą. Dla takich pacjentów świadomość braku refundacji skutecznych leków onkologicznych, które mogłyby znacząco wydłużyć ich życie, stanowi ogromną tragedię i traktowana jest jak wyrok.” – zaznacza prof. Piotr Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Sytuacja chorych z opornością lub nawrotem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, jeżeli nie są oni kandydatami do przeszczepienia szpiku lub gdy pomimo jego przeprowadzenia choroba jest nadal aktywna, jest bardzo zła i daleko odbiega od europejskich standardów. Do leczenia III linii, czyli w drugiej wznowie choroby, zarejestrowany został piksantron, nowy cytostatyk, który pozwala wydłużyć życie, a u części pacjentów wręcz umożliwia poddanie ich transplantacji. „Mamy więc lek bardzo skuteczny i bezpieczny, niestety również nierefundowany i niedostępny poza badaniami klinicznymi. Nadzieję dla wielu polskich chorych na wyleczenie i przeżycie stanowi rychła refundacja leków i ich dostępność w ramach finansowania NFZ.” – podkreśla dr n. med. Monika Długosz-Danecka z Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Niedożywienie jest częstym zaburzeniem, które ma bardzo duży wpływ na skuteczność leczenia i jakość życia chorych. Przede wszystkim powinno być ono rozpoznane i leczone w możliwie najwcześniejszym okresie choroby nowotworowej. „Objawy niedożywienia lub wyniszczenia – w momencie przyjęcia do szpitala – występują u 30-85% chorych i najczęściej towarzyszą chorobie w stadium uogólnienia. W terminalnym okresie choroby u 5–20% chorych wyniszczenie jest bezpośrednią przyczyną zgonu. Pomimo tego, mało kto zwraca na ten problem uwagę w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. Skuteczna interwencja jest możliwa, nawet w przypadku zaawansowanej choroby. Powinna ona składać się z trzech aspektów: zapewnienia aktywności fizycznej, zmniejszenia nasilenia stanu zapalnego oraz zapewnienia prawidłowej podaży składników odżywczych.” – wskazuje dr n. med. Stanisław Kłęk – Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). 

okładka_pokonac_rakaO roli badań rozmawiamy z Anną Wyszkoni, jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek, u której rok temu zdiagnozowano nowotwór tarczycy. „Sama nie wpadłabym na to, by zbadać się pod tym kątem, gdyby lekarz nie zrobił tego przy okazji rutynowego badania piersi. On sam po wykryciu u mnie nowotworu zaczął robić te badania regularnie i w ciągu pół roku wykrył cztery nowotwory. Musimy mówić o tym głośno, by pomóc jak największej liczbie osób. Badajcie się!” – apeluje Anna Wyszkoni. Wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej jest kluczowym czynnikiem gwarantującym powodzenie leczenia. Dr Andrzej Marszałek, Dyrektor Medyczny Synevo, wyjaśnia jak ważne jest wykrycie choroby nowotworowej we wczesnym stadium. „Jeżeli wiemy, że w naszej rodzinie występowały przypadki nowotworów, to kontrola stanu zdrowia nabiera ogromnego znaczenia. Pamiętajmy, że nasze zdrowie leży w naszych rękach.” – zaznacza.

W kampanii zaproszeni eksperci starają się również podsumować ubiegły rok oraz wskazać jakie wyzwania stoją przed nami w 2017 roku. Jak wskazuje prof. Jacek Jassem, Członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem koniec 2016 roku przyniósł bardzo ważne i oczekiwane rozwiązanie – finansowanie badań genetycznych w nowotworach. „Dzięki tym badaniom można nie tylko ocenić zagrożenie daną chorobą, ale także dobrać choremu indywidualne, molekularnie, ukierunkowane leczenie i przewidzieć jego skuteczność.” – zauważa. „Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną realizację następnego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.” – dodaje dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii. „Rok 2016 przyniósł również pozytywne decyzje Ministerstwa Zdrowia, które uruchomiło kilka ważnych programów lekowych. Pacjenci z zaawansowanym czerniakiem, rakiem jajnika, piersi, nerki, czy niedrobnokomórkowym rakiem płuca zyskali dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych.” – wskazuje Jarosław Gośliński, redaktor naczelny portalu onkologicznego zwrotnikraka.pl. Istotny problem kobiet w ciąży, u których diagnozowana jest choroba nowotworowa zaznacza Marta Ozimek-Kędzior, Członek Zarządu Fundacji Rak’n’Roll. Prowadzony przez Fundację program opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka: „Boskie Matki” powstał, by dać kobiecie w takiej sytuacji najlepszą dostępną opiekę i umożliwić podjęcie ważnej dla niej decyzji. „W 2017 r. planujemy włączyć do standardu wizyty ginekologicznej aspekt profilaktyki onkologicznej, w postaci promocji obowiązkowego badania cytologicznego oraz wprowadzenia USG piersi.” – informuje Marta Ozimek-Kędzior.

Istotnym wsparciem w leczeniu są komórki macierzyste, które od lat z powodzeniem stosowane są w leczeniu chorób hemato-onkologicznych, szczególnie w leczeniu białaczki czy zespołów mielodyspastycznych, mają także zastosowanie w wielu innych jednostkach chorobowych. Cały czas pojawiają się kolejne doniesienia o pozytywnych wynikach badań o których rozmawiamy z dr n. med. Magdaleną Chrościńską-Krawczyk z Kliniki Neurologii Dziecięcej USD w Lublinie.

Świadomość zagrożeń związanych z paleniem wyrobów tytoniowych rośnie, jednak nadal ok. 9 milionów Polaków nałogowo pali. Światowi eksperci ds. ochrony zdrowia publicznego dostrzegają ogromny potencjał elektronicznych inhalatorów nikotyny w redukcji szkód wywołanych paleniem. W najnowszym wydaniu Annals of Internal Medicine z początku lutego czytamy, że to właśnie e-papierosy minimalizują m.in. liczbę rakotwórczych substancji w organizmach palaczy. Brytyjscy naukowcy przebadali próbki osób, które zamieniły tradycyjne papierosy na rzecz e-papierosa. U użytkowników e-papierosów poziom toksycznego NNAL metabolitu rakotwórczego – związku odpowiedzialnego za rozwój m.in. raka płuca, był niższy aż o 97,5 proc. Brytyjscy naukowcy doszli do wniosku, że e-papierosy powodują zdecydowanie mniejsze zagrożenie dla zdrowia niż papierosy tradycyjne.


Macierzyństwo Patronaty Zdrowie

Świadome rodzicielstwo – kampania edukacyjna

Medical Media Solutions
Medical Media Solutions
30 listopada 2016

„Świadome Rodzicielstwo to nie jest wiedza o wszystkim i na każdy temat. Świadomość to gotowość do stałego poznawania rzeczy, zjawisk i dziecka takim jakim jest.” Słowa Pawła Zawitkowskiego, jednego z rozmówców naszej kolejnej kampanii poświęconej rodzinie, rodzicom i dziecku, najlepiej wprowadzają w cały tytuł, który dziś oddajemy w Wasze ręce.

Już dziś wraz z każdym Dziennikiem Rzeczpospolita w Wasze ręce trafia publikacja „Świadome Rodzicielstwo”. Tytuł powstaje z ramienia wydawnictwa Medical Media Solutions i jest dedykowany przyszłym i obecnym rodzicom.

Jest to projekt, który przedstawia rodzicom i opiekunom uporządkowany charakter tematyki, rozpoczynając od wartości jaką jest planowanie rodziny, zdrowej ciąży po dbanie o zdrowie dziecka, jego opiekę i w końcu właściwe wychowanie i jego prawidłowe wejście w samodzielną przyszłość.

Objęliśmy tytuł swoim patronatem i dziś zachęcamy Was do jego lektury publikacji, która składa się z trzech uporządkowanych filarów, współtworzonych poprzez panele wywiadów z ekspertami – wielkimi autorytetami w danej tematyce.

okładka

Po pierwsze, tematem numeru jest konflikt serologiczny.

Konflikt serologiczny jest efektem niezgodności antygenowej w zakresie antygenów krwinek czerwonych pomiędzy matką a płodem. Dochodzi do niego w sytuacji, kiedy dziecko dziedziczy po ojcu takie antygeny czerwonokrwinkowe, których nie ma matka.

Profesor Mirosław Wielgoś  – Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w obszernym wywiadzie przybliża nam jego najważniejsze zagadnienia. Podkreśla: Profilaktyka śródciążowa jest naprawdę ważna, a rolą lekarza ginekologa-położnika jest udzielanie ciężarnym informacji na ten temat.” Pamiętajmy, że współczesna medycyna potrafi poradzić sobie z jego problemem. Bardzo ważne jest jednak podjęcie wczesnych kroków w celu przewidzenia niezgodności i świadomość na temat zagrożeń jakie ona za sobą niesie. W tym celu należy zastosować działania profilaktyczne.

Po drugie, szeroko podjęty zostaje temat Pierwotnych Niedoborów Odporności (PNO).

Tutaj Profesor Ewa Bernatowska apeluje:

„Niestety nadal, mimo że wiele rodzajów Pierwotnych Niedoborów Odporności zostało już właściwie skwalifikowanych i medycyna dysponuje możliwościami ich leczenia, nie jest szybko diagnozowanych. Dzieje się tak dlatego, że kwestia znajomości objawów ostrzegawczych wciąż jest niewystarczająca i należy ją procesować poprzez edukację lekarzy pierwszego kontaktu, ale i rodziców.”

Warto zaznaczyć, że obecnie jest znacznie więcej niż dwa tysiące niezdiagnozowanych dzieci i osób dorosłych z niedoborami odporności. Choć badania w kierunku problemów z odpornością są powszechnie dostępne, nadal możemy mówić o problemie z natury diagnostycznej.

Do tych słów przyłącza się również Artur Górecki – Prezes stowarzyszenia
na rzecz osób z niedoborami odporności „Immunoprotect”  podkreślając rolę szybkiej diagnozy i wskazując, jak zmienia ona życie rodziny z dzieckiem chorym na PNO. Dzięki ich wskazówkom znajdziecie również grafikę przedstawiającą 10 objawów ostrzegawczych PNO.

Jak dbać o delikatną skórę dziecka?

Wkrótce na świat przyjdzie Wasze dziecko i przygotowujecie się do tego wydarzenia. W publikacji znajdziecie inspirujące wskazówki jak właściwie chronić skórę niemowlaka. Polecamy Wam artukuł Dr Wioletty Rzeszotarskiej – Matuszewskiej, w którym odnajdziecie wskazówki na temat tego jak pielęgnować skórę noworodka i niemowlaka.

Zastanawialiście się czasem dlaczego dla naszych pociech produkowane są specjalne linie kosmetyków?

Wynika to z faktu, że skóra dzieci i niemowląt jest delikatniejsza niż skóra osoby dorosłej i wymaga szczególnie troskliwej pielęgnacji. Spowodowane jest to tym, że nie jest ona jeszcze w pełni wykształcona, ma mniej warstw niż skóra dorosłego, jest od niej wielokrotnie cieńsza i nie posiada jeszcze wykształconej warstwy ochronnej.

Panel ekspertów – ginekologów

Czytając rozmowę z prof. Tomaszem Paszkowkim odnajdziecie odpowiedzi na pytania, czym jest właściwa suplementacji w ciąży.

Najważniejszą substancją jaką rekomenduje się w okresie poprzedzającym zajście w ciążę jest kwas foliowy. Polecany jest on ze względu na prewencję rozwoju tzw. wad otwartych ośrodkowego układu nerwowego, które są zależne od niedoboru folianów.

Profesor Violetta Skrzypulec-Plinta w artykule na temat procesu starania się o dziecko, pokazuje jak ważne jest w tym okresie wsparcie i zrozumienie:

Przedłużające się starania o dziecko rodzą wiele pytań i wątpliwości, na jakie najczęściej natrafiają przeszkody osoby pragnące dziecka? Prawdą jest, że brak dziecka oraz możliwości doświadczenia ciąży i przeżycia porodu są ogromnie bolesnym, często wręcz traumatycznym okresem w życiu kobiety. Traumę tą dodatkowo potęguje opinia społeczeństwa przejawiająca się w postaci braku tolerancji dla bezdzietności – a tym bardziej bezdzietności z wyboru.

Polecamy Wam również wywiad z profesor Hanną Szajewską na temat zasad zdrowego żywienia i bloggerami Marysią i Jakubem Paskami z Oczekując.pl, którzy natchną Was swoją pozytywną energią. Publikację wsparł również ciekawą rozmową fizjoterapeuta Paweł Zawitkowski, który zaleca sporą dawkę spokoju i miłości w przygotowaniach do świadomego rodzicielstwa.

Publikację znajdziecie również w wersji online: http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2016/11/Swiadome-Rodzicielstwo_listopad-2016.pdf